fbpx

Dividendiaktsiatesse investeerimise põhimõisted – I osa

Mida aeg edasi, seda spetsiifilisemaks kipuvad kirja pandud blogipostitused minema. Seda nii ETF-ide, indeksite kui ka üksikaktsiate teemadel. Teinekord on siiski hea tuletada meelde ka päris esmased põhitõed. Käesoleva postituse eesmärk ongi üle käia peamised dividendiaktsiatesse ja ka dividende maksvatesse ETF-idesse investeerimisel ette tulevad dividendimaksetega seotud põhimõisted.

Rida kuupäevasid

Alustame erinevatest dividendimaksetega seotud kuupäevadest ja nende terminoloogiast. Sisuliselt saame alati eristada nelja eraldiseisvat dividendimaksega seotud kuupäeva. Nendeks on:

 1. Dividendimakse välja kuulutamise päev (inglise keeles announcement date või declaration date)
 2. Dividendi ex-kuupäev (dividend ex-date või ka ex-dividend date)
 3. Dividendisaajate nimekirja fikseerimise kuupäev (dividend record date)
 4. Dividendi väljamakse kuupäev (dividend payment date)
Dividendimakse välja kuulutamise päev

Dividendimakse välja kuulutamise kuupäev on päev, mil ettevõte (või ka fond) avaldab järgmise dividendimakse suuruse ja maksmise ajakava. Tallinna börsi ettevõtete puhul kipub see kuupäev kokku langema aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku kutsumise kuupäevaga. Teisisõnu päeval, mil ettevõte avaldab aktsionäride üldkoosoleku kokku kutsumise teate, selgub ka oodatava dividendimakse suurus ja maksmise ajakava. Aktsionäride üldkoosoleku kokku kutsumise teade sisaldab endas tavaliselt koosoleku päevakava ja ettepanekuid, muuhulgas siis ka möödunud majandusaasta kasumi jaotamise ettepanekut. Kuna tegu on siiski vaid kasumi jaotamise ettepanekuga, mille peavad aktsionärid üldkoosolekul enne veel kinnitama, siis saamegi öelda, et tegu on oodatava dividendimakse väljakuulutamisega.

USA ja Kanada ettevõtted, mis maksavad dividende kvartalis korra või isegi üks kord kuus, teavitavad järgmise dividendimakse suuruse ja ajakava üldiselt eraldiseisva teatena. Ja enamasti on tegu nii-öelda aktsionäride poolt juba kinnitatud ja heaks kiidetud kasumi jaotamise plaani elluviimisega. Seega sellisel juhul saame rääkida reaalse dividendimakse välja kuulutamisest.

Dividendi ex-kuupäev

Dividendi ex-kuupäeva puhul kasutatakse praktikas sageli ka eesti keeles ikka terminit ex-date. Sisuliselt on tegu ajalises järjestuses esimese kuupäevaga, mil aktsiaid ostes ei ole enam õigust järgmisele dividendimaksele. Toon näite. Alljärgnev on väljavõte Tallinna Kaubmaja 27. veebruaril 2017. aastal avaldatud aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku kutsumise teatest.

Alustuseks saame öelda, et kuna just selle teatega kuulutati välja järgmise dividendimakse oodatav suurus, on dividendimakse väljakuulutamise kuupäevaks just seesama üldkoosoleku kutse avaldamise kuupäev ehk 27.02.2017. Otsides nüüd ülaltoodud börsiteatest dividendi ex-kuupäeva, jääme tühjade kätega. Sellest ei ole seal sõnakestki.

Dividendisaajate nimekirja fikseerimise kuupäev

Küll aga on juttu sellisest kuupäevast nagu aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev (06.04.2017), millele on lisatud ka kellaaeg (23:59). See viibki meid järgmise termini juurde ehk dividendimakse saamise õigust omavate aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva juurde. Sisu on siin lihtne – kõik investorid, kes olid 6. aprilli 2017. aastal kella 23:59 seisuga Tallinna Kaubamaja aktsionärid, said õiguse dividendidele. Juhul kui mõni investor sai aktsionäriks järgmisel päeval, see tähendab 7. aprillil, siis temal enam õigust dividendidele ei olnud.

Meenutades nüüd veidi dividendimakse ex-kuupäeva ja dividendisaajate nimekirja fikseerimise kuupäeva sisu, siis need kaks tunduvad kuidagi kattuvat. Ja nii ta ongi. Ainus erinevus on siin selles, et ex-kuupäev mõõdab seda niinimetatud dividendi saamise õiguse murdepunkti tehingu tegemise aspektist samas kui dividendisaajate nimekirja fikseerimise kuupäev teeb seda aktsiaraamatusse/väärtpaberiregistrisse kantud aktsionäride aspektist. Need, kes veidigi väärtpaberitehingute tegemise kogemust omavad, on kindlasti märganud, et kui teha tehing Tallinna börsil esmaspäeval, siis reaalselt jõuavad aktsiad meie kontole kaks tööpäeva hiljem ehk kolmapäeval. Tegemist on niinimetatud T+2 süsteemi kasutamisega väärtpaberikannete tegemisel ja nende registreerimisel.

Tulles nüüd tagasi Tallinna Kaubamaja näite juurde saame öelda, et kuna väärtpaberiregistrisse jõudmine alates tehingu tegemisest võtab aega 2 tööpäeva ja dividendisaajate nimekiri fikseeritakse 6. aprillil, siis viimane päev, mil aktsiat ostes veel Tallinna Kaubamajalt dividende sai, oli 4. aprill. Sellele järgneval päeval ehk 5. aprillil tehingut tehes enam õigust sel aastal välja makstavale dividendile ei olnud. See tähendab, et 5. aprill 2017 oli Tallinna Kaubamaja puhul käesoleva aasta dividendimakse ex-kuupäev. Lihtne viis seda terminit enda jaoks sisustada ja meelde jätta on mõelda inglise keelse sõna excluded peale. See tähendab siis seda, et sel kuupäeval (või sellest hiljem) aktsiat ostes, on dividendimakse nii-öelda välja jäetud, teisisõnu dividendi saamise õigus ei ole enam kaasatud.

Dividendi ex-kuupäeva olulisusest

Miks on dividendi ex-kuupäev üldse oluline? Piisaks ju sellest kui teame dividendimakset saavate aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva? Mõnes mõttes tõesti, aga siis peame ise iga kord teadma, kui pikk on tehingu tegemise ja väärtpaberite registrisse kandmise viitaeg, et siis sellest nimekirja fikseerimise kuupäevast ise teatud arv päevi maha arvutada. Tallinna börsi puhul, nagu eelnevalt mainitud, on see 2 tööpäeva ehk kehtib T+2 süsteem. USA aktsiate puhul on see praegu aga 3 tööpäeva ehk kehtib T+3 süsteem. Seega selle asemel, et olla kursis, millise viitajaga väärtpaberikanded toimