fbpx

Dividendikuningas: Lancaster Colony (15/19)

dividendinvestor-ee-lanc-kaubamargidSel korral on dividendikuningate postituste sarjas vaatluse all Lancaster Colony (kauplemissümbol LANC) nime kandev toiduainete tootja. Tegu on suhteliselt väikese ettevõttega, mille turukapitalisatsioon on veidi vähem kui 4 miljardit dollarit. Maailma suurimast toiduainetootjast Nestle’ist on LANC rohkem kui 50x väiksem. Ettevõtte tuntuimad kaubamärgid on Marzetti salatikastmed, Sister Schubert’s pirukad ja saiakesed, New York Bakery küüslauguleivad ja krutoonid, Flatout Bread’i wrapid ja Cardini’s nime kandvad salatikastmed.

LANC on lisaks Lowe’s Company’le üks parimat kogutootlust näidanud dividendikuningas. Käesoleva aasta juuni lõpu seisuga mõõdetuna on LANC näidanud üle viimase 10 aasta keskmist aastast kogutootlust +16,3% samas kui turuindeks S&P 500 kogutootlus on olnud +7,4% aastas. Mõõdetuna üle viimase 25 aasta, on LANC puhul keskmine aastane tootlus ulatunud +16,8% piirimaile, S&P 500 vastav number jääb +9,4% juurde. Kui lisada siia veel 53 aastat järjest kasvanud dividendimaksed, on arusaadav, miks on tegu üpris huvipakkuva investeerimisobjektiga.

Ettevõte loodi 1961. aastal mitme väiksema majapidamistarbeid tootva firma ühendamise teel. Kaks aastat hiljem otsustati hakata maksma regulaarseid ja aasta-aastalt kasvavaid dividende ning nõnda on see jätkunud tänaseni. Börsile läks LANC 1969. aastal, mil siseneti ka toiduärisse ja osteti T. Marzetti Company nimeline ettevõte. LANC pakub täna oma tooteid nii jaekliendile kui teenindab ka toitlustussektori ettevõtteid. Mõlema ärisuuna osakaal käibes on ligikaudu võrdne. Valdav enamus käibest tuleb koduturult ehk USA-st.

Hiljutised arengud

2015. aasta üheks olulisemaks arenguks oli Flatout Bread nimelise wrapide tootja ostmine. See oli tegelikult järg juba mõned aastad tagasi alguse saanud ümberkorraldustele. Nimelt otsustas LANC loobuda kõigist äridest, mis ei ole seotud toiduainetööstusega. 2014. aasta jaanuaris müüdigi viimane selline äri – küünlatööstus. Põhjus ümberkorraldusteks oli lihtne – toiduainetööstus on väga konkurentsitihe ning säilitamaks oma juhtivat positsiooni kindlates turuniššides ja tootesegmentides, otsustatigi keskenduda vaid neile tootegruppidele. Ettevõte näeb tulevikus kasvumootoritena nii tooteinnovatsiooni kui ka sobilike konkurentide ülevõtmisi.

LANC puhul tuleb tõdeda, et kauneid graafikuid siinkohal välja tuua ei saa. Ettevõtte enda finantsaruanded on kõik praktiliselt ilma pildimaterjalita, sellised lihtsad ja asjalikud. Säravaid presentatsioone ei ole võtta ka analüütikute käest, sest ettevõtet katavad vaid 4 investeerimispankade analüütikut. Uurides ettevõtte aktsionäride struktuuri hakkab silma see, et enamus aktsiatest kuulub dividendi- ja väärtusinvesteerimise suunitlusega investeerimisfondidele ja ETF-idele.

Ettevõtte kasumlikkus läbi aja

Kuna dividendid on oma olemuselt investoritele välja makstud kasumijaotised, siis dividendivoogu taotleva investori jaoks on oluline heita pilk ettevõtte kasumlikkusele. Kui ei ole kasumit, ei saa pikemas perspektiivis olla ka jaotatud kasumit ehk dividende. Pikemalt olen dividendiaktsiate kasumlikkuse analüüsist kirjutanud siin.

LANC-i kasumlikkuse näitajad on viimastel aastatel olnud suhteliselt stabiilsed, eriti ärikasumi marginaalid. Viimastel andmetel ulatus ärikasumi marginaal 16% kanti, võrdlusgrupi keskmine jääb hetkel sinna 12% piirimaile. Jättes vaatluse alt välja viimase finantskriisi aastad, siis omakapitali rentaablus on jäänud igati atraktiivsesse vahemikku 15-26%.

dividendinvestor-ee-lanc-roe

Tulude ja kasumi kasv = tulevane dividendide kasv

Tulevaste dividendimaksete tõusu taga on pikaajaliselt alati kasvavad tulud ja kasum. Kuigi lühiajaliselt on võimalik dividendimakseid tõsta ka kasumi samaks jäädes, näiteks dividendide väljamakse määra tõstes, siis mõõtes juba üle pikema horisondi, on ikkagi tarvis tulude ja kasumi kasvu.

