fbpx

Dividendikuningas: Lowe’s Companies (13/19)

dividendinvestor-ee-low-logoKäesolev postitus võtab vaatluse alla järjekorras kolmeteistkümnenda dividendikuninga, Lowe’s Companies (kauplemissümbol LOW) nimelise ehitus- ja remondimaterjalide poeketi. Tegu on ehitus- ja remondimaterjale, aga samas ka aiatöö ja -kujunduse vahendeid, köögisisustust ning muid hooajakaupu pakkuva poeketiga. Inglise keeles on selle kõige jaoks hea termin – home improvement store. LOW on suuruselt teine selline kauplustekett (turukapitalisatsioon 62 miljardit dollarit, hinnanguline turuosa umbes 17%), turuliider on jätkuvalt Home Depot (kauplemissümbol HD, turukapitalisatsioon 155 miljardit dollarit). Võib öelda, et LOW kohta ülevaate kirjutamist olen ehk ise kõige rohkem oodanud. Põhjus on lihtne. Vaadates kõigi tänaste dividendikuningate pikaajalisi tootlusnumbreid, siis just LOW on konkurentsitult pakkunud kõrgeimat kogutootlust mõõdetuna üle viimase 20-25 aasta. LOW keskmine aastane kogutootlus viimase 25 aasta jooksul on olnud +20,3%. Täpselt nii! Paremuselt teine tulemus dividendikuningate seas on alles +16,8%. S&P 500 turuindeksi keskmine aastane kogutootlus üle sama perioodi on olnud +9,4%. Mõõdetuna üle viimase 20 aasta ehk perioodil 1996-2016 on LOW aktsionärid saanud keskmiseks aastaseks tootluseks +16,8%. Paremuselt teine tulemus jääb jällegi omajagu alla ja on +14,8%, S&P 500 kogutootluseks kujunes +7,9%.  Seega on arusaadav, miks olen olnud uudishimulik ja otsin nüüd huviga vastuseid küsimusele, mis võis esile kutsuda nõnda suurepärased ajaloolised tootlusnumbrid.

Ettevõte opereerib kokku rohkem kui 1800 kauplust, millest 97% tegutsevad USA-s. Kanadas on 42 kauplust ja Mehhikos 10. Ligikaudu 30% käibest annavad ehitus- ja remonditöödega tegelevad lepingulised kliendid, 70% käibest tuleb jaeklientidest. Esimeste osa käibes soovitakse lähiaastatel tõsta üpris oluliselt, umbes 40-45% tasemele. Tänapäeval ei pääse jaeketid üle ega ümber e-kaubandusest. Kui igas LOW’i poes on keskmiselt 36 000 erinevat kaubaartiklit, siis e-poest saab tellida sadu tuhandeid erinevaid tooteid. E-kaubandus moodustab viimastel andmetel siiski vaid 3% ettevõtte käibest.

Ettevõtte pikaajalisteks arengusuundadeks on kasv läbi kõrge klienditeeninduskvaliteedi pakkumise ja ehitus- ja remonditarvete turu arengutega sammu pidamine. LOW strateegia ütleb otse välja, et ollakse pühendunud pikaajalise kasumliku kasvu genereerimisele ja aktsionäridele märkimisväärsete tootluste pakkumisele. Ettevõtte strateegia pidepunktid võtab kokku alltoodud graafik.

dividendinvestor-ee-low-strateegia

Ettevõtte kapitali/rahavoo kasutamise prioriteedid on selgelt paika pandud. Esmajärjes pühendatakse vahendeid strateegilistele investeeringutele, siis on dividendimaksete kord ja kõige viimaseks on jäetud võimalikud oma aktsiate tagasiostud. Neid on viimastel aastatel tehtud ikka märkimisväärselt. Põhjuseks on asjaolu, et ettevõte genereerib iga-aastaselt äritegevusest ligikaudu 4-5 miljardit dollarit rahavoogu ja kui veel 10 aastat tagasi kulus kapitaliinvesteeringutele sellest ligi 3-4 miljardit, siis tänaseks on aastane investeeringute maht langenud 1,2 miljardi dollari tasemele. Dividendimakseteks kulub täna aastas umbes miljardi dollari jagu, mis tähendab, et viimase 3-4 aasta jooksul on umbes 2-3 miljardit dollarit igal aastal jäänud aktsiate tagasiostudeks. Seega pole ime kui 10 aasta taguse ajaga võrreldes, mil LOW aktsiaid oli ringluses ligi 1,6 miljardit, on tänaseks alles vaid 0,9 miljardit aktsiat. See tähendab, et ettevõte on kümne aastaga vähendanud aktsiate arvu ligi 42%. See on ikka väga kõrge number ja tähendab seda, et tänu aktsiate arvu vähendamisele on ainuüksi selle tõttu kasum aktsia kohta igal aastal tõusnud umbes 4%.

