fbpx

Dividendikuningas: Johnson & Johnson (12/19)

dividendinvestor-ee-jnj-logoDividendikuningate nimistus on nii väikseid, paarisaja miljoni dollarilise turukapitalisatsiooniga, ettevõtteid kui ka tõelisi globaalseid gigante. Üks neist ongi seekordse postituse peategelane – Johnson & Johnson (kauplemissümbol JNJ). JNJ turukapitalisatsioon on ligikaudu 330 miljardit dollarit ja tegu on turukapitalisatsioonilt maailma suuruselt kaheksanda ettevõttega.

JNJ on rahvusvaheline farmaatsiaettevõte, mis ennekõike on tuntud kui mõningate tarbekaupade ja käsimüügi ravimite pakkuja (Johnson’s beebišampoonid, Listerine suuloputusveed, käsimüügiravimid Tylenol, Sudafed, Benadryl, Nicorette), kuid tegelikult on ettevõtte tooteportfell hoopis rikkalikum. See sisaldab endas lisaks eeltoodule ka arvukalt retseptiravimeid ja meditsiinilise diagnostika seadmeid. Suurima osakaaluga käibest ongi tegelikult kaks viimatinimetatud segmenti, vastavalt 47% ja 35%. Niinimetatud lõpptarbija tervishoiutooted moodustavad müügituludest ligikaudu 18%.

dividendinvestor-ee-jnj-kaibe-jaotus

Pisut üle 50% ettevõtte tuludest tuleb USA turult, millele järgnevad Euroopa 22 ja Aasia koos Aafrikaga 18 protsendiga.

dividendinvestor-ee-jnj-strateegiaJNJ strateegiat tutvustavaid materjale sirvides tekib tunne, et pikaajalise dividendiinvestori jaoks paremat eesmärkide püstitust vaevalt, et kusagilt leida võib. Ettevõtte eesmärgiks on kasvatada käivet kiiremini kui turu enda keskmine juurdekasv, kasvatada kasumeid kiiremini kui käivet, luua lisandväärtust läbi konkurentide omandamise ja strateegiliste partnerluste ning hoida dividendimäär pidevalt aktsionäridele atraktiivsena. Selle kõige tulemuseks on atraktiivne pikaajaline kogutootlus.

Dividendiinvestori seisukohast on oluline välja tuua ka ettevõtte kasumi jaotamise põhimõtted. Viimase 10 aasta jooksul on ligikaudu 30% äritegevusest saadud vabast rahavoost suunatud ettevõtte väärtust suurendavatele ülevõtmistele/omandamistele ja 70% vabast rahavoost on nii-öelda tagastatud investoritele, kas siis dividendidena või aktsiate tagasiostude näol.

Hiljutised arengud

Viimastel andmetel (II kvartal 2016) kasvatas JNJ oma müügikäivet möödunud aasta sama ajaga võrreldes ligi +3,9%. Kõrgeimat kasvu näitas retseptiravimite segment. Kohandatud kasum aktsia kohta (adjusted EPS) kasvas aastaga +1,8%. Samas üldiste raamatupidamistavadega kooskõlas leitud EPS (niinimetatud GAAP EPS) langes aastaga -11,2%. Käesoleva aasta kahe esimese kvartali kokkuvõttes on numbrid paremad, kohandatud EPS kasvas aastaga +6,1%, GAAP EPS langes -3,5%.

Kui rääkida ettevõtet negatiivselt mõjutavatest aspektidest, siis peamiseks neist on tugev USA dollari kurss. See vähendab ettevõtte toodete konkurentsivõimelisust välisturgudel ja kuna JNJ raporteerib oma finantstulemused dollarites, vähendab nii-öelda välismaise müügikäibe väärtust dollarites mõõdetuna. See on üks peamisi põhjuseid, miks paljud rahvusvahelise haardega ettevõtted kasutavad müügikäibe ja ka kasumi raporteerimisel kohandatud numbreid ja mitte GAAP standarditele vastavaid numbreid. Pikaajaliselt on investorid siiski ju huvitatud sellest, kas JNJ on orgaaniliselt oma äri kasvatanud ehk müünud rohkem koguseliselt ja kohalikus valuutas.

Ettevõtte kasumlikkus läbi aja

Kuna dividendid on oma olemuselt investoritele välja makstud kasumijaotised, siis dividendivoogu taotleva investori jaoks on oluline heita pilk ettevõtte kasumlikkusele. Kui ei ole kasumit, ei saa pikemas perspektiivis olla ka jaotatud kasumit ehk dividende. Pikemalt olen dividendiaktsiate kasumlikkuse analüüsist kirjutanud siin.

JNJ ärikasumi marginaal on läbi aegade olnud tööstusharu keskmisega võrreldes oluliselt parem. Keskmiseks ärikasumi marginaaliks viimase 10 aasta jooksul on kujunenud ligi 25%, tööstusharu keskmine läbi aja jääb 18-20% piirimaile.

dividendinvestor-ee-jnj-roe

Ka ettevõtte omakapitali rentaablus on esmaklassiline – 10 aasta keskmine ROE on 24%. Kuigi ROE on kõikunud aastate lõikes omajagu, siis alla 17% ei ole see kordagi viimase 10 aasta jooksul langenud. Tööstusharu keskmine ROE on viimastel andmetel kõigest 14%.

Tulude ja kasumi kasv = tulevane dividendide kasv

Tulevaste dividendimaksete tõusu taga on pikaajaliselt alati kasvavad tulud ja kasum. Kuigi lühiajaliselt on võimalik dividendimakseid tõsta ka kasumi samaks jäädes, näiteks dividendide väljamakse määra tõstes, siis mõõtes juba üle pikema horisondi, on ikkagi tarvis tulude ja kasumi kasvu.

JNJ on pikaajaliselt kasvatanud käivet ligikaudu 7,3% aastas ja kasumeid aktsia kohta ligi 9,4% aastas. Alljärgnevalt graafikult on näha, et üle 10-aastase perioodi mõõdetud kasvumäärad on olnud languses. Nendesse numbritesse on oma selge märgi jätnud kohe finantskriisile (2008-2009) järgnenud 2-3 rasket aastat JNJ tooteportfelli jaoks (rohkelt ravimite tagasikutsumisi). Keskmised aastased kasvumäärad mõõdetuna üle 1-aastase ja 3-aastase perioodi nõnda selget langustrendi ei indikeeri.

dividendinvestor-ee-jnj-kasvumaarad

10-aasta taguse ajaga võrreldes on JNJ müügikäive täna ligi 33% kõrgem ja kasum aktsia kohta 44% kõrgem. Kuna aktsiate arv üle sama perioodi on vähenenud vaid 5% võrra, siis üpris oluline osa kasumite kasvust on tulnud äritegevuse efektiivsuse paranemisest.

dividendinvestor-ee-jnj-tulud-kasum

Dividendimaksete dünaamika ja dividendide väljamakse määr

Dividendiinvestorina uurin tavaliselt järgmisena ettevõtte dividendimaksete ajalugu. Esimese asjana vaatan iga-aastast dividendikasvu ja selle muutust ajas. JNJ on järjepanu igal aastal dividende kasvatanud 54 aastat. Kõige viimane dividendimakse tõstmine ulatus +6,7% piirimaile. Viimase 10 aasta keskmine aastane dividendikasv on olnud +8,1%.

dividendinvestor-ee-jnj-dps-kasvmaar

Ettevõtte dividendide väljamakse määr on olnud tasapisi tõusuteel. Kui 10-15 aastat tagasi jäi dividendide väljamakse määr 38-45% vahemikku, siis viimasel 5-6 aastal on väljamakse määra vahemikuks olnud pigem 45-60%.

dividendinvestor-ee-jnj-payout

Alltoodud graafikult näeme, et mõõdetuna üle viimase 10 aasta on JNJ dividendid alati olnud tagatud piisava vaba rahavooga. See on minu kui dividendiinvestori jaoks positiivne ja jätkusuutlikkust indikeeriv märk.

dividendinvestor-ee-jnj-dps-eps-fcf

Laenukoormus – oluline kvaliteedinäitaja

Ettevõtte võõrkapitali suhe omakapitali on olnud suhteliselt stabiilne. Ja väga madal. Seda nii eraldiseisvalt absoluutnumbrina vaadatuna kui ka konkurentide laenukoormusega võrreldes.

dividendinvestor-ee-jnj-de

JNJ on üks kahest kõrgeima võimaliku krediidireitinguga (Aaa/AAA) ettevõttest kogu maailmas. Teine on Microsoft (MSFT). Aasta alul oli nimekirjas ka veel kolmas ettevõte, USA energiagigant Exxon Mobil, kuid aprillis kärpis reitinguagentuur Standard & Poor’s Exxon’i reitingut ühe astme võrra tasemele AA+ ning nõnda jäi alles vaid kaks.

Valuatsioon

Kogu eelnev ülevaade tegeles ettevõtte äri- ja majandustulemustega ning võimaldab edasisel analüüsil anda hinnangu ettevõtte headuse ja investeerimiskõlbulikkuse kohta. Küll aga ei vasta kõik eelnev küsimusele, kas antud aktsia on täna ka väärt ost. Väärt ostumomendi hindamisel on abiks erinevad niinimetatud väärtuse (valuation) suhtarvud. Üheks enim kasutust leidvaks on hinna-kasumi suhtarv ehk P/E (Price/Earnings). P/E-l on omajagu puudujääke, eriti kui kasutada seda tsüklilistes majandusharudes tegutsevate ettevõtete puhul, kuid mingi pildi see siiski annab.

dividendinvestor-ee-jnj-historic-pe

JNJ ajalooline keskmine P/E suhtarv viimase 10 aasta jooksul on olnud ligikaudu 17. Ülaltoodud graafikult näeme, et enamikel aastatel on JNJ kaubelnud kõrgema P/E suhtarvuga kui S&P 500 turuindeks. Graafikult jääb silma ka tõsiasi, et ettevõte ei ole viimase 10-11 aasta jooksul kordagi nõnda kõrge P/E suhtarvuga kaubelnud nagu praegu.

