fbpx

Dividendikuningas: Procter & Gamble (5/19)

dividendinvestor.ee PG LogoSeekordseks dividendikuningaid kajastava postitustesarja uurimisobjektiks on tõenäoliselt juba nii mõnelegi tuttav Procter & Gamble (kauplemissümbol PG). Kui ettevõtte nimi tekitab äratundmisrõõmu ehk veel vähestele, siis logo ja lühend P&G on ehk tuttavamadki. Kindlasti aga on pea kõigile tuttavad nii mõnedki ettevõtte tooteportfelli kuuluvad kaubamärgid. Olgu siinkohal mainitud näiteks Ariel, Always, Braun, Fairy, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Mr. Proper, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene, Tampax ja Tide. Nagu nimekirjast näha on tegu tarbekaupade tootjaga. PG-l on kokku 21 niinimetatud miljardi dollari kaubamärki ehk sellist brändi, mille aastakäive ületab miljardi dollari piiri. Tooteid pakutakse rohkem kui 180 riigis ja äri alustamise juured ulatuvad 178 aasta taha. Seega on vaieldamatult tegu globaalse gigandiga. Dividendikuningate nimekirjas on PG turukapitalisatsioon (230 miljardit dollarit) suuruselt teine jäädes alla vaid Johnson & Johnson nimelisele kompaniile.

dividendinvestor.ee PG käive tootegruppide lõikesEttevõte jagab oma tooted viide tootegruppi. Kõige suurema osa käibest ehk 32% annavad erinevad puhastusvahendid, nii pesu kui üldisemalt kodu puhastamiseks. Ettevõtte kogu kasumist annab see tootegrupp veerandi. Tulude poolest suuruselt järgmine on hügieenitarvete tootegrupp – 29% käibest. Siia alla kuuluvad nii mähkmed, naistele mõeldud hügieenitarbed kui ka tualettpaber, pabertaskurätikud ja muu taoline. See tootegrupp toob sisse kõige suurema osa ettevõtte kasumist ehk 27%. Käibe osas järgneb ilutoodete segment (18% käibest, 20% kasumist) ja sellele omakorda tervishoid (11% nii käibest kui kasumist) ja viimasena erinevad raseerimistooted (10% käibest ja 17% kasumist).

dividendinvestor.ee PG käive regioonide lõikesSuurima osakaaluga on PG käibest Põhja-Ameerika (40%). Euroopa annab pisut rohkem kui veerandi kogukäibest ja Ladina-Ameerika ligi 10%. Ülejäänud kolme eristatud regiooni osakaal käibest on kõigil 8%.

Hiljutised arengud

Pisut juba finantsülevaatesse etteruttavalt saab öelda, et PG müügitulud teevad vähikäiku juba viimased kolm aastat. Veelgi enam, käive on olnud madalam kui kümme aastat tagasi juba viimasel kahel majandusaastal. Ka kasum ei ole kuidagi suutnud saavutada 2008/2009. majandusaasta taset jäädes sellele viimastel andmetel alla koguni ligi 22%. Näpuga saab siin näidata PG liialt suureks paisunud tooteportfellile. Läbi rohkete eri kaubamärkide omandamise on PG viimase paari aastakümne jooksul ehk liigselt keskendunud niinimetatud impeeriumi ehitamisele. Selle tulemuseks on olnud kannibaliseerivate ehk omavahel konkureerivate kaubamärkide rohkus, langeva turuosaga kaubamärkide osakaalu tõus ja üleüldiselt liigselt laialivalguv tooteportfell. Viimased aasta-poolteist on ettevõte aktiivselt tegelenud tooteportfelli ümberkujundamisega. See on viinud kahe tähtsa otsuseni. Esiteks plaanib ettevõte maha müüa olulise osa oma ilutoodete kaubamärgiportfellist. Eelkõige puudutab müük professionaalsete/salongi juuksehooldusvahendite, kosmeetika, juuksevärvide ja kallima otsa parfürmeeriabrände ja tootegruppe. Müüki lähevad näiteks sellised kaubamärgid nagu Wella, Sebastian, Vidal Sassoon, Londa, Covergirl, Max Factor, Mexx, Gucci, Lacoste, Escada, Hugo Boss. Tehinguni loodetakse jõuda veel käesoleva aasta oktoobriks.

Teiseks on tooteportfelli täielik ümberkujundamine, mille tulemusena jääb senise 166 kaubamärgi asemel alles 65. Need 65 kaubamärki jagunevad 10 tootekategooria vahel. Neist kategooriatest seitsmes on PG turuliider ja ülejäänud kolmes teisel positsioonil. Ettevõtte hinnangul on tegu ka PG jaoks kõige kiiremini kasvavate kategooriatega, mis peaks tulevikus kasvatama orgaanilist iga-aastast käibe kasvu ligi 1% võrra. Kasumlikkusele prognoositakse samuti soodsat arengut, ärikasumi marginaal peaks tooteportfelli ümberkujundamise tulemusena kasvama kahe protsendipunkti võrra.

