fbpx

Augusti dividenditulu ja dividendiaristokraatide ETF

Dividenditulu_cover_1Mulle meeldivad dividendid. Mis siis, et esialgu on tegu üpris väikeste summadega. Nähes järjepidevalt – kuust-kuusse, kvartalist-kvartalisse, laekumas oma kontole lisaks töötasule raha, mille saamiseks ei tule vahepeal kuigi palju vaeva näha, teeb see rõõmu. Ja tekitab põnevust. Olgugi, et esialgu on laekuvad summad vaid kümnetes eurodes mõõdetavad, aga järjepidevalt dividende ja ka säästetud kapitali edasi investeerides, kasvab dividenditulu lumepall ajapikku aiva suuremaks. Paljuski just progressi jälgimiseks käesolevat igakuiste dividendilaekumiste logiraamatut siinkohal peangi.

Aktsiad ja armastus

Investeerimismaailmas kohtab üpris sageli ütlust: “do not fall in love with your stocks” ehk “ära armu oma aktsiapositsioonidesse”. Kuigi see kõlab klišeelikult, siis oma tarkusetera on siin siiski peidus. Olles kulutanud tunde ja tunde, ei, pigem päevi ja päevi mõne ettevõtte analüüsimisele ja lahtimõtestamisele, tunneme investoritena ühtäkki end antud ettevõttega kuidagi seotuna. dividendinvestor.ee i love stocksEriti veel siis kui juhtumisi kasutame ise ka selle ettevõtte poolt pakutavaid tooteid või teenuseid. Ja need meile ka meeldivad. Siis kipub minema nõnda, et investeerimistegevuse mõistes halvapoolseid uudiseid ja arenguid ei taha nagu kuidagi võtta objektiivselt. Ikka kipume kuidagi leidma iseenda jaoks põhjendusi või vabandusi või midagi muud selletaolist. See vist lihtsalt on inimloomuses. Püüd näha seda, mida me soovime. Otsida, valida välja ja märgata vaid neid infokilde, mis kinnitavad meie arvamust.

Kogu eelnev oli vajalik sissejuhatus seekordse blogisissekande peategelasele, minu tänase seisuga ühele lemmik-ETF-ile – SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (kauplemissümbol Xetra börsil ZPRG). Kuidagi lihtsalt on nõnda läinud, et kõigist minu portfellis täna olevatest dividendiaktsiatesse investeerimisele fokuseerunud ETF-idest kuulub mu armastus just ZPRG-le. Õnneks olen ma sellest kiindumusest teadlik ja no vähemalt püüan asju objektiivselt vaadata.

ZPRG-st ja sellest, kuidas sellesse ETF-i aktsiaid valitakse, kirjutasin pisut pikemalt täpselt aastajagu tagasi siin.

Suurim augustikuine panustaja dividenditulusse

ZPRG võtan seekord jutuks lihtsalt seetõttu, et antud ETF oli suurim panustaja augustikuisesse dividenditulusse. Ja suured positsioonid on portfellis ikka mõistlik veidi sagedamini üle käia kui väiksemad. Seega võtan alljärgnevaga vaatluse alla ZPRG hinnadünaamika, dividenditootluse ja ka kogutootluse võrrelduna globaalsete turuindeksitega/ETF-idega.

Dividenditulu kõrgem kui aasta tagasi

Esmalt heitsin pilgu ZPRG dividendimaksete ajaloole. Kui käesoleva aasta augustis maksis ETF dividende 0,3569 dollarit aktsia kohta, siis möödunud aasta samal ajal oli see number 0,3996 dollarit. Seega esmapilgul tundub, et välja makstav dividenditulu on teinud vähikäiku.

dividendinvestor.ee kasvavad dividendidETF-ide puhul ei ole siiski mõistlik eelkirjeldatud viisil võrdlust teha. Peamiselt seetõttu, et ETF-ide koosseis on muutuv. Toon ühe hüpoteetilise näite. Eelmisel aastal võis ZPRG koosseisu kuuluda näiteks 50 ettevõtet, mille dividendide maksekuupäev langes augustisse ja 50, mille maksekuupäev langes septembrisse. See tähendab lihtsustatult, et augustikuine ZPRG poolt välja makstud dividendimakse hõlmas enda 50 augustis dividende maksnud aktsia raha edasi suunamist ETF-i investorie. Oletme, et iga-aastase ETF-i alusindeksi rebalanseerimise (ehk ETF-i koosseisu kuuluvate ettevõtete või ka lihtsalt nende osakaalude muutmise) tulemusena jäi ZPRG koosseisu vaid 40 augustis dividende maksvat ettevõtet. Ülejäänud 60 puhul jääb maksekuupäev septembri kuusse. Sellisel juhul suunas ZPRG oma investoritele selle aasta augustis edasi vaid 40 ettevõtte poolt ETF-ile makstud dividendid.