Kuna valdav enamus aktsiatest on tagasi ostetud viimase 5 aasta jooksul, siis pole ka ime, et LOW aktsia hind on selle aja jooksul tõusnud ikka märkimisväärselt kiiremini kui S&P 500 turuindeks, vastavalt +250% ja +85%.

dividendinvestor-ee-low-vs-sp500-5y

Hiljutised arengud

2016 II kvartali andmete kohaselt kasvatas LOW aastatagusega võrreldes käivet +2,0% (same store sales growth). Ostutehinguid tehti arvuliselt ligi +3,7% rohkem ja keskmise ostu suurus kasvas +1,6%. Kasum aktsia kohta ehk EPS kasvas +9,2%. Siin tuleb taas kord jutuks võtta oma aktsiate tagasiostud, sest kui II kvartali jooksul kulus dividendimakseks 251 miljonit dollarit, siis oma aktsiaid osteti turult tagasi koguni 1,2 miljardi dollari eest. Käesoleva aasta jooksul on kokku ostetud oma aktsiaid tagasi 2,5 miljardi dollari eest ja juhtkonnal on hetkel kehtiva aktsiate tagasiostu programmi raames volitusi tagasi osta veel 1,2 miljardi dollari eest.

Arvestades kui suured ja mõjukad on olnud need oma aktsiate tagasiostude mahud, siis tekib tunne, et arengud põhitegevuses on kuidagi teisejärgulised. Vägisi jääb mulje, et nii kõrge kasumlikkus aktsia kohta kui ka aktsia kõrge turuhind ja valuatsioon ongi põhjustatud nõnda agressiivsest tagasiostuprogrammist. Igatahes üks on selge – edasiste arengute ja äri tulemuste hindamisel tuleb LOW puhul eelkõige jälgida kasumiaruande absoluutnumbreid ja mitte per share numbreid, sest viimased on aktsiate tagasiostude tõttu ülepaisutatud. Lisaks tasub siis ka hoida silm peal sellel, kas ja kui suures mahus pikendatakse aktsiate tagasiostuprogrammi.

Ettevõtte kasumlikkus läbi aja

Kuna dividendid on oma olemuselt investoritele välja makstud kasumijaotised, siis dividendivoogu taotleva investori jaoks on oluline heita pilk ettevõtte kasumlikkusele. Kui ei ole kasumit, ei saa pikemas perspektiivis olla ka jaotatud kasumit ehk dividende. Pikemalt olen dividendiaktsiate kasumlikkuse analüüsist kirjutanud siin.

Ärikasumi marginaalid jäävad jaekaubanduses keskmiselt umbes 6-7% vahemikku. Viimase 10 aasta keskmine ärikasumi marginaal on LOW puhul olnud 8%. Seega on tegu sektori keskmisega võrreldes mõnevõrra efektiivsemalt toimetava ettevõttega. Teisalt turuliider Home Depot toimetab veelgi kasumlikumalt, HD viimase 10 aasta keskmine ärikasumi marginaal on 10%.

dividendinvestor-ee-low-roe

LOW omakapitali rentaablus on läbi aja olnud üpris hea. Arvestades ettevõtte tsüklilist iseloomu on hea tulemus kui tsükli langusfaasi aastatel suudetakse kasumlikkus säilitada. LOW on seda suutnud, aastatel 2009-2011 langes ROE 10% piirimaile. ROE on olnud üpris kõikuv ja viimastel aastatel paljuski mõjutatud ka vähenenud omakapitali raamatupidamislikust väärtusest.

Tulude ja kasumi kasv = tulevane dividendide kasv

Tulevaste dividendimaksete tõusu taga on pikaajaliselt alati kasvavad tulud ja kasum. Kuigi lühiajaliselt on võimalik dividendimakseid tõsta ka kasumi samaks jäädes, näiteks dividendide väljamakse määra tõstes, siis mõõtes juba üle pikema horisondi, on ikkagi tarvis tulude ja kasumi kasvu.