Siiski, tõele au andes on ju tegu väga suure ettevõttega, mille nii-öelda ümberpööramine võtab aega. PG viimases aasta-aruandes sõnas tegevjuht, et tegu on kogu PG 178-aastase ajaloo kõige ulatuslikuma ümberkorraldusega, kus PG eesmärk on saada kiiremini kasvavaks, kasumlikumaks ja oluliselt lihtsama struktuuriga ettevõtteks. Analüütikute hinnangul kulub terve järgmine majandusaasta (juuli 2016 – juuni 2017) suuresti restruktureerimise peale ja käibe kasvu väga ei loodeta. Kuigi julgustavalt ei mõju ka ettevõtte enda prognoosid turuosa kaotamise jätkumisele. Selle taga on paljuski PG senine võimetus kõigi oma kaubamärkidega aktiivselt tegeleda samas kui mitmed konkurendid (Unilever, Henkel, Johnson & Johnson, L’Oreal) on just hiljuti välja tulnud strateegiliste ja turuosa kasvatavate tegevustega.

Ettevõtte kasumlikkus läbi aja

Kuna dividendid on oma olemuselt investoritele välja makstud kasumijaotised, siis dividendivoogu taotleva investori jaoks on oluline heita pilk ettevõtte kasumlikkusele. Kui ei ole kasumit, ei saa pikemas perspektiivis olla ka jaotatud kasumit ehk dividende. Pikemalt olen dividendiaktsiate kasumlikkuse analüüsist kirjutanud siin.

PG ärikasumi marginaal oli kuni viimase majandusaastani mõnevõrra languses ja kukkus 2014/2015 majandusaastal isegi 15% tasemele. Viimastel andmetel on ärikasumi marginaal taas üle 20%. See on võrreldes konkurentidega tubli tulemus, keskmine ärikasumi marginaal sarnase võlakoormusega tarbekaupu tootvate ettevõtete puhul on vahemikus 15-18%. Omakapitali rentaablus ehk ROE on näidanud sarnast dünaamikat langedes möödunud majandusaastal isegi nõnda madalale kui 10,5%. Viimaste finantstulemuste kohaselt on ROE 17% piirimail, mis on ligikaudu ka viimase 5 aasta keskmine tase.

dividendinvestor.ee PG ROE

Tulude ja kasumi kasv = tulevane dividendide kasv

Tulevaste dividendimaksete tõusu taga on pikaajaliselt alati kasvavad tulud ja kasum. Kuigi lühiajaliselt on võimalik dividendimakseid tõsta ka kasumi samaks jäädes, näiteks dividendide väljamakse määra tõstes, siis mõõtes juba üle pikema horisondi, on ikkagi tarvis tulude ja kasumi kasvu.

Üle 10-aastase perioodi mõõdetud kasvunumbrid näitavad selget langustrendi. Viimaste andmete kohaselt on ettevõtte käive täna 10 aasta taguse ajaga võrreldes isegi madalam (negatiivne 10-aastane tulude kasvumäär). EPS-i (kasum aktsia kohta) kohta kehtis sama veel möödunud majandusaastal, juunis lõppenud 2015/2016. majandusaastal suudeti näidata kõrgemat EPS-i, mis viis ka kasvumäära taas positiivsele poolele. Samas +3,4% pikaajaline EPS-i kasvumäär põhjust hõiskamiseks väga ei anna.

dividendinvestor.ee PG kasvumäärad

Viimaste aastate tulude ja kasumi paigalseis ja hiljutine vähikäik on hästi näha alljärgneval graafikul.

dividendinvestor.ee PG tulud kasum

Dividendimaksete dünaamika ja dividendide väljamakse määr

Dividendi-investorina uurin tavaliselt järgmisena ettevõtte dividendimaksete ajalugu. Esimese asjana vaatan iga-aastast dividendikasvu ja selle muutust ajas. PG on järjepanu dividende maksnud juba 125 aastat. Neist viimase 60 jooksul on igal aastal dividendimakset võrreldes eelmise aastaga tõstetud. See on ikka väga-väga pikk dividendiajalugu.

dividendinvestor.ee PG DPS kasvmäär

PG viimase 10 aasta keskmine aastane dividendikasv on olnud +8,5%. Samas nagu ülaltoodud graafikult näha, on kasvumäärad olnud languses ja viimane dividenditõstmine oli kõigest veidi üle 2%. Kasvavad dividendimaksed käsikäes langeva EPS-iga viivad alati dividendide väljamakse määra tõusule. Nii ka PG puhul, mille dividendide väljamakse määr on tõusnud 10 aasta taguse ligi 40% juurest tänaseks isegi nõnda kõrgele tasemele nagu 84%.

dividendinvestor.ee PG payout

Rahavoo genereerimises on PG meister. Ettevõtte investeeringute maht ja regulaarne kapitalivajadus jääb 5,0-5,5% piirimaile käibest. Vabaks rahavooks pööratakse vähemalt 90% ettevõtte puhaskasumist. See on ka üks PG pikaajalisi strateegilisi eesmärke. Seega lihtsustatult saame öelda, et seni kuni dividendide väljamakse määr ei ületa 90% taset, peaks dividendid alati olema kaetud vaba rahavooga ehk raha dividendide väljamaksmiseks on olemas ja laenu võtma ei ole vaja minna.

