fbpx

Dividenditulu – september 2015

Dividenditulu_cover_1Mulle meeldivad dividendid. Mis siis, et esialgu on tegu üpris väikeste summadega. Nähes järjepidevalt – kuust-kuusse, kvartalist-kvartalisse, laekumas oma kontole lisaks töötasule raha, mille saamiseks ei tule vahepeal kuigi palju vaeva näha, teeb see rõõmu. Ja tekitab põnevust. Olgugi, et esialgu on laekuvad summad vaid kümnetes eurodes mõõdetavad, aga järjepidevalt dividende ja ka säästetud kapitali edasi investeerides, kasvab dividenditulu lumepall ajapikku aiva suuremaks. Pühendunud dividendiinvestorina olen seadnud enesele 2015. aastaks ka dividenditulu eesmärgi. Seega paljuski progressi jälgimiseks käesolevat igakuiste dividendilaekumiste logiraamatut siinkohal peangi.

Septembri suurim panustaja oli iShares Emerging Markets Dividend ETF

Septembris maksid dividende neli minu portfellis olevat ETF-i. Üks suurimaid panustajaid oli seekord iShares Emerging Markets Dividend ETF (EUNY), millest laekus 69 dollarit dividenditulu. Nagu paljud teisedki dividendiaktsiatele fokuseeritud ETF-id, on ka EUNY sisuliselt smart beta ETF. See tähendab, et ETF ei järgi mitte mõnd laiapõhjalist turuindeksit nagu S&P 500 või DAX, vaid indeksi komponentide valikul kasutatakse erinevaid vastavuskriteeriume ja indeksisse kuuluvate ettevõtete osakaalud määratakse vastavalt hetke dividendimäärale. ETF-i koosseisu valitakse vaid arenevate riikide aktsiad. Hiina aktsiate puhul võetakse arvesse vaid Hongkongi või USA börsil kaubeldavad aktsiad. Börsil kaubeldavad kinnisvarafondid ehk REIT-id (Real Estate Investment Trusts) sobilike investeeringute universumisse ei kuulu. Antud ETF-i alusindeksit arvutab S&P Dow Jones Indices. Olulisemad aktsiate valikukriteeriumid EUNY-sse saamiseks on:

1) ettevõtte viimase 12 kuu kasum aktsia kohta (EPS) peab olema mitte-negatiivne;
2) oodatav dividendimäär peab olema suurem kui 0%;
3) ettevõte peab olema maksnud dividende igal aastal vähemalt viimase kolme aasta jooksul.

7% oodatav dividenditootlus

2014. aasta lõpus, mil EUNY oma portfelli lisasin, oli ETF-i viimase 12 kuu dividendilaekumiste baasilt arvutatud dividendimäär 5,1%. Toona tundus see üpris atraktiivsena. Alates maist on arenevate riikide aktsiaturud olnud päris tugevas languses ja EUNY hind on viimase viie kuuga langenud pea 30%. Võttes aluseks viimase 12 kuu dividenditulu, kaupleb EUNY täna ligi 7% dividendimäära kandis. Kuna tegu on Iirimaal registreeritud ja Saksamaa börsil kaupleva ETF-iga, siis kogu see 7% dividende jõuab Eesti investori kontole täies mahus (tulumaksu välismaal kinni ei peeta). Seega ei tasu imeks panna, et olen viimastel nädalatel mõtisklenud positsiooni suurendamise üle.

Dividendivoogu taotleva investorina on minu jaoks EUNY puhul suurim mure dividendivoo stabiilsus. 7% dividendimäär võib küll tunduda kõrgena, kuid see on siiski arvutatud minevikus laekunud dividenditulu pealt ja ütleb suhteliselt vähe tuleviku dividendivoogude kohta. Seepärast vaatasin esmalt, kuidas on EUNY poolt makstud dividendid viimase aasta jooksul muutunud. Käesoleval aastal on ETF maksnud dividende kolmel korral kogusummas 0,8303 dollarit aktsia kohta. 2014. aasta esimese kolme dividendimakse summa oli 0,8268 dollarit. Arvutused näitavad seega, et kalendriaasta võrdluses on dividenditulu kasvanud ligikaudu 0,4%. Arvestades arenevate riikide majandusaktiivsuse aeglustumist ja toormehindade langust viimase aasta jooksul pole tulemus ehk kõige hullem?! Arvutasin sarnased kalendriaasta esimese kolme dividendimakse koondnumbrid ka 2013 ja 2012 aasta kohta. See pilt tegi juba murelikumaks.

