fbpx

Dividendikuningas: Genuine Parts Company (3/19)

dividendinvestor.ee GPC logoSeekordse tutvustava postituse peategelaseks on Genuine Parts Company (kauplemissümbol GPC). GPC turukapitalisatsioon on ligikaudu 15 miljardit dollarit ehk tegu on maailma mastaabis suurettevõttega. Tegu on 1928. aastal loodud, algselt vaid auto varuosasid pakkunud, kuid tänaseks tooteportfelli oluliselt laiendanud jaemüügiketiga. Oma tegevuse esimesel viiel kümnendil opereeris GPC ainult auto varuosade kauplusi NAPA kaubamärgi all. 1975. aastal omandati S.P. Richards nimeline kontorimööblit ja kontoritarbeid müüv jaekett, 1976. aastal Motion Industries nimeline tööstuslikke varuosi müüv poekett. Motion Industries kaubamärki kandvates poodides pakutakse laagreid, jõuülekandeid, elektri- ja hüdraulikaseadmeid, voolikuid, muid tööstuslikke varuosi ja tööohutuse vahendeid. 1998. aastal tehti järjekordne suurem ost ja omandati EIS nimeline ettevõte, mis opereerib elektriisolatsioonimaterjale, kaableid ja muud taolist pakkuvat poodide ketti. Sellised hooti tehtud suuremad ülevõtmised on paljuski ka põhjuseks, miks GPC on suutnud näidata jätkuvalt tugevaid kasvunumbreid nii käibes, kasumis kui ka dividendide väljamaksete osas.

dividendinvestor.ee GPC käive segmentide lõikesValdava enamuse ehk 52% GPC käibest annab jätkuvalt auto varuosade müük. Sellele järgneb 30% osakaaluga kogukäibest Motion Industries ehk tööstuslike varuosade jaekett. Ettevõtte investorpresentatsioone läbi käies tõmbasid tähelepanu järgmised silmapaistvad numbrid – GPC on aastases võrdluses kasvatanud tulusid (käivet) 63 aastal 66-st; puhaskasum on aastases võrdluses tõusnud viimasest 55 aastast viiekümnel.

Ettevõtte slogan on: GPC = Quality + Consistency + Growth. Ehk kvaliteet, järjepidevus ja kasv. No, mida veel võiks üks dividendi-investor oma investeerimisobjektilt soovida?!

Autovaruosade äri

GPC opereerib NAPA kaubamärki kandvaid autovaruosade poode nii Põhja-Ameerikas kui ka Austraalias. Ettevõte omab varuosaturust hinnanguliselt 8-9% turuosa. USA-s on kokku ligi 6000 kauplust, Kanadas 700, Mehhikos 29 ja Austraalia ning Uus-Meremaa peale kokku üle 500. Kui esialgu tahaks öelda, et tegu on väga tsüklilise äriga, siis tegelikult tasakaalustavad siin teineteist kaks jõudu. Ühelt poolt kui majandusel tervikuna läheb kehvemini, siis inimeste sissetulekud vähenevad ja selgelt vähem pööratakse tähelepanu (ja kulutatakse) oma autole. Teisalt kui majandus vindub, siis uute autode müük väheneb, inimesed sõidavad vanemate autodega, mis tahavad rohkem hoolt ja parandamist ning seega GPC pakutava järele nõudlus nagu hoopis kasvaks. Ettevõtte hinnangul on nende jaoks atraktiivsed need kliendid, kes omavad 6-aastaseid ja vanemaid autosid, just nende varuosadele kulutatakse kõige rohkem raha – 1-5 aastaste autode puhul 555 dollarit aastas, 6-12 aastaste puhul 829 ja üle 12-aastaste puhul 797 dollarit. GPC identifitseerib oma autovaruosade äri võtmeteguritena: 1) 6-aastaste ja vanemate autode osakaalu teedel (hetkel ligi 75% kogu autopargist); 2) autopargi struktuuri (maasturite jmt osakaal) ja 3) bensiini hinna, mis mõjutab oluliselt keskmist läbisõitu, mis omakorda mõjutab hoolduse/remondi vajadust.

