fbpx

Dividendikuningas: 3M Company (8/19)

dividendinvestor-ee-3m-logoSeekordse dividendikuningaid tutvustava postituse peategelane on tõeliselt globaalne tööstuskonglomeraat 3M Company (kauplemissümbol MMM). Lõpptarbijale mõeldud kaubamärkidest on enamusele tõenäoliselt tuttavad ettevõtte poolt pakutavad liimiribaga märkmepaberid Post-It ja kleeplindid Scotch. Eesti tarbijale tõenäoliselt vähem tuntud on ettevõtte Scotch-Brite nime kandev puhastuse abivahendite sari (svammid, tolmulapid, harjad), Command-nimelise kaubamärgi all müüdav kahepoolse teibiga kleebitavate nagide ja konksude sari ja Nexcare nime kandvad plaastrid.

See on siiski kõigest üks väike osa 3M Company poolt pakutavatest toodetest ja tootegruppidest. Täpsemalt öeldes moodustavad lõpptarbijale müüdavad tooted kõigest 14,5% ettevõtte tuludest. Kõige suurema osakaalu käibest moodustavad tööstussektori tarbeks toodetavad abimaterjalid (34% käibest) – lihvimiskettad, liimid ja kleeplindid, filtrid, erinevad kõrgtehnoloogilised kangad, plastikud ja muud materjalid. Ettevõtte tooteportfell on üüratult suur. Näiteks ainuüksi erinevaid kleeplinte, liime ja vastavaid tarvikuid on tooteportfellis rohkem kui 1800. Lisaks eelnimetatutele on ettevõtte tooteportfellis veel kolm tootegruppi – tervishoid, tööohutus, elektroonika ja energiasektor. Kõigi nende tootekategooriate osakaal jääb ligikaudu 18% juurde käibest. Seega on 3M Company tooteportfell üpris hästi hajutatud.

3M-i äri poole strateegiast rääkides tuleb välja tuua kolm seni edu taganud komponenti, millega plaanitakse ka jätkata. Esiteks tooteportfelli aktiivne haldus, mil püütakse keskenduda vaid neile toodetele ja tootegruppidele, kus suudetakse kasumlikult kasvatada turuosa ja muuta tooted tarbijatele üha olulisemaks. Pidev investeerimine tootearendusse on teiseks võtmeteguriks. See aitab välja töötada üha paremaid tooteid, aga samuti keskenduda tulevikutrendidele, mille olulisus ettevõtte hinnangul on tõusuteel. Kolmandaks komponendiks on äri juhtimine ja ümberkujundamine – kõrge ärikasumi marginaal on näiteks üks selle valdkonna mõõdikuid.

Hiljutised arengud

dividendinvestor-ee-finantseesmargid-2016kuni2020Pikaajalise investori jaoks ehk üheks olulisemaks infoks on ettevõtte poolt mõni aeg tagasi välja käidud järgmise viisaastaku finantseesmärgid. Need hõlmavad aastaid 2016-2020. 3M Company on seadnud sihiks kasvatada orgaaniliselt (ülevõtutehinguid arvesse võtmata) käivet keskmiselt 2-5% aastas ja kasumit aktsia kohta ligikaudu 8-11% aastas. Investeeritud kapitali tootluse (ROIC) sihiks on seatud 20% ja vaba rahavoog peaks prognooside kohaselt moodustama 100% puhaskasumist. Need on üpris ambitsioonikad numbrid, eriti kui võrrelda teiste tööstusettevõtetest konkurentidega. Teisalt 3M ongi läbi viimaste aastakümnete olnud kõige stabiilsema ja kõrgema ärikasumi marginaali ja omakapitali rentaablusega tööstusettevõte. Ettevõtte viimase 10 aasta keskmine ROIC on 22,5%, konkurentide keskmine investeeritud kapitali tootlikkus jääb sinna 15% piirimaile.

dividendinvestor-ee-3m-q2-2016-sales-recapEttevõtte viimase kvartaalse finantsaruande kohaselt langes käive aastatagusega võrreldes ligikaudu 0,3%. Samas suurusjärgus oli ka ettevõtte tulude orgaaniline kasv (-0,2%). Käibe kasvu toetasid +1,5% värskelt omandatud ettevõtete käibenumbrite konsolideerimine, aga pea sama palju mõjutasid käivet negatiivselt (-1,4%) kursivahed. Kasum aktsia kohta tõusis möödunud aasta sama ajaga võrreldes +3,0%.