dividendinvestor.ee EUNY DPS 9M

Kõikuvad dividendimaksed

Selgub, et 2012. aastaga võrreldes on dividenditulu aktsia kohta langenud tänaseks pea 20%, 2013. aastaga võrreldes ligi 7%. Siin on nüüd järelemõtlemise koht! Selge on see, et tänasest 7% dividendimäärast tulnud rõõm võib osutuda üürikeseks kui aasta või kahe pärast on dividenditulu 10-20% madalam. Seepärast võtan hetkel hoo maha ja katsun üle vaadata ETF-i kuuluvate aktsiate EPS-i ja dividendimaksete trendid.

Tegin sarnased arvutused ka juunikuises dividenditulu postituses kajastatud iShares EURO Dividend ETF-i (IDVY) kohta. Kuigi IDVY puhul on viimaste aastate dividenditulu dünaamika olnud selgelt parem, dividenditulu 8% kõrgem kui aasta tagasi ja 12% kõrgem kui kaks aastat tagasi, siis veidi pikemalt ajas tagasi minnes ilmneb ka IDVY puhul üpris palju kõikumisi. Kirjutasin oma sellesisulisest pisukesest rahulolematusest juba ka juuni postituses. Olen jätkuvalt sama meelt, et kuigi pikemas perspektiivis soovin selle ETF-i parema vastu välja vahetada (näiteks SPDR Euro Dividend Aristocrats ETF), siis hetkel ma sellega ei kiirusta. Esmalt on siiski tarvis veenduda selle uue ja parema headuses.

dividendinvestor.ee IDVY DPS 9M

Septembri dividenditulu

Nagu eelpool juba mainitud, maksid septembris dividende neli minu portfellis olevat ETF-i. Kuigi neljast dividende maksnud ETF-ist kolm kauplevad Saksamaa Xetra börsil eurodes, laekusid dividendid neist kahe puhul siiski USA dollarites. Kokku laekus septembris eurodesse ümber arvutatuna dividenditulu 201 euro ulatuses.

dividendinvestor.ee dividenditulu sept 2015

Käesoleval aastal on mu kontole laekunud omanikutulu kokku 1 363 euro ulatuses. Kogu käesoleva aasta eesmärgiks seatud 1 200 eurone dividenditulu siht sai sellega nüüdseks täidetud. Tuleb välja, et olin sihtide seadmisel siiski liialt konservatiivne.

Tore on aga see, et kuigi eesmärk on täidetud, siis minu portfellis olevad aktsiad ja ETF-id sellega käesolevaks aastaks veel joont alla ei tõmba, vaid jätkavad dividenditulu genereerimist. Kõigi septembris dividende maksnud ETF-ide puhul on järgmisi makseid oodata veel selle aastanumbri sees ehk detsembris. Lisaks peaks üht-teist laekuma ka oktoobris ja novembris.

dividendinvestor.ee dividenditulu aastane sept 2015

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Comments

 1. Tauno says

  Mulle isiklikult sümpatiseerib investorkäitumise stiil, kus aktiivselt jälgitakse oma portfelli komponentidega toimuvat, reageerides vastavatele muutustele läbimõeldud analüüsiga ja seejärel langetatakse otsus. Kui suurt rolli mängis EUNY soetamisel 5,1 % dividendimäär ja kui suurt rolli soov portfelli lisada arenevate riikide majandusarengust sõltuv/ majandusarenguid jälgiv ETF?