Hiljutised arengud

Energiasektorist alguse saanud ja tööstussektorisse üle kandunud nõrkus on jõudnud ka GPC-ni. Värskelt avaldatud II kvartali tulemused petsid analüütikute ootusi kõigis neljas tootegrupis ja käive pöördus langusele neljast grupist kolmes. Autovaruosasid müüdi II kvartalis 0,7% võrra vähem kui möödunud aastal, tööstuslikke varuosi 1,7% võrra vähem ja elektritarvete käive langes koguni 5,2%. Ainsana suutis käibe kasvu näidata kontoritarvete segment (+0,8%), kus käibe tõus tuli tänu hiljutisele konkurentide ülesostmisele. Ärikasum langes siiski kõigis neljas segmendis ja kogu ettevõtte peale kokku aastatagusega võrreldes keskmiselt -2,6%. Ka kasum aktsia kohta (EPS) langes eelmise aastaga võrreldes pisut (-0,1%). EPS-i langus on nõnda tagasihoidlik seetõttu, et ettevõte on viimase aasta jooksul vähendanud oma aktsiate arvu ligi 2% võrra. Kehvade II kvartali tulemuste valguses on analüütikud kärpinud ootusi käesolevaks aastaks, peamiselt puudutavad need kärped madalamaid ootusi käibenumbrites, oodatakse, et kasuminumbrid kuigi palju mõjutatud ei saa.

Ettevõtte aktsia hind aga on käitinud hoopis vastupidiselt ning on alates jaanuari madalpunktist tõusnud ligi +30%. Kõrgem aktsia hind käsikäes kehvemate kasuminumbritega on aktsia muutnud seega oluliselt vähematraktiivseks võrrelduna kuue kuu taguse ajaga. Sellest põhjalikumalt juba allpool.

Ettevõtte kasumlikkus läbi aja

Kuna dividendid on oma olemuselt investoritele välja makstud kasumijaotised, siis dividendivoogu taotleva investori jaoks on oluline heita pilk ettevõtte kasumlikkusele. Kui ei ole kasumit, ei saa pikemas perspektiivis olla ka jaotatud kasumit ehk dividende. Pikemalt olen dividendiaktsiate kasumlikkuse analüüsist kirjutanud siin.

GPC opereerib väga fragmenteerunud turgudel. See tähendab, et ükski kontorimööblit ja -tarbeid ega ka auto varuosasid pakkuv jaekett ei oma turul kontrollivat positsiooni. Vaatamata sellele, et GPC turuosa on igas segmendis kas kõige suurem või suuruselt järgmine (1. või 2. koht), ulatub ettevõtte turuosa kõigil juhtudel vaid sinna 5-9% kanti. Seega kasvuruumi on piisavalt ja kasvada saab nii turu üldise mahu kasvu kui ka konkurentidelt turuosa üle võtmise teel. Liidripositsioon igas tegevussegmendis kajastub selgelt ka kasumlikkuses. Ettevõtte omakapitali tootlikkus (ROE) on viimasel dekaadil olnud vahemikus 16-22%. See on väga tugev tulemus.

Alljärgneval graafikul on välja toodud ettevõtte omakapitali rentaabluse (Return on Equity ehk ROE) ja ärikasumi marginaali (Operating Margin) areng üle viimase 10 aasta. Kõige parempoolsed tulbad tähistavad numbreid 2015. aasta lõpu seisuga.

dividendinvestor.ee GPC ROE

GPC ärikasumi marginaal on olnud jaekaubandusettevõttele omaselt stabiilne jäädes sinna 7% piirimaile. Selle põhitegevuse efektiivsusnäitaja poolest kuulub GPC  jae- ja hulgikaubanduse ettevõttete paremikku.

Tulude ja kasumi kasv = tulevane dividendide kasv

Tulevaste dividendimaksete tõusu taga on pikaajaliselt alati kasvavad tulud ja kasum. Kuigi lühiajaliselt on võimalik dividendimakseid tõsta ka kasumi samaks jäädes, näiteks dividendide väljamakse määra tõstes, siis mõõtes juba üle pikema horisondi, on ikkagi tarvis tulude ja kasumi kasvu.

GPC on pikaajaliselt suutnud oma käivet kasvatada keskmiselt 4,8% aastas. Oma aktsiate tagasiostu toel on kasum aktsia kohta kasvanud kiiremini kui müügitulu, pikaajaliseks keskmiseks EPS-i aastaseks kasvuks on olnud ligikaudu 7,5%. Uurides ettevõtte aktsiate tagasiostu (share repurchases) numbreid, siis ostud on olnud väga märkimisväärsed. Alates 1994. aastast on ettevõtte tagasi ostnud ja kustutanud ligi 55 miljonit aktsiat. Täna on ettevõttel kokku 152 miljonit aktsiat. See tähendab, et viimase kahe dekaadi jooksul on aktsiate arvu vähendatud ligi veerandi võrra. Sealt siis ka EPS-i kiire kasv.