Kuigi ülaltoodud numbrid tunduvad tagasihoidlikud, on siiski tegu konkurentidest märkimisväärselt paremate tulemustega. Võrdlusgrupi ettevõtete käive langes viimaste tulemuste kohaselt aastaga keskeltläbi -1% kuni -5%. Konkurentidest paremate tulemuste taga on 3M Company oluliselt hajutatum tooteportfell. Kui elektroonika, energia ja tööstussektori tarbeks toodetavate kaupade läbimüük langes, siis 3M poolt pakutavate tarbekaupade ja tervishoiutoodete (sidemed, lahased, hambaravi abivahendid, antiseptikud, meditsiiniseadmed ja kirurgia abivahendid) nõudlus suurenes vastavalt +3% ja +5%.

Ettevõtte kasumlikkus läbi aja

Kuna dividendid on oma olemuselt investoritele välja makstud kasumijaotised, siis dividendivoogu taotleva investori jaoks on oluline heita pilk ettevõtte kasumlikkusele. Kui ei ole kasumit, ei saa pikemas perspektiivis olla ka jaotatud kasumit ehk dividende. Pikemalt olen dividendiaktsiate kasumlikkuse analüüsist kirjutanud siin.

3M Company näol on tegu läbi aegade stabiilselt kasumliku ettevõttega. Olgu mõõdikuks omakapitali või investeeritud kapitali tootlikkus või hoopis ärikasumi marginaal, konkurentidega võrreldes ollakse esirinnas nii täna kui ka igal aastal terve viimase 10 aasta jooksul.

Ettevõtte keskmine ärikasumi marginaal on viimase 10 aasta jooksul olnud ligikaudu 22,4%, konkurentide sama näitaja pea poole väiksem ehk 13,2%. Ettevõtte keskmine omakapitali rentaablus on viimase dekaadi jooksul olnud erakordsed 32,4%. Kordagi viimase 10 aasta jooksul ei langenud omakapitali tootlikkus alla 26%. Konkurentide 10 aasta keskmine ROE on 20,5%.

dividendinvestor-ee-mmm-roe

Tulude ja kasumi kasv = tulevane dividendide kasv

Tulevaste dividendimaksete tõusu taga on pikaajaliselt alati kasvavad tulud ja kasum. Kuigi lühiajaliselt on võimalik dividendimakseid tõsta ka kasumi samaks jäädes, näiteks dividendide väljamakse määra tõstes, siis mõõtes juba üle pikema horisondi, on ikkagi tarvis tulude ja kasumi kasvu.

Ajalooliselt on ettevõtte tulud kasvanud keskmiselt 5% aastas ja kasum aktsia kohta (EPS) ligi 9% aastas. Need jäävad pisut alla kogu sektori keskmistele näitajatele. Teisalt kasv, mis ettevõttel jääb konkurentidega võrreldes vajaka, tehakse tagasi oluliselt kasumlikuma opereerimisega ja efektiivsema investeeritud kapitali kasutamisega.

dividendinvestor-ee-mmm-kasvumaarad

Võrreldes ettevõtte käibenumbreid 10 aasta taguste näitajatega näeme, et tulud näitavad kenasti tõusutrendi. Langusepisoodid on graafikul nähtavad, kuid mitte kuigi sügavad. Finantskriisi aastatel langes ettevõte käive ligi 8,5%, kuid juba 2010. aastal anti teada rekordkõrgetest tuludest.

dividendinvestor-ee-mmm-tulud-kasum

Dividendimaksete dünaamika ja dividendide väljamakse määr

Dividendi-investorina uurin tavaliselt järgmisena ettevõtte dividendimaksete ajalugu. Esimese asjana vaatan iga-aastast dividendikasvu ja selle muutust ajas. 3M Company on järjepanu igal aastal dividende kasvatanud 58 aastat. Viimase 10 aasta keskmine aastane dividendikasv on +9,7%, mediaankasv +4,8%.

dividendinvestor-ee-mmm-dps-kasvmaar

Viimaste aastate suured dividenditõstmised tulenevad osaliselt kõrgemast teenitud kasumist, kuid mõnevõrra on kerkinud ka ettevõtte dividendide väljamakse määr. Viimastele kvartalitulemustele baseerudes on väljamakse määr tõusnud juba ligi 55% tasemele. See tähendab, et suure tõenäosusega ei tasu nõnda suuri dividenditõstmisi nagu kahel viimasel aastal lähitulevikus oodata.

dividendinvestor-ee-mmm-payout

Ettevõtte üheks jälgitavaks finantsmõõdikuks on vaba rahavoo genereerimise võime. Siht on seatud sellele, et vaba rahavoog oleks minimaalselt sama suur kui puhaskasum. Viimastel aastatel on ettevõte sellega kenasti ka toime tulnud ja seega on raha dividendimakseteks alati oma põhitegevusest võtta olnud.

dividendinvestor-ee-mmm-dps-eps-fcf

Laenukoormus – oluline kvaliteedinäitaja

Ettevõtte võõrkapitali suhe omakapitali on viimaste kahe aasta jooksul oluliselt kasvanud. Ettevõtte kaasatud laenukapital kasvas 2015. aastal sellele eelnenud aastaga võrreldes +58%. Ettevõtte vaba raha ja väärtpaberite maht langes aastaga ligi 43%. Selle tulemusena kasvas netovõlgnevus tervenisti 156% ehk pea kahe ja poole kordseks. Nende vangerduste põhjuseks on ettevõtte mõnevõrra muutunud nägemus optimaalsest kapitalistruktuurist. Edaspidi soovitaksegi hoida vähem vabu rahalisi vahendeid ja mõnevõrre kõrgemat võlataset. 3M Company võlakohustuste krediidireiting on hetkel AA-/Aa3 ja uue, rohkem madalate intressimääradega võetud laenu sisaldava kapitalistruktuuri poole pürgimise tulemuseks võib ka ettevõtte enda sõnutsi olla peagi krediidireitingu langetamine.

Vaatamata kasvavale võlakoormale on ettevõtte intressikulud püsinud tänu madalatale intressitasemetele möödunud aastatega praktiliselt samal tasemel. Seega suurem laenumaht ei ole seni ettevõtte rahavoogudele ega kasumlikkusele koormaks olnud.

dividendinvestor-ee-mmm-de

Valuatsioon

Kogu eelnev ülevaade tegeles ettevõtte äri- ja majandustulemustega ning võimaldab edasisel analüüsil anda hinnangu ettevõtte headuse ja investeerimiskõlbulikkuse kohta. Küll aga ei vasta kõik eelnev küsimusele, kas antud aktsia on täna ka väärt ost. Väärt ostumomendi hindamisel on abiks erinevad niinimetatud väärtuse (valuation) suhtarvud. Üheks enim kasutust leidvaks on hinna-kasumi suhtarv ehk P/E (Price/Earnings). P/E-l on omajagu puudujääke, eriti kui kasutada seda tsüklilistes majandusharudes tegutsevate ettevõtete puhul, kuid mingi pildi see siiski annab.

dividendinvestor-ee-mmm-historic-pe

3M Company viimase 12 kuu kasuminumbrite baasilt leitud P/E suhtarv on hetkel 22,5. Viimase 10 aasta keskmine P/E suhtarv on 3M’i puhul jäänud 17 piirimaile. Seega antud suhtarvust lähtudes kaupleb ettevõtte märkimisväärselt kõrgemal hinnatasemel kui keskmiselt. Ülaltoodud graafikul tasub märgata, et valdaval enamusel juhtudest kaupleb 3M kõrgema P/E suhtarvu tasemel kui turg tervikuna (S&P 500 indeks). See on ka mõistetav, sest tegu on turu keskmisest oluliselt kasumlikuma ettevõttega.

Mõneti praeguse kõrge P/E suhtarvu taseme tõttu, mõneti siiski selle pärast, et tegu on turu keskmisest kasumlikuma ettevõttega, on ka 3M Company investoritel läinud viimastel aastakümnetel paremini kui S&P 500 indeksinvestoritel. Mõõdetuna üle 5, 10, 15, 20 ja 25-aastaste investeerimishorisontide, on 3M pakkunud oma aktsionäridele keskmiselt 2-4% kõrgemat keskmist aastast kogutootlust kui S&P 500 indeksfond. Üks väheseid perioode, mil 3M kogutootlus jäi turu keskmisele alla oli 1990-1999. Siis oli ettevõttel raskusi kasumi (EPS-i) kasvatamisega, samas kui S&P turuindeks kasvas hoogsalt tehnoloogiabuumi toel.

Dividendiaktsiate puhul on mõnikord mõistlik soodsa sisenemishetke hindamiseks uurida ka ettevõtte hetke dividendimäära ja võrrelda seda ajaloolise keskmise dividendimääraga. Just tsüklilise äri iseloomuga aastakümneid järjepanu dividende maksnud ettevõtete puhul on see hea indikaator. Tõsi, siinkohal peab olema veendunud, et ettevõtte kasvumäärad minevikus, olevikus ja tulevikus on ligilähedaselt samad. Vastasel korral on selline võrdlus eksitav. Igathes 3M Company puhul näeme, et ettevõte kaupleb täna pigem keskmisest madalama dividendimäära tasemel (graafikul tähistatud musta joonega). Seega selle indikaatori kohaselt ei pruugi olla tegu parima sisenemishetkega.

dividendinvestor-ee-mmm-historic-dividend-yield

Kokkuvõtteks

dividendinvestor-ee-mmm-tabel3M Company näol on tegu ühe kasumlikuma ettevõttega nii oma tööstusharus kui ka üleüldiselt. Tegu on väga hästihajutatud tooteportfelli omava ettevõttega, kelle klientideks on nii eraisikud, tervishoiusektori, tööstussektori, energiasektori ettevõtted. Ettevõtte on läbi aegade näidanud suurepärast oskust juhtida ja hallata oma tooteportfelli küll kord ostes konkureerivaid ettevõtteid ja siis pärast restruktureerimist osasid tootegruppe jällegi maha müües. See on aidanud üles ehitada ühe kasumlikuma ja kõrgeimate ärikasumi marginaalidega ettevõtte. Ka pideval arendustegevusel on olnud oluline roll tugeva konkurentsipositsiooni hoidmisel.

Veidi negatiivsemaigulisematest arengutest võib nimetada uue kapitalistruktuuri lähenemise rakendamist, mis näeb ette senisest kõrgemat võlataset. Kuigi sellel on oskuslikul elluviimisel tugev positiivne mõju investeeritud kapitali tootlikkusele (ROIC-ile), siis teisalt muudab kõrgem võlatase ettevõtted alati vastuvõtlikumaks üldistele majandusarengutele – majanduslanguste mõju kipub võimenduma. Pikemas perspektiivis on suurem ka laenukohustuste refinantseerimise risk ja selle võimalik negatiivne mõju rahavoogudele (juhul kui ollakse sunnitud laenulepinguid/võlakirju pikendama oluliselt kõrgematel intressitasemetel).

Lahtiütleja:  Käesolev ettevõtte tutvustus ei sisalda endas investeerimissoovitust. Tegu on informatiivse ülevaatega, mille eesmärgiks on laiendada silmaringi ja koondada ettevõtte kohta käivat infot. Investeerimisotsused ja analüüsid teeb iga investor ise.

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Comments

 1. Tõnis says

  Tervist!

  Taaskord väga hea anlüüs.
  Olles lugenud eelnevaid dividendi kiningate tutvustusi on kõikide eelnevate kuningate P/E suhe olnud küllaltki kõrge.
  Siit ka tekkis küsimus Teie strateegia kohta. Kas proovite iga kuu pidevalt vaba raha ära investeerida või ootate mõne hea võimaluse tekkimist raha investeerimiseks?

  • Dividend Investor says

   Rõõm kuulda, aitäh!

   Investeerin regulaarselt, tingimata küll mitte iga kuu, aga siiski regulaarselt. Selleks puhuks on mul palju abi vaatlusnimekirja pidamisest. Vaatlusnimekirjast kirjutasin pikemalt mõni aeg tagasi selles postituses.

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.