  • Dividend Investor says

   Teadupärast on arenevate riikide aktsiaturud olnud languses alates sisuliselt juba 2012. aasta lõpust, eelmise aasta detsembris toimunud negatiivse meelsuse järsk suurenemine lõi mõtte, et võiks otsida mõnd arenevate turgude dividendiaktsiate ETF-i. Tol hetkel oli minu jaoks pea ainus ja sobilik leid EUNY. Toona EUNY hinnagraafikut vaadates tundus sisenemishetk pikaajalise investori jaoks üpris sobiv (vt. graafik).

   ETF-i kompositsiooni analüüsides meeldis mulle, et investeeringuid oli igast maailmajaost ja ei olnud ka energia- ja üldisemalt toorainesektori ettevõtete osakaal üleliia kõrge. Lisaks oli 5,1% oodatav dividendimäär igati isuäratav. Seega minu tähelepanu köitis esmalt tugev müügilaine ja seeläbi tekkinud võimalik soodne ostukoht mitte nii väga ainuüksi kõrge dividendimäär. Teisalt pean tagantjärele tunnistama, et tegin tavapärase alustava dividendi-investori vea – lasin end leitud kõrgest dividendimäärast pimestada analüüsimata dividendide jätkusuutlikkust. Seepärast püüan täna ja edaspidi uusi investeeringuid tehes pöörata üpris palju tähelepanu dividendivoo jätkusuutlikkuse ja kasvupotentsiaali analüüsimisele.

   Täna näeb EUNY hinnagraafik muidu välja selline ja seepärast pole ime, et see taas mu pilku püüdis ja sügavamale kaevuma suunas.

  • Dividend Investor says

   Kuna EUNY-st on siin pikemalt juttu olnud, siis jagan siinkohal ka oma kiiranalüüsi tulemusi.
   1. ETF-i koosseisus olevast 99-st ettevõttest on 31 kogenud viimase aasta jooksul langevaid tulusid, kusjuures tulu aktsia kohta (EPS) on aastatagusega võrreldes langenud 54 ettevõttel.
   2. ETF-i koosseisus olevate ettevõtete keskmine 1-aastane EPS kasv on olnud -1,9% ja mediaankasv -2,4%.
   3. Aastaga on dividende langetanud 99-st ettevõttest 41.
   4. Dividendide väljamakse määr on üle 100% kümnel ettevõttel, üle 80% 30 ettevõttel.
   5. Järgmise kalendriaasta kohta on dividendiprognoos olemas 75 ettevõttel, neist 38-le ehk ligi pooltele prognoositakse dividendide kärpimist. Viimaste puhul oodatakse keskmiseks dividendikärpeks -27%.
   6. Kõigil ettevõtetel ei ole fondis võrdne osakaal, 30 suurimat positsiooni moodustavad üle 50% ETF-i varadest. Neist 30-st 14-le oodatakse dividendikärbet keskmiselt -34% ulatuses.

   Arvestades ettevõtete erinevaid osakaalusid ETF-is võiks kaalutud keskmiseks dividendikärpeks EUNY puhul järgmisel aastal oodata ca 20-25%. Seega võttes aluseks ainuüksi ülaltoodut (ehk siis ainult 75 ettevõtte dividendide kohta käivaid ootusi 99-st), siis prognooside kohaselt jääb tänasest 6,7% dividendimäärast järgmiseks aastaks alles ligikaudu 5,0% kuni 5,3%. Konstrueerides mõttes niinimetatud halvima stsenaariumi (näiteks jätkuv nõrkus toormehindades, vähenev globaalne likviidsus ja seeläbi negatiivse sentimendi jätkumine arenevate riikide investeeringute suhtes üleüldiselt), võiks dividendimaksete kärped ulatuda isegi 50 protsendini ehk tänasest 6,7% dividendimäärast jääks alles ligi 3,3%.

   Seega stabiilset/kasvavat dividendivoogu taotleva investori jaoks ei ole täna tegemist ehk kõige parema investeerimisvõimalusega, teisalt kõrget hetke dividenditootlust jahtiv või ka lihtsalt pikaajaline osta-hoia tüüpi investor võib EUNY puhul näha täitsa sobivat sisenemishetke.

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.