Ajalooliselt on ettevõtte tulud mõõdetuna üle 10-aastaste perioodide kasvanud keskmiselt 10% aastas ja kasum aktsia kohta (EPS) ligi 12% aastas. See on mõnevõrra kiirem kasv kui on näidanud turuliider HD (vastavalt +6% ja +9%). 10-aastase perioodi pealt arvutatud kasvumäärad on tänu vahepealsetele kriisiaastatele oluliselt alla poole tulnud. 3-aastaseid kasvumäärasid vaadates nõnda selget langustrendi välja ei loe. Sama trend kasvumäärades on täheldatav ka konkurent HD puhul.

dividendinvestor-ee-low-kasvumaarad

Alljärgnevalt graafikult näeme, et kui müügitulu kriisiajal kuigivõrd ei kannatanud, siis kasum aktsia kohta langes hoopis rohkem. 10 aasta taguse ajaga võrreldes teenib LOW täna ligi 30% rohkem tulu ja 57% rohkem kasumit aktsia kohta.

dividendinvestor-ee-low-tulud-kasum

Dividendimaksete dünaamika ja dividendide väljamakse määr

Dividendi-investorina uurin tavaliselt järgmisena ettevõtte dividendimaksete ajalugu. Esimese asjana vaatan iga-aastast dividendikasvu ja selle muutust ajas. LOW on järjepanu igal aastal dividende kasvatanud 54 aastat. Lisaks dividendikasvu numbrile on dividendiinvestorina hea teada ka seda, et ettevõtte aktsiad noteeriti börsil 1961. aastal ja just siis alustati ka dividendimaksetega. Sisuliselt aasta-kaks hiljem pandi alus igal aastal tõusvatele dividendidele.

LOW on mõõdetuna üle viimase 10 aasta näidanud keskmist dividendikasvu ligikaudu +23% aastast. Ka viimane dividenditõstmine oli selles suurusjärgus. Need numbrid on ikka väga muljetavaldavad. Mõelda vaid, LOW aktsionäride jaoks on saadav dividenditulu kahekordistunud keskmiselt kõigest 4 aastaga! Alles 2014. aastal maksis ettevõte 0,7 dollarit dividende aktsia kohta ja juba täna on ettevaatav järgmise 12 kuu oodatav dividenditulu 1,4 dollarit aktsia kohta.

dividendinvestor-ee-low-dps-kasvmaar

Arvestades nõnda kõrgeid dividendimaksete kasvumäärasid võiks oodata ka tõusu dividendide väljamakse määras. See toimus viimati siiski kriisiaastatel ja alates 2011. aastast on väljamakse määr veidi isegi langenud jäädes viimase majandusaasta lõpu seisuga 32% piirimaile.

dividendinvestor-ee-low-payout

Jättes erandina kõrvale 2007. aasta, mil ettevõttel kulus ohtralt raha investeeringutele, on viimase 10 aasta jooksul LOW dividend alati olnud vaba rahavooga kenasti kaetud. Pigem on see kaetus isegi kordades ja see selgitab ka asjaolu, miks LOW nõnda hoogsalt oma aktsiaid tagasi ostab – äritegevus genereerib raha lihtsalt nii palju.

dividendinvestor-ee-low-dps-eps-fcf

Laenukoormus – oluline kvaliteedinäitaja

Ettevõtte võõrkapitali suhe omakapitali on olnud tõusuteel. See on tingitud nii laenukohustuste endi tõusust, aga päris oluliselt ka omakapitali poole vähenemisest.

dividendinvestor-ee-low-de

Mõõtes võlakoormust suhtena omakapitali, on see suhtarv minu mugavustsoonist kaugelt väljas. Teisalt vaadates ettevõtte netovõla suhet ärikasumisse, on võlakoormus igati mõistlikul tasemel (1,7). Investeerimisjärgu krediidireitinguga sama sektori ettevõtete keskmine jääb vahemikku 2,5-3,0.

Valuatsioon

Kogu eelnev ülevaade tegeles ettevõtte äri- ja majandustulemustega ning võimaldab edasisel analüüsil anda hinnangu ettevõtte headuse ja investeerimiskõlbulikkuse kohta. Küll aga ei vasta kõik eelnev küsimusele, kas antud aktsia on täna ka väärt ost. Väärt ostumomendi hindamisel on abiks erinevad niinimetatud väärtuse (valuation) suhtarvud. Üheks enim kasutust leidvaks on hinna-kasumi suhtarv ehk P/E (Price/Earnings). P/E-l on omajagu puudujääke, eriti kui kasutada seda tsüklilistes majandusharudes tegutsevate ettevõtete puhul, kuid mingi pildi see siiski annab.

dividendinvestor-ee-low-historic-pe

LOW’i viimase 12 kuu kasuminumbrite baasilt leitud P/E suhtarv on hetkel ligi 23. Viimase 10 aasta keskmine P/E suhtarv on jäänud 19 piirimaile. Vaadates veidi rohkem minevikku ja jättes keskmise arvutustest välja viimased 5 aastat (mil LOW ostis väga agressiivselt tagasi oma aktsiaid), jääb ajalooline keskmine P/E pigem sinna 16-17 lähedale. Seega antud suhtarvust lähtudes kaupleb ettevõtte märkimisväärselt kõrgemal hinnatasemel kui keskmiselt.