Eks see viimane fakt on ka üks põhjuseid, miks JNJ aktsionäride pikaajalised ajaloolised tootlused paistavad täna üpris head. JNJ on turuindeksi (S&P 500) tootlust löönud nii 3, 5, 10 kui ka 20-aastaseid investeerimisperioode aluseks võttes.

dividendinvestor-ee-jnj-pikaajalised-kogutootlused

Kokkuvõtteks

dividendinvestor-ee-jnj-tabelJNJ puhul tuleb tõdeda, et tegu on taas kord ühega esmaklassilistest dividendikuningatest. Imetlust ei vääri mitte ainult 54 aastani ulatuv dividendide tõstmise ajalugu, vaid ka äritegevuse korraldus, kasumlikkus ja efektiivsus. Eks see olegi üks oluline komponent ja põhjus, miks nõnda pikk dividendide tõstmise ajalugu üldse tekkida on saanud. Lisaks sellele meeldib mulle JNJ puhul väga ka ettevõtte strateegia, dividendiinvestorina muidugi kõige rohkem see aktsionäride huvidele suunatud osa.

Pean tõdema, et fundamentaalselt midagi negatiivset välja ei oskagi tuua. Kui siis ehk mõnevõrra tõusnud dividendide väljamakse määr, mis võib kärpida tulevast dividendimaksete tõusutempot. Täna tugevnenud USA dollari tõttu rohkem vastutuulena näiv kõrge välismaise (väljaspool USA-d teenitud) tulu osa müügikäibes on mõnel muul ajaperioodil (näiteks 2012-2014) olnud hoopis soodsaks riske maandavaks faktoriks. Pea ainsa puudujäägina saan täna välja tuua JNJ kõrge aktsia hinna. Kaupleb ju ettevõte viimase 12 kuu EPS-i pealt arvutatud andmete baasil viimase 10 aasta kõrgeima valuatsiooniga. Teisalt järgmise aasta kasumiprognoose arvestades on JNJ ettevaatav P/E suhtarv (forward P/E) ligikaudu võrdne ajaloolise keskmisega. Kasutades GAAP EPS prognoose tuleb ettevaatavaks P/E suhtarvuks 17,7, kasutades kohandatud EPS-ile antud prognoose, kujuneb ettevaatavaks P/E suhtarvuks 15,3.

Mäletan, et pea kogu 2014. aasta ja 2015. aasta esimesel poolel kui JNJ kauples seal 100-105 dollari kandis, tundus, et tegu on kõrge valuatsiooniga ning JNJ aktsionäriks hakkamise otsus lükkus minu jaoks edasi. Toona kauples ettevõte P/E suhtarvu vahemikus 18-20, täna on P/E ligi 22 ja aktsia hind 12-18% kõrgemal. See näitlikustab päris hästi tegelikult seda, kuidas vaid P/E suhtarvule lootma jäädes soodsat ostuhetke oodates võibki suurepärane ettevõte portfellist üpris kauaks välja jääda. Teisalt iga investori eesmärgiks on siiski tootlus, mitte lihtsalt pealtnäha toreda ja säravatest nimedest koosneva investeerimisportfelli kokku panek. Seega mina olen hea pikaajalise tootluse saamise nimel valmis kannatlikult ootama. Kindlasti ei passi ma siinkohal nii-öelda supersoodsat allahindlust, pigem sobib esimeseks väikseks ostuks ka selline hinnatase, kus valuatsioonisuhtarvud jäävad oma ajalooliste keskmiste lähedale.

Lahtiütleja:  Käesolev ettevõtte tutvustus ei sisalda endas investeerimissoovitust. Tegu on informatiivse ülevaatega, mille eesmärgiks on laiendada silmaringi ja koondada ettevõtte kohta käivat infot. Investeerimisotsused ja analüüsid teeb iga investor ise.

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Comments

  1. Meelis says

    Vaatasin praegu huvipärast yahoost hinda, see on veel kõrgem :), ja on antud päris tugev ostusoovitus. Ise praegu arvaks, et vaba raha olemasolul võtaks küll natuke, hinnakasv + aastane div näikse päris tempokalt vara kasvatavat.

    • Dividend Investor says

      Tõsi, nii ta on, et suurepäraste ettevõtete puhul on üpris keeruline leida ülisoodsat sisenemishetke. Tihtipeale tuleb rahulduda mõistliku ostuhinnaga.

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.