Seega ülalkirjeldatud kitsaskohtade kõrvaldamiseks on ETF-ide puhul pea alati mõistlik omavahel võrrelda 12 kuu pikkuste perioodide jooksul välja makstud dividende. Aastase dividendimaksete kasvumäära saame seega arvutada ZPRG-le nii, et jagame viimase 12 kuu jooksul makstud dividendide summa (dividendid, mis maksti augustis 2016, mais 2016, veebruaris 2016 ja novembris 2016) sellele eelnenud 12 kuu dividendilaekumistega (dividendid, mis maksti augustis 2015, mais 2015, veebruaris 2015 ja novembris 2014). Nõnda toimides saame eelkirjeldatud kitsaskoha küll mitte päris ellimineerida, aga võrreldamatust oluliselt vähendada.

Vastavaid arvutusi tehes selgub, et viimase 12 kuu jooksul on ZPRG maksnud oma investoritele välja 1,1768 dollarit dividende aktsia kohta. Aasta varem oli selleks numbriks 1,1153 dollarit. Seega on aastases perspektiivis ZPRG dividenditulu tõusnud ligi +5,5%.

Hinnadünaamika võrreldes globaalsete indeksitega

ZPRG koondab endas stabiilseid ja/või kasvavaid dividende maksvaid ettevõtteid üle kogu maailma ehk vaid väikest osa kõigist maailma börsidel noteeritud ettevõtetest. Seega on igati paslik võrrelda ZPRG hinnamuutusi laiapõhjaliste globaalsete aktsiaindeksite või ETF-idega. Valisin enda jaoks võrdlusperioodiks küll väga lühikese aja, käesoleva kalendriaasta, aga mu eesmärk selle harjutuse puhul oligi vaadata, kuidas reageeris ZPRG ja kuidas globaalsed aktsiaturud 2016. aasta jaanuaris-veebruaris turge räsinud korrektsioonile. Võrdlusesse kaasasin nii iShares Core MSCI World UCITS ETF-i (kauplemissümbol Xetra börsil EUNL), mis hõlmab endas arenenud riikide aktsiaturge kui ka Vangurard FTSE All-World UCITS ETF-i (kauplemissümbol Amsterdami börsil VWRL), mille koosseisu kuuluvad lisaks eelnevale ka arenevate riikide aktsiad.

dividendinvestor.ee zprg vs vwrl vs eunl YTD priceonly

 

Ainuüksi hinnaliikumisi vaadates näeme, et VWRL ja EUNL said aasta alguse hinnakorrektsioonis rohkem kannatada, ligikaudu -16%. ZPRG hinnalangus jäi sinna -13% piirimaile. Lisaks väiksemale hinnalangusele oli taastumine ZPRG puhul kiirem – märtsi alguseks oli kahjum juba tagasi teenitud. VWRL-i ja EUNL-i investorid pidid nulli jõudmiseks ootama juuli esimeste nädalateni.

Erinevused kogutootluses

Teadupärast ei kujune investeeringu kasum/kahjum enamasti kaugeltki mitte ainult hinnamuutusest. Ka dividendimaksetel on kogutootluses mängida oluline roll. Eriti siis kui investeerimis-/võrdlusperiood venib pikemaks kui mõned kuud. Uurides nende kolme ETF-i kogutootluse numbreid alates käesoleva aasta algusest näeme, et kõige paremat tootlust on näidanud ZPRG (+9,3%), millele järgneb VWRL (+2,5%) ja sellele omakorda EUNL (+1,7%).

dividendinvestor.ee zprg vs vwrl vs eunl YTD total return

Mõõdetuna üle viimase 3 aasta, on tootlusnumbrid sarnasemad. Parimat tootlust on näidanud kõige kõrgema USA aktsiate osakaaluga EUNL (+13,8% keskmine aastane tootlus), millele järgnevad VWRL +12,9% ja ZPRG +12,1% keskmise aastase kogutootlusega.

dividendinvestor.ee zprg vs vwrl vs eunl tootluste tabel

Olulise taustainfona kaasasin tabelisse ka iga võrdluses olnud ETF-i koosseisu kuuluvate aktsiate arvu. Sealt näeme, et ZPRG on ikka üpris kontsentreeritud panustamisega tegelv ETF. Erinevate aktsiate arv selles ETF-is on kõigest 100. Vastukaaluks iShares Core MSCI World ETF-is on umbes 1600 erinevat ettevõtet, Vanguard FTSE All-World ETF-is koguni pea 3000.