dividendinvestor.ee PG DPS EPS FCF

Laenukoormus – oluline kvaliteedinäitaja

PG üldine laenukoormus on madal. Laenukapitali osa on kogu kapitalist vaid 34%. Ettevõtte krediidireiting (Aa3/AA-) jääb investeerimisjärgu krediidireitingu ülemisse poolde ja ka konkurentidega võrreldes on laenukoormus madalam.

dividendinvestor.ee PG DE

Kuigi ülaltoodud graafikust võib jääda mulje, et ettvõtte laenukoormus on viimastel aastatel tõusnud, siis tegelikult on PG pikaajalised laenukohustused vähenenud juba järjepanu neli aastat. Suhtarvu on tõusule viinud neto-omakapitali vähenemine viimase paari aasta jooksul (tõenäoliselt on põhjuseks rohke oma aktsiate tagasiost, mida kajastatakse bilansi omakapitali poolel miinusmärgiga).

Valuatsioon

Kogu eelnev ülevaade tegeles ettevõtte äri- ja majandustulemustega ning võimaldab edasisel analüüsil anda hinnangu ettevõtte headuse ja investeerimiskõlbulikkuse kohta. Küll aga ei vasta kõik eelnev küsimusele, kas antud aktsia on täna ka väärt ost. Väärt ostumomendi hindamisel on abiks erinevad niinimetatud väärtuse (valuation) suhtarvud. Üheks enim kasutust leidvaks on hinna-kasumi suhtarv ehk P/E (Price/Earnings). P/E-l on omajagu puudujääke, eriti kui kasutada seda tsüklilistes majandusharudes tegutsevate ettevõtete puhul, kuid mingi pildi see siiski annab.

dividendinvestor.ee PG historic PE_

PG kaupleb hetkel P/E tasemel 24,8. Viimase 10 aasta keskmine P/E suhtarv on olnud ligikaudu 20. Seega antud mõõdikut vaadates on taas tegu hetkel kallina tunduva ettevõttega. Ühele ülaltoodud graafikust nähtuvale asjaolule tahan kindlasti lugeja tähelepanu osutada – nimelt näeme, et PG on kaubelnud kõrgema P/E suhtarvu tasemel kui turg tervikuna (S&P 500 indeks) tervelt üheksal aastal kümnest.

Võttes arvesse PG ajaloolist keskmist P/E suhtarvu taset, analüütikute kasumiootusi järgmiseks kolmeks aastaks ja hetke dividendimäära, saab öelda, et selline mõistlik 8% keskmine aastane kogutootlus oleks saavutatav sisenemishinna 74 dollarit juures. Seega kaalumist väärivaks muutub PG aktsia umbes pärast -15% hinnalangust. Arvestades ulatuslikku strateegilist tooteportfelli ümberkujundamist, tahaksin nii-öelda eksimispuhvri suurendamiseks isiklikult näha veelgi suuremat hinnalangust.

Kokkuvõtteks

dividendinvestor.ee PG tabelPG näol on tegu hetkel väga suuri strateegilisi muutusi läbi elava ettevõttega. Kindlus selles, et tooteportfelli ümberkujundamine viib kasumlikuma ja kiiremini kasvava ettevõtteni, on tegelikult madal (mistõttu on viimase 9-10 kuu hinnaralli seda ebaratsionaalsem). Kuigi vähemoluliste tootekategooriate ja kaubamärkide müük võimaldab paremini keskenduda liidripositsioonis olevatele kaubamärkidele, siis ega ka konkurendid siinkohal ei maga. Pigem ollakse nii mõneski segmendis oma tegemistega PG-st juba ees. Seega PG muudaks kaalumist väärivaks investeeringuks vaid see kui valuatsioon oleks soodne ja ettevõtte ümberkujundamise ebamäärsus oleks nii-öelda aktsiahindadesse sisse arvestatud. Tänast aktsia turuhinda ja hinna/kasumi suhtarvu vaadates on asi sellest kaugel.

Ainuüksi ettevõtte finantse lugedes meeldib mulle PG puhul madal laenukoormus ja sellega kaasas käiv tugev bilanss. Nii eraldiseisvalt vaadatuna kui ka võrreldes konkurentidega. Seda tõestavad ka reitinguagentuuride poolt ettevõttele antud üpris head krediidireitingud. Samuti on lood head põhitegevusest teenitud kasumi rahavooks pööramisega. Ka dividendimaksete ajalugu on muljet avaldav.

Lahtiütleja:  Käesolev ettevõtte tutvustus ei sisalda endas investeerimissoovitust. Tegu on informatiivse ülevaatega, mille eesmärgiks on laiendada silmaringi ja koondada ettevõtte kohta käivat infot. Investeerimisotsused ja analüüsid teeb iga investor ise.

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.