Mõõdetuna üle 10-aastaste perioodide ei ole LANC-i käive praktiliselt kasvanud, keskmiseks tulude kasvumääraks on sisuliselt 0% aastas. Kasum aktsia kohta (EPS) on kasvanud keskmiselt veidi üle 2% aastas. Need on üpris nigelad kasvunumbrid, kuid tuleb aru saada, et ettevõtte ümberkujundamise käigus maha müüdud toiduainetööstusest erinevad ärisuunad on siin numbritele oma jälje jätnud.

dividendinvestor-ee-lanc-kasvumaarad

Viimase 10 aasta käibe ja EPS-i absoluutnumbreid uurides näeme, et kui käive on kasvanud õige pisut, siis kasum aktsia kohta on siiski mitmekordistunud.

dividendinvestor-ee-lanc-tulud-kasum

Dividendimaksete dünaamika ja dividendide väljamakse määr

Dividendi-investorina uurin tavaliselt järgmisena ettevõtte dividendimaksete ajalugu. Esimese asjana vaatan iga-aastast dividendikasvu ja selle muutust ajas. LANC on järjepanu igal aastal kasvavaid dividende maksnud 53 aastat. Viimase 10 aasta jooksul on keskmiseks dividendimaksete kasvuks olnud ligi 7% aastas.

dividendinvestor-ee-lanc-dps-kasvmaar

Oluline on siinkohal märkida, et need kasvumäärad on arvutatud regulaarsete dividendimaksete pealt. Viimase 5 aasta jooksul on LANC kaks korda välja maksnud ka erakorralisi dividende. Kui 2012. aasta lõpus oli regulaarse dividendimakse suuruseks 0,38 dollarit kvartalis, siis erakorralise dividendina maksti välja 5 dollarit. Sama asja korrati 2015. aasta detsembris – regulaarne dividendimakse suurus oli siis 50 senti kvartalis, kuid ühekordselt maksti taas välja 5 dollarit aktsia kohta. Enne seda viimase 25. aasta jooksul selliseid erakorralisi dividendimakseid ettevõte teinud ei olnud. Suure tõenäosusega olid need maksed seotud eelnevalt jutuks olnud muude, põhitegevusest erinevate äride maha müümisega. Võttes arvesse ka need erakorralised dividendimaksed, näeb LANC ajalooliste dividendimaksete graafik üle viimase 20 aasta välja selline.

dividendinvestor-ee-lanc-dividends-koos-erakorraliste-maksetega

Ettevõtte dividendide väljamakse määr on olnud ajas üpris muutlik olles kriisiaastatel tõusnud isegi lig 70% lähedale.

dividendinvestor-ee-lanc-payout

Vaba rahavooga on dividendid alati kenasti kaetud olnud, ka viimase majanduslanguse aastatel.

dividendinvestor-ee-lanc-dps-eps-fcf

Laenukoormus – oluline kvaliteedinäitaja

LANC on mitmel moel omapärane ettevõte. Esmalt kasvõi selle pärast, et juba aastaid ei ole ettevõte kasutanud laenukapitali. Seega on alltoodud graafik üpris tühi. Esile kerkib vaid 2008. aasta, kus näikse olevat õige pisike laenukoormus.

dividendinvestor-ee-lanc-de

Lisaks sellele on LANC tänast turuolukorda arvestades omapärane ettevõtte ka seetõttu, et ei osteta hoogsalt tagasi oma aktsiaid. Viimase 7-8 aasta jooksul on aktsiate arv jäänud praktiliselt samaks.

Valuatsioon

Kogu eelnev ülevaade tegeles ettevõtte äri- ja majandustulemustega ning võimaldab edasisel analüüsil anda hinnangu ettevõtte headuse ja investeerimiskõlbulikkuse kohta. Küll aga ei vasta kõik eelnev küsimusele, kas antud aktsia on täna ka väärt ost. Väärt ostumomendi hindamisel on abiks erinevad niinimetatud väärtuse (valuation) suhtarvud. Üheks enim kasutust leidvaks on hinna-kasumi suhtarv ehk P/E (Price/Earnings). P/E-l on omajagu puudujääke, eriti kui kasutada seda tsüklilistes majandusharudes tegutsevate ettevõtete puhul, kuid mingi pildi see siiski annab. Veidi pikemalt olen erinevatest valuatsioonimõõdikutest kirjutanud siin.

dividendinvestor-ee-lanc-historic-pe

LANC ajalooline keskmine P/E suhtarv viimase 10 aasta jooksul on olnud ligikaudu 20. Ülaltoodud graafikult näeme, et enamikel aastatel on LANC kaubelnud kõrgema P/E suhtarvuga kui S&P 500 turuindeks. Viimase 10-11 aasta P/E suhtarve uurides saame tõdeda, et täna kaupleb LANC selle perioodi kõige kõrgema P/E suhtarvu tasemel. Erinevaid mõõdikuid ja meetodeid kasutades võib öelda, et LANC kaupleb ligi 20% kõrgemal oma õiglasest väärtusest ja veelgi rohkem kõrgemal oma ajaloolisest keskmisest valuatsioonist.