Ülevaate ettevõtte viimase 10 aasta käibe ja EPS-i aastastest kasvunumbritest annab alljärgnev graafik.

dividendinvestor.ee GPC käive ja EPS viimased 10a

Allikas: Genuine Parts Company: Investor Presentation

Turu keskmisest kõrgemate kasvunumbritega on käsikäes käinud ka kõrgem tootlus. Mõõdetuna üle erinevate investeerimishorisontide, on GPC pakkunud keskmiselt 2-3% kõrgemat keskmist aastast tootlust kui USA suurettevõtete aktsiaid koondav S&P 500 indeks.

Dividendimaksete dünaamika ja dividendide väljamakse määr

Dividendi-investorina uurin tavaliselt järgmisena ettevõtte dividendimaksete ajalugu. Esimese asjana vaatan iga-aastast dividendikasvu ja selle muutust ajas.

dividendinvestor.ee GPC DPS kasvmäär

GPC on tõstnud dividendide väljamakseid EPS-i kasvuga suhteliselt sarnases tempos ehk keskmine aastane dividendikasv on viimasel kümnendil jäänud +7% lähedale.

Oma äri tsüklilise iseloomu tõttu on dividendide väljamakse määr GPC puhul olnud üpris kõikuv, kuid kõrgtase jäi isegi finantskriisi aastatel omajagu alla 70-80%. Alljärgnev graafik kajastab suhtarvu dividend aktsia kohta (DPS) jagatud kasum aktsia kohta (EPS) ehk mitu protsenti majandusaasta kasumist on ettevõte dividendidena igal kalendriaastal välja maksnud.

dividendinvestor.ee GPC payout

Dividendide väljamaksmiseks on vaja raha. Sellist päris reaalset raha, mis peab ettevõtte pangakontol olemas olema ja mida saab siis aktsionäridele dividendide maksmiseks kasutada. Kasum aktsia kohta ei väljenda seda, kui palju ettevõte reaalselt raha teenis. EPS on siiski raamatupidamislik number, millel on käega katsutava rahavooga üpris vähe pistmist. Seepärast on oluline vaadata, kui palju on ettevõte genereerinud rahavoogu aktsia kohta (FCF ehk Free Cash Flow) ja kas sellest piisab dividendide väljamaksmiseks. GPC puhul siin probleemi ei ole, vaba rahvoogu on ettevõte genereerinud piisavalt ka majanduse langusfaasis.

dividendinvestor.ee GPC DPS EPS FCF

Laenukoormus – oluline kvaliteedinäitaja

GPC näol on tegu läbi aegade väga vähe laenuraha kasutanud ettevõttega. Viimastel andmetel moodustab pikaajaline võlg kõigest 8% ettevõtte omakapitalist ja 3% kogu bilansi mahust.

dividendinvestor.ee GPC DE

Valuatsioon

Kogu eelnev ülevaade tegeles ettevõtte äri- ja majandustulemustega ning võimaldab edasisel analüüsil anda hinnangu ettevõtte headuse ja investeerimiskõlbulikkuse kohta. Küll aga ei vasta kõik eelnev küsimusele, kas antud aktsia on täna ka väärt ost. Väärt ostumomendi hindamisel on abiks erinevad niinimetatud väärtuse (valuation) suhtarvud. Üheks enim kasutust leidvaks on hinna-kasumi suhtarv ehk P/E (Price/Earnings). P/E-l on omajagu puudujääke, eriti kui kasutada seda tsüklilistes majandusharudes tegutsevate ettevõtete puhul, kuid mingi pildi see siiski annab.

dividendinvestor.ee GPC historic PE_

Ülaltoodud graafikult näeme, et GPC P/E suhtarv, mis on leitud viimase 12 kuu kasumeid arvestades jääb 22 kanti. See on viimase dekaadi andmeid arvesse võttes P/E suhtarvu suhteliselt ülemine äär. Seega oleks nagu taas tegu hetkel üpris kalli (ülehinnatud) aktsiaga. Kuna tegu on tsüklilise ettevõttega, on mõistlik vaadata ka ettevaatavat P/E suhtarvu (forward P/E). Anlüütikud ootavad, et GPC järgmise aasta kasum jääb sinna 5,1 dollari juurde. Seda aluseks võttes saame ettevaatavaks P/E suhtarvuks ligikaudu 20. See ei ole nüüd üüratult ülehinnatud, eriti arvestades ettevõtte keskmisest kõrgemaid kasvunumbreid, aga samas jääb nii-öelda eksimisruumi siiski väheks. Mõõdetuna üle viimase 10 aasta on GPC keskmine P/E suhtarv olnud veidi üle 17.

