fbpx

E-raamat

Eestikeelseid, praktilisi juhtnööre sisaldavaid ja ka alustavale investorile sobilikke investeerimisteemalisi raamatuid napib. Eriti selliseid, kus vaatluse all on juba mõni konkreetsem ja spetsiifilisem investeerimisega seotud teema.

Pealegi on raamatu vorm veidi pikemate teemade puhul kindlasti parem kui blogipostitus või postituste sari. Raamatu puhul on kõik vajalik kenasti ühes kohas koos. Just see andiski tõuke kokku panna dividendiaktsiatesse investeerimise teemaline e-raamat. Selline, mis detailselt kirjeldab, kuidas ma oma isikliku investeerimisportfelli puhul dividendiaktsiate analüüsimisele lähenen ja kuidas seda kõike ka praktikasse rakendan.

Isikliku investeerimisprotsessi samm-sammuline kirjeldus

Analüüsimeetodeid sobilike väärtpaberite väljavalimiseks on mitmeid. Oma rolli mängib siin nii investeerimiseesmärk kui ka -horisont. Seda ühte ja ainsat õiget vaevalt et olemaski on. Ikka tuleb erinevates olukordades pöörata rohkem tähelepanu kord ühtedele, teine kord hoopis teistele teguritele. Ja vastavalt vajadusele kasutada siis ka erinevaid meetodeid, suhtarve ja indikaatoreid. Seetõttu ei pretendeeri kõnealune e-raamat kaugeltki sellele ühele ja ainsale viisile, kuidas dividendiaktsiate analüüsi läbi viia.

Tegu on detailse kirjeldusega sellest, kuidas ma ise oma pikaajalise investeerimisportfelli tarbeks dividendiaktsiaid analüüsin. Olen selle kõik püüdnud kirja panna lihtsal ja ka alustava investori jaoks arusaadaval ning kergesti ellu rakendataval viisil.

Kõik algab dividendipoliitikast ja investeerimisteesist

Raamatus käsitletavate teemade ja peatükkide järjestus ei ole kaugeltki juhuslik. Olen kõik kirja pannud just täpselt selles järjekorras nagu kulgeb mu enda analüüsiprotsess. Kõik saab alguse dividendipoliitikast ja dividendimaksete ajaloost. See on iga dividendiaktsiatesse investeerija jaoks baas ja esimene filter. Sealt liigun tavaliselt edasi investeerimisteesi koostamise juurde.

Ettevõtte finantsid – mida uurida ja millele tähelepanu pöörata?

Alles pärast dividendimaksete ajaloo filtri ja esmase investeerimisteesi kirja panekut asun põhjalikumalt uurima ettevõtte finantse. Esmajärjes kasumlikkust, sest dividendimaksed on ju oma olemuselt osake kasumist. Seega pikaajalise dividendivoogu taotleva investori jaoks on ettevõtte kasumlikkus äärmiselt oluline.

dividendinvestor-ee-eraamatu-sisukordJärgmisena uurin ettevõtte ajaloolisi kasvunumbreid, selle allikaid ja ka prognoose ning kasvuootusi tulevikuks. Kasvu otsimise põhjus on lihtne – kasumite kasv võimaldab tulevikus tõsta ka dividendimakseid. Sellisel juhul on aktsiaportfellist saadav dividendivoog ka tulevikus vähemalt sama palju väärt kui täna ehk passivne tulu säilitab oma ostujõu.

Viimaks pööran tähelepanu ka ettevõtte kapitalistruktuurile. See osa analüüsist keskendub ennekõike ettevõtte laenukoormuse ja selle jätkusuutliku teenindamise väljaselgitamisele. Lihtsustatult öeldes on siin eesmärk välja sõeluda ettevõtted, mille rahaasjad on korras ja võlgu on võetud mõistlikkuse piires.

Praktilised abivahendid ja kogu eelneva ellu rakendamine

Raamatu viimane peatükk on pühendatud dividendiaktsiate analüüsi praktilisele poolele. Muuhulgas saavad vastuse küsimused, kust leida andmeid dividendiaktsiate analüüsiks ja kui pikalt peaks ajaloos üldse tagasi vaatama. Lisaks jagan ka üht praktilist abivahendit, mis on minu enda investeerimisprotsessi lahutamatu osa.

Sisuliselt on seega kõnealuse raamatu näol tegu materjaliga, mis võimaldab lõpptulemusena kokku panna oma isikliku vaatlusnimekirja ehk nimekirja aktsiatest, mis sobivad kasvavat dividendivoogu taotleva pikaajalise investori portfelli. Tegu on praktilise, samm-sammulise juhendiga dividendiaktsiate analüüsimiseks.

Nii finantsanalüüsi teoreetiline pool, juhised selle praktikasse rakendamiseks kui ka näited on koondatud ligi 60 leheküljele. See teeb raamatust küllaldaselt pika materjali, et olla piisavalt detailne ja elutruu, kuid samas ka parasjagu nõnda lühikese ja kontsentreeritud lugemise, et jõuaks selle ikka läbi töötada.

Lisaks olen raamatu lisas välja toonud ka lühikese ülevaate ettevõtte finantsaruannetest ja paralleelselt eesti ja inglise keeles rida realt kirja pannud kolm kõige olulisemat finantsaruannet. Neil, kel eelnev kokkupuude finantsaruannetega ja majandusharidus puuduvad, tasub lugemist alustada just sealt. Siis on raamatu põhiosas kasutatud suhtarvudes orienteeruda ikka hoopis lihtsam.

Pdf faili kujul e-raamat otse oma meilikasti

Ostu sooritamiseks on vajalik PayPal[1] konto olemasolu. E-raamatu hind on 17,90 eurot ja selle saad omale soetada klikates alltoodud “Buy Now” nupule.
Buy Now

Jõudu ja edu sobilike dividendiaktsiate valimisel!

[1] Need, kel PayPal konto kaudu raamatut soetada ei ole võimalik, võivad julgelt võtta ühendust blogi kontaktivormi kaudu ja saame korraldada tasumise ka pangaülekandega.