Ühest küljest ei tasu nõnda lühikese perioodi pealt kaugeleulatuvaid järeldusi teha. Teisalt iga kord kui turul on rohkem volatiilsust nagu käesoleva aasta jaanuaris-veebruaris, on investeerimisse rohkem aega panustada soovival investoril mõistlik erinevate ETF-ide hinnareaktsioone omavahel võrrelda. Nii saab samm-sammu haaval hakata ehitama üles tunnetust, kuidas üks või teine instrument erinevates turuolukordades käitub.

Turutunnetus ja kogemustepagas

Milleks see hea on? Esiteks kasvõi sellepärast, et nii võib avastada tõsiasja – mõni teine instrument/ETF on hoopis parem kui see, mis hetkel portfellis olemas on. “Parem” võib siinkohal tähendada väga erinevaid asju – näiteks väiksemat hinnakõikumise ulatust, kõrgemat kogutootlust või veel midagi muud. Teiseks võib silma jääda see, et mõni ETF kukub sama palju kui teised, kuid turu üldise taastumise korral jääb teistest tõusmisel kuidagi maha. See on kusjuures üpris sage leid. Ja mitte eriti soovitud omadus. Pigem eelistan mina investorina täpselt vastupidist olukorda ehk üldise turukorrektsiooni korral langeb ETF-i hind vähem kui teistel ja hinnatõus on taastusmisfaasis kiirem/tugevam (nagu näiteks ZPRG ülaltoodud graafikul).

Üks positiivne tahk on sellisel monitoorimisel veel. Spekuleerimishuviga investor leiab peagi, et on terve rida ETF-e, mille hinnatõus on teatud olukorades oluliselt kiirem kui turuindeksitel. Just täpselt selliseid instrumente on siis vahest hea kasutada turu ajastamiseks ja spekuleerimisisu rahuldamiseks.

Augusti dividenditulu

Augusti dividendilaekumised olid oodatult kordades madalamad kui rekordilise juuli omad. Kokku maksid dividende 2 minu portfellis olnud aktsiat ja 2 ETF-i. Suurimaks panustajaks oli eelnevalt jutuks olnud ZPRG. Kogu kuisest dividenditulust moodustas globaalseid dividendiaristokraate koondava ETF-i panus ligi 40%. Möödunud aasta augustis sain dividenditulu just täpselt nendelt samadelt kahelt ETF-ilt. ZPRG puhul on seekordne laekumine minu jaoks pea topeltsuurem kui möödunud aastal, sest aasta jooksul soetasin seda ETF-i juurde. Ükski aktsia mulle möödunud aastal augustis dividenditulu ei maksnud. 2014. aastal jäin augustis hoopis ilma dividendituluta – eks alustava investori portfell olegi ka dividendide väljamaksete kuude/kuupäevade osas hoopis vähem hajutatud.

dividendinvestor.ee dividenditulu august 2016

Kokku jõudis augusti jooksul omanikutuluna kontole 233 eurot. Kõik laekumised olid USA dollarites ja arvepidamise tarbeks konverteerisin need vastava pangapäeva kursiga taas eurodesse. Reaalselt jäid kontole dollarid siiski alles.

Progressi paremaks jälgimiseks pean ka ülevaadet laekunud dividendidest kalendriaastate lõikes. Tumerohelised jooned tähistavad iga kalendriaasta alul koostatud vastava kalendriaasta dividenditulu prognoosi, tulbad reaalselt kontole laekunud dividenditulu.

dividendinvestor.ee dividenditulu aastane august 2016

Käesoleva aasta jooksul olen aktsiainvesteeringutest omanikutulu saanud kokku 3 015 eurot. See on ligikaudu 72% aastaks prognoositud summast.

 

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Comments

 1. Jaanus says

  Väga hea ülevaade! Tänud põhjalikuma sisu eest kui, et ostke IVV-d

 2. Sa investeerid LHV kaudu? Kasvukonto vist ZPRG-d ei võimalda osta..

  • Dividend Investor says

   Jah, seni peamiselt LHV kaudu. Kasvukontoga mul endal isiklik kogemus puudub ja seepärast ei oska selle saadavust kommenteerida.

 3. Kevin says

  Millisest summast alates on mõistlik väljaspool kasvukontot fondidele mõtlema hakata, et tehingutasu ülemäära suur ei oleks. Millist teed ise järgid?

 4. Rainer says

  Kas LHV kaudu on üldse võimalik ZPRG-d osta. Millise teenusepakkuja kaudu sa ise ZPRG fondiosakuid omad?

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.