Võttes aluseks tänased analüütikute kasumiprognoosid, hetke aktsia hinna ja eeldades, et GPC hinna/kasumi suhtarv liigub ajaloolise keskmise lähedale, jääb oodatav keskmine aastane tootlus 3-5 aastase investeerimishorisondi puhul 0-2% lähedale. Seega nõnda arvutades ei ole pikaajalise investori jaoks kaugeltki tegu soodsa ostukohaga. Mõistlik tootlusnumber (ja väike eksmisvarugi) oleks saavutatav sisenemishinna 75-78 dollarit juures. GPC hind oli languses alates 2014. aasta lõpust ja käesoleva aasta jaanuaris oligi just täpselt seal 77-78 dollari piirimail.

Kokkuvõtteks

dividendinvestor.ee GPC tabelGenuine Parts Company investorpresentatsioone ja finantsandmeid läbi käies jäi mulle positiivsena silma järjepidevus ja sihipärane tegevus ning keskmisest kõrgem kasvumäär. Samuti meeldib mulle ettevõtte madal laenukoormus ja jätkusuutlik dividendide väljamakse määr. Ettevõte genereerib rohkelt rahavoogu ja on pühendunud aktsionäride vara kasvatamisele (committed to increasing shareholder value). Senise pealiskaudse analüüsi põhjal jäi veidi küsitavaks ühinemiste ja ülevõtmiste strateegia. Palju kajastati uute kaubamärkide, poodide, konkurentide ülevõtmisi, aga hetkel kohe ei leidnud põhjalikke ülevaateid kui efektiivselt on suudetud uued ärid olemasolevatega liita.

Selge on see, et tegu on kasvule orienteeritud ettevõttega, sest vaba rahavoo kasutamise prioriteedid on ettevõte reastanud tähtsuse järjekorras nõnda: 1) olemasoleva äri laiendamine; 2) ülevõtmised; 3) dividendimaksed; 4) oma aktsiate tagasiostud. Arvestades, et raha investoritele välja maksmine dividendidena on alles kolmandal järjekohal ja kombineerides seda faktiga, et tegu on 60 aastat järjepanu igal aastal dividende tõstnud ettevõttega, siis ju nad ikka midagi ülevõtmiste puhul õigesti ja oskuslikult teevad. Kasv on sel ettevõttel igatahes olnud turu keskmisest kõrgem ja samuti tootlus.

Lahtiütleja:  Käesolev ettevõtte tutvustus ei sisalda endas investeerimissoovitust. Tegu on informatiivse ülevaatega, mille eesmärgiks on laiendada silmaringi ja koondada ettevõtte kohta käivat infot. Investeerimisotsused ja analüüsid teeb iga investor ise.

 

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Comments

 1. Jälle kord 1 kulda väärt postitus.
  Suured suured tänud, et sellised sisulisi ülevaateid teed.
  Alati ootan huviga ja loen heameelega

  • Dividend Investor says

   Aitäh ja rõõm kuulda, et on vähemalt üks, kes suutis lõpuni lugeda 🙂 Juba vaikselt vaatan, et kipun nagu ikka minema tehniliseks ja ehk ülearu süvitsi ning peaks ehk pikkust veidi kärpima. Teisalt ettevõtete tegemistesse süüvides on huvitavat ja kasulikku infot nii palju ja nõnda need postitused pikad saavadki.

 2. Ma olen siis teine :), kes lõpuni luges!

 3. Mariliis says

  Aitäh sisuka ja huvitava postituse eest!

 4. Veiko says

  Raporteerin samuti lõpuni jõudmisest.
  Ei ole nii pikad midagi ja arvan, et just süvitsi minemisel on ka lugejatele rohkem kasu. Algajale väga näitlik ülevaade, mida, kuidas ja kui palju tuleb vaadata. Tänan!

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.