Dividendiaktsiate puhul on mõnikord mõistlik soodsa sisenemishetke hindamiseks uurida ka ettevõtte hetke dividendimäära ja võrrelda seda ajaloolise keskmise dividendimääraga. Vaadates ettevõtte ajaloolisi dividendimäära tasemeid näeme, et kõige kõrgem ostuhetke dividendimäär, mida LOW on pakkunud jääb 3% juurde (aastal 2011). Täna pakub LOW ligi 2% ostuhetke dividendimäära.

Nagu ülalpool selgus teenib LOW 10 aasta taguse ajaga võrreldes täna ligi 30% rohkem tulu ja 57% rohkem kasumit aktsia kohta. LOW aktsia hind on samal ajal aga ligi 130% kõrgemal kui 10 aastat tagasi. Vahest tasub valuatsioonimõõdikuna kasutada ka sellist lihtsat võrdlust.

Kokkuvõtteks

dividendinvestor-ee-low-tabelNagu postitust alustades mainitud, siis Lowe’s Companies jäi mulle dividendikuningate nimekirjast silma kui kõige kõrgemat pikaajalist tootlust pakkunud ettevõte. Selle põhjuseks on olnud kiire ja turu keskmist ületav kasv läbi aastakümnete. Kasvanud on nii käive kui ka kasumid ning kuna LOW äritegevus on genereerinud nõnda palju vaba rahavoogu, on ettevõte hoogsalt tagasi ostnud ka oma aktsiaid. See on EPS-i kasvumääradele veelgi enam hoogu andnud. Mulle tundub, et võtmeteguriks LOW puhul ongi olnud ja on ka tulevikus vaba rahavoo hulk. Seega kui suudetakse kasvõi veidi käibenumbreid suurendada, hoida investeeringud viimaste aastate tasemel ja jätkatakse aktsiate kokku ostmist, on tulevik LOW aktsionäri jaoks helge.

Ettevõte ise ja analüütikud prognoosivad pikaajaliseks käibe kasvumääraks ligikaudu +5% aastas. EPS-i keskmised aastased kasvuootused on seal +16-17% juures. Need on ligikaudu sarnased ka mineviku numbritele ja juhul kui need materialiseeruvad, siis on tegu igati hea tulevase investeeringuga. Ostukoht on siiski oluline, sest oma aktsiate tagasiostud on ettevõtte aktsia hinna ja valuatsiooni viimastel aastatel ikka väga kõrgele ajanud. Teisalt on LOW aktsia hind oma käesoleva aasta juulis saavutatud ligi 83 dollarilisest kõrgtasemest tänaseks langenud juba pea 16% ja mõistlikku pikaajalist tootlust pakkuv ostukoht ei pruugi enam olla kaugel.

Helge peaks tulevik olema ka dividendivoogu taotleva investori jaoks. Kuigi ostuhetke dividendimäär on madal, maksudejärgselt ligikaudu 1,7%, siis seniste kasvumäärade jätkumisel on juba 4-5 aasta pärast oodata tänasega võrreldes kaks kord suuremaid dividendimakseid.

Negatiivse aspektina saan välja tuua tegelikult täpselt selle sama, mis on olnud ka üks tugevus ehk rohke oma aktsiate tagasiostu. Kuigi võib argumenteerida, et paremate investeerimisvõimaluste puudumisel on igati mõistlik suunata vaba rahavoog oma aktsiate tagasiostuks, siis finantsalkeemia mulle isiklikult lihtsalt ei meeldi, eriti veel nõnda suures mahus, kus 10 aastaga on aktsiate arv langenud 42%. See väljendub hästi kasvõi LOW-i viimase 10 aasta kõrgeima valuatsioonina. Veidi tasub ka süüvida laenukohustuste tõusu põhjustesse, nõnda suure vaba rahavoo puhul võiks ju esimese hooga arvata, et laenu pole vaja reaalselt juurde võtta.

Lahtiütleja:  Käesolev ettevõtte tutvustus ei sisalda endas investeerimissoovitust. Tegu on informatiivse ülevaatega, mille eesmärgiks on laiendada silmaringi ja koondada ettevõtte kohta käivat infot. Investeerimisotsused ja analüüsid teeb iga investor ise.

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.