Ettevõtte ajalooline keskmine dividendimäär viimasel 20-25. aastal on olnud ligikaudu 3%. Täna kaupleb LANC 1,50% dividendimäära tasemel. Seega ka dividendimäär kui valuatsioonimõõdik vihjab üpris kõrgele hetke valuatsioonile.

Kokkuvõtteks

dividendinvestor-ee-lanc-tabelLancaster Colony näol on tegu maailma mastaabis üpris pisikese, kuid oma turuniššides siiski liidripositsiooni hoidva ettevõttega. Kui ajalooliste käibe- ja kasuminumbrite uurimine tekitab alul küsitavusi, siis süvenedes selgub kõik. Tänu ettevõtte restruktureerimisele, mille käigus on viimastel aastatel ära müüdud kõik toiduainetööstusest välja jäävad ärisuunad, on väiksemad ka käibenumbrid. Kasumlikkus on ettevõttel jätkuvalt hea ja seega peaks ka tulevane dividendivoog olema suhteliselt turvaline. Kasvuga, sealhulgas ka dividenditulu tulevase kasvuga, on lood veidi ebamäärasemad. Kasvu näeb ettevõte ise tulenevat peamiselt tooteinnovatsioonist kui ka sobilike konkurentide üle võtmisest. Siin sõltub väga palju juba mitte sellest, kuidas LANC oma praegust äri suudab ajada, vaid pigem sellest kui palju konkurente üle ostes makstakse ja kui efektiivne on integratsioon.

Kuigi laenukapitali täielik puudumine ei pruugi olla kõige efektiivsem viis äri ajada, siis tuleb tõdeda, et oma atraktiivsus laenuvabal bilansil siiski on. Kasvõi selles valguses, et kui LANC tõesti otsustab konkurentide ülevõtmise kasuks, siis on laenuvõimalused head ja tõenäoliselt on üpris madal ka selle laenu hind. Ka raha on ettevõttel bilansis palju (ligi 19% bilansi mahust) ja ülevõtmisi saab osaliselt finantseerida ka sellest ilma reaalse laenu võtmise vajaduseta.

Kõike seda positiivset tasakaalustab, võiks isegi öelda, et nõrgestab, tänase hetke seisuga ka siiski üks väga suur puudus – LANC kaupleb üpris kõrge valuatsiooniga. See teeb ettevõttest suhteliselt väheatraktiivse aktsia neile, kes soovivad seda täna oma portfelli lisada. Juhul kui järgmise 3-4 aasta jooksul liigub ettevõtte valuatsioon oma tavapärase ajaloolise keskmise lähedale (P/E 20), puhub tootlustele igal aastal vastutuul keskmiselt 5-6% aastas. Teisisõnu juhul kui ettevõte suudab kasvatada oma kasumit aktsia kohta näiteks keskmiselt 4-5% aastas ja tänane ostuhetke dividendimäär jääb sinna 1,5% piirimaile, kujuneb täna LANC aktsiat ostunud investori jaoks üle järgmise 3-4 aasta keskmiseks aastaseks tootluseks ligikaudu -0,5% kuni +1,5%.

Lahtiütleja:  Käesolev ettevõtte tutvustus ei sisalda endas investeerimissoovitust. Tegu on informatiivse ülevaatega, mille eesmärgiks on laiendada silmaringi ja koondada ettevõtte kohta käivat infot. Investeerimisotsused ja analüüsid teeb iga investor ise.

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Comments

 1. Tõnis says

  Tervist,

  Taaskord väärt lugemine.
  Tekkis küsimus edasise analüüsi kohta.
  Kas sellele järgneb veel näiteks ettevõtte aruannete anlüüs või sobiva sisenemishinna saabudes oleks antud analüüsi põhjal ostu otsus tehtud?

  Parimat,

  • Dividend Investor says

   Rõõm kuulda, et oli kasu!

   Dividendikuningate postitustes kirja pandu on alati nii-öelda esmane kiirhinnang ja kiiranalüüs. Sellele järgneb tavaliselt tõesti põhjalikum finantsaruannete uurimine, eriti, mis puudutab mõningaid konkreetseid kasumiaruande või bilansi kirjeid/lisasid. Kuigi olen andnud alati postitustes ka lühiülevaate ostuhetke sobivusest (valuatsioonist), siis reaalselt läheb sellele poolele veel omajagu auru ja arvutusressurssi. Lisaks siis veel üleüldine mõtisklemine ettevõtte ja/või kogu tegevusharu tulevikuväljavaadete osas ja püüe leida vastus küsimusele, miks ma peaksin sellesse ettevõttesse investeerima.

 2. Margo says

  Väga hea lugemine.

  Aga mul tekkis üks teistmoodi küsimus – oma investeerimisdeklaratsioonid oled määranud vähemalt 3% neto dividendimäära. Osad dividendikungingate dividendimäär on väiksem, kas sel juhul jätad nad enda nimekirjast välja või võid teha kompromissi?

  • Dividend Investor says

   Rõõm kuulda, et meeldis!

   Olen tänaseks minimaalse neto dividendimäära nõude enda jaoks ümber hinnanud ning rahuldun teatud tingimustel ka kolmest protsendist madalama määraga.

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.