fbpx

Dividendikuningas: Coca Cola Company (11/19)

dividendinvestor-ee-ko-logo-suurKäesolevas postituses vaatluse alla tulev ettevõtte on dividendikuningate seas vaieldamatult kõige tuntum. Vähemalt ses osas, mis puudutab kaubamärki. Ettevõtte äritegevuse mudeli ja detailidega vaevalt nõnda paljud tuttavad on. Seekordne ülevaade keskendub juba järjepanu 54 aastat igal aastal dividende tõstnud karastusjoogi tootajale Coca Cola Company’le (kauplemissümbol KO).

Alustame ettevõtet üldiseloomustavatest numbritest, lihtsalt selleks, et aru saada kui määratult suure ettevõttega tegu on. KO on tänaseks tegutsenud juba 130 aastat. Ettevõtte toodangut müüakse rohkem kui 200 riigis üle maailma. Ettevõte toodab rohkem kui 500 eri kaubamärki kandvat jooki, 20 nendest kaubamärkidest genereerivad aastas tulu rohkem kui miljard dollarit. KO omab suurimat turuosa nii mittealkohoolsete karastusjookide, mahlajookide kui ka valmis kohvijookide turul. Turuosalt ollakse suuruselt teised energiajookide, pudelivee, spordijookide ja jääteede turul.

dividendinvestor-ee-ko-tooteportfell

Viimasel ajal on KO pööranud üha enam tähelepanu mittegaseeritud jookidele. Selles segmendis nähakse suurimate tuleviku kasvupotentsiaali. Kui 2000. aastal moodustas gaseeritud karastusjookide osakaal müügimahtudest ligi 84%, siis tänaseks on see langenud 64% tasemele.

Hiljutised arengud

Üheks olulisemaks arenguks KO puhul on ettevõtte villimistegevuse ümberkorraldamine. Seni villisid jooke pudelitesse valdavalt Coca Cola enda villimistehased üle kogu maakera. Nüüd on suund võetud iseseisvate villimisteenust pakkuvate partnerite kasutamisele. Euroopas ja Aafrikas on Coca Cola enda villimistehased juba suletud, Hiina ja USA turu puhul loodetakse ümberkorraldustega lõpule jõuda 2017. aasta jooksul. Kui varem andis ettevõtte käibest ligi 52% villimistegevus, siis edaspidi peaks üle 90% tuludest tulema nii-öelda ettevõtte põhiärist (kontsentraatide/siirupite tootmine). Ümberkorralduste tulemusena prognoosib ettevõte ärikasumi marginaali kasvu 23% tasemelt ligi 34% tasemele. Iga-aastased investeeringud peaks uue struktuuri puhul vähenema ligi poole võrra, mis parandab oluliselt vaba rahavoo seisu.

dividendinvestor-ee-ko-kasvustrateegiadPalju on diskuteeritud, et tarbijad, eelkõige arenenud tööstusriikides, muutuvad üha teadlikumaks ning kõrge suhkrusisaldusega karastusjookide turul tervikuna kuigi head kasvuväljavaated ei ole. KO on näidanud selgelt valmidust käia tarbijaeelistuste muutumisega kaasas. Heaks näiteks on siinkohal kasvõi üha madalama suhkrusisaldusega jookide valiku turuletoomine. Laias laastus tuleb KO käibe kasv kolmest allikast: 1) tarbitavate mahtude kasv, 2) konkureerivate kaubamärkide ülesostmine/omandamine ja 3) tooteportfelli struktuuri ja hinnakujunduse varieerimine. Pikaajaliselt näeb ettevõtte tulusid kasvamas keskmiselt 5% aastas.

Käesolevaks aastaks prognoosib ettevõte ise ligikaudu 4-7% kasumite (EPS’i) langust. Kuigi orgaaniline käibe kasvumäär jääb sinna +3% piirimaile, siis ebasoodsad valuutakursside muutused ja villimistegevuse ümberkorraldamine toovad kaasa nii kõrgemad kulud kui ka vähendavad dollarites mõõdetud käibenumbreid. Finantsturgude osalistele suured ümberkorraldused üldjuhul ei meeldi. Toovad need ju endaga kaasa ebamäärasust ja prognoosimatust. Seetõttu on KO aktsia hind olnud juba mitu head kuud languses. Käesoleva aasta aprilliga võrreldes on aktsia hind langenud ligikaudu 10%.

Ettevõtte kasumlikkus läbi aja

Kuna dividendid on oma olemuselt investoritele välja makstud kasumijaotised, siis dividendivoogu taotleva investori jaoks on oluline heita pilk ettevõtte kasumlikkusele. Kui ei ole kasumit, ei saa pikemas perspektiivis olla ka jaotatud kasumit ehk dividende. Pikemalt olen dividendiaktsiate kasumlikkuse analüüsist kirjutanud siin.

dividendinvestor-ee-ko-roe

KO näol on tegu väga kasumliku ettevõttega. Ettevõtte keskmine ärikasumi marginaal viimase 10 aasta jooksul on olnud ligi 23% ja omakapitali tootlikkus 29%. Need on väga kõrged numbrid, mis annavad aimu esmaklassilisest ettevõttest.

Tulude ja kasumi kasv = tulevane dividendide kasv

Tulevaste dividendimaksete tõusu taga on pikaajaliselt alati kasvavad tulud ja kasum. Kuigi lühiajaliselt on võimalik dividendimakseid tõsta ka kasumi samaks jäädes, näiteks dividendide väljamakse määra tõstes, siis mõõtes juba üle pikema horisondi, on ikkagi tarvis tulude ja kasumi kasvu.

KO on pikaajaliselt kasvatanud käivet ligikaudu 6,3% aastas ja kasumeid aktsia kohta ligi 8,5% aastas.

dividendinvestor-ee-ko-kasvumaarad

Uurides käibe ja kasuminumbrite dünaamikat üle viimase 10 aasta, siis näeme, et ettevõte käive on mõõdetuna üle viimase 12 kuu ligi 80% kõrgem kui 10 aastat tagasi, EPS on 61% kõrgem. Graafikult on ka hästi näha, et nagu tavaks, siis majanduslanguse episoodid esmatarbekaupade tootjate käibe- ja kasuminumbreid kuigivõrd ei mõjuta.

dividendinvestor-ee-ko-tulud-kasum

Dividendimaksete dünaamika ja dividendide väljamakse määr

Dividendiinvestorina uurin tavaliselt järgmisena ettevõtte dividendimaksete ajalugu. Esimese asjana vaatan iga-aastast dividendikasvu ja selle muutust ajas. Coca Cola Company on järjepanu igal aastal dividende kasvatanud 54 aastat. Kõige viimane dividendimakse tõstmine ulatus +8,2% piirimaile. Viimase 10 aasta keskmine aastane dividendikasv on olnud samas suurusjärgus ehk +8,5%. See on igati hea tulemus.

dividendinvestor-ee-ko-dps-kasvmaar

Ettevõtte dividendide väljamakse määr on läbi aja olnud üpris kõikuv olles viimastel andmetel tõusnud sinna 78% lähedale. 10 aasta keskmine väljamakse määr on ligikaudu 55%. Viimaste aastate väljamakse määr on olnud veidi kõrgem kui sooviks ideaaljuhul näha, kuid arvestades seda, et ettevõtte ümberkujundamise tulemusena väheneb kapitaliinvesteeringute vajadus oluliselt, siis ma ei imesta kui edaspidi jääbki KO väljamakse määr kõrgemaks kui minevikus.

dividendinvestor-ee-ko-payout

Alltoodud graafikult näeme, et üle viimase 10 aasta on KO dividendid alati olnud tagatud vaba rahavooga. See on minu kui dividendiinvestori jaoks positiivne ja jätkusuutlikkust indikeeriv märk.

dividendinvestor-ee-ko-dps-eps-fcf

Laenukoormus – oluline kvaliteedinäitaja

Ettevõtte võõrkapitali suhe omakapitali on olnud selgelt tõusuteel. See on olnud ka üks põhjuseid (koos viimaste aastate suhteliselt kõrge valuatsiooniga), miks ma seni ei ole kiirustanud Coca Cola aktsionäriks hakkamisega. Ettevõtte laenukoormus on tõusnud kahe teguri mõjul. Esiteks ongi laenu juurde võetud ja teiseks on vähenenud vabade likviidsete vahendite hulk (ja seeläbi kasvanud netovõlgnevus).

dividendinvestor-ee-ko-de

Lähemal uurimisel selgub, et kuigi ettevõtte kapitalistruktuuri vaadates tundub võlakoormus suur, siis arvestades ettevõtte teenitavat rahavoogu ja ärikasumit, on tegu oluliselt madalama võimendusega kui esialgu arvata võiks. KO netovõlgnevuse suhe ärikasumisse (net debt / EBITDA) jääb sinna 2 juurde, mis tähendab, et ettevõte on võimeline kõik oma võetud laenud tagasi maksma sisuliselt kahe aastaga. Ka intressimaksete kattekordaja (interest coverage) on päris kõrge (viimastel andmetel 17) ja laenu teenindamisega KO rahavooge arvestades probleeme näha ei ole. Seega on igati arusaadav, miks reitinguagentuurid annavad Coca Cola krediidireitinguks suhteliselt kõrge Aa3/AA-.

Valuatsioon

Kogu eelnev ülevaade tegeles ettevõtte äri- ja majandustulemustega ning võimaldab edasisel analüüsil anda hinnangu ettevõtte headuse ja investeerimiskõlbulikkuse kohta. Küll aga ei vasta kõik eelnev küsimusele, kas antud aktsia on täna ka väärt ost. Väärt ostumomendi hindamisel on abiks erinevad niinimetatud väärtuse (valuation) suhtarvud. Üheks enim kasutust leidvaks on hinna-kasumi suhtarv ehk P/E (Price/Earnings). P/E-l on omajagu puudujääke, eriti kui kasutada seda tsüklilistes majandusharudes tegutsevate ettevõtete puhul, kuid mingi pildi see siiski annab.

Olen varem valuatsioonist kirjutades just Coca Cola näite välja toonud. 1998. aasta keskpaigaks küündis Coca Cola P/E suhtarv nii kõrge tasemeni nagu 58. Järgmise vähem kui kahe aasta jooksul kujunes 1998. aasta 30. juunil Coca Cola aktsiaid ostnud investori tootluseks -44% samas kui USA suurettevõtete aktsiate hindu järgiva S&P 500 indeksi tootlus oli pea sama palju plussis.

dividendinvestor-ee-ko-vs-sp500-1998-2000

KO ajalooline keskmine P/E suhtarv viimase 10 aasta jooksul on jäänud 20 piirimaile. Keskeltläbi on KO kaubelnud umbes 25% võrra kõrgema P/E suhtarvuga kui S&P 500 turuindeks. Kuigi on episoode, mil KO hinna-kasumi suhtarv on olnud madalam kui turul tervikuna, siis üldiselt on tegu siiski preemiaga kaupleva ettevõttega. Võrreldes ajaloolise keskmise P/E suhtarvuga, kaupleb ettevõte täna kõrgematel tasemetel. Seega P/E suhtarvu valuatsioonimõõdikuna kasutades ei tundu hetke hind kuigi soodne.

dividendinvestor-ee-ko-historic-pe

Teisalt uurides KO pikaajalist dividendimäära graafikut, näeme, et sarnast ostuhetke dividendimäära on KO investor saanud 2015. aasta turukorrektsiooni ajal ja siis enne seda vaid viimase majanduskriisi tingimustes. Seega ainult dividendimäära alusel ostuhetke hinnates, tundub seis keskmisest parem. Siinkohal tasub ka ära märkida, et KO kuulub oma praeguse ligi 3,3% ostuhetke dividendimääraga viie kõrgeima hetke dividendimääraga dividendikuninga hulka. Ülejäänud neli on VVC, EMR, PG ja NWN.

dividendinvestor-ee-ko-historic-dividend-yield

Praegustelt hinnatasemetelt ma Coca Cola investoriks saamisega ei kiirusta. Siiski arvutasin enda jaoks välja atraktiivsena tunduva esmase sisenemishinna. Arvestades tänaseid kasumiprognoose, hetke dividendimäära ja ettevõtte ajaloolist keskmist P/E suhtarvu taset, tundub mõistlikku pikaajalist tootlus pakkuvaks sisenemishinnaks olevat umbes 37 dollarit.

Kokkuvõtteks

dividendinvestor-ee-ko-tabelCoca Cola Company näol on tegu kindlasti ühe tuntuima kaubamärgiga üldse. Paljuski just seetõttu on tarbijad valmis ettevõtte toodangu eest maksma konkureerivatest toodetest kõrgemat hinda ning ettevõtte kasumlikkus on läbi aja olnud esmaklassiline. KO aktsia hind on olnud languses alates käesoleva aasta aprilli kuust, kuid hetkel kaupleb ettevõte siiski oma ajaloolisest keskmisest P/E suhtarvust pisut kõrgemal.

Seni on mind KO puhul tagasi hoidnud eelkõige kõrge valuatsioon ja esmapilgul kõrgena tundunud finantsvõimendus. See on hea näide sellest, kuidas kiirest finantsanalüüsist ja vaid paari suhtarvu vaatamisest tegelikult aktsiaanalüüsiks ei piisa. Minu vaatlusnimekirjas oligi KO juurde saanud märke “kõrge võõrkapitali suhe omakapitalisse” ning nõnda see aktsia veidi tahaplaanile jäigi. Käesoleva postituse tarbeks värske pilguga ettevõtte finantsidele peale vaadates avastasingi, et kuigi kapitalistruktuuri vaadates on tegu suhteliselt kõrgena tunduva laenukoormusega, siis laenu teenindamise võimet hinnates on lood hoopis paremad.

Veidi negatiivsema poole pealt hoiab hetkel pisut tagasi ja nõuab suuremat süvenemist kogu villimistegevuse ümberkorraldamise mõju EPS’ile, eelkõige lähiaastatel. Just sellest sõltub tõenäoliselt üpris palju lähiaastate dividendide kasvumäär. Samuti dividendide väljamakse määr, mis on tõusnud viimase 10 aasta kõrgeima tasemeni.

Lahtiütleja:  Käesolev ettevõtte tutvustus ei sisalda endas investeerimissoovitust. Tegu on informatiivse ülevaatega, mille eesmärgiks on laiendada silmaringi ja koondada ettevõtte kohta käivat infot. Investeerimisotsused ja analüüsid teeb iga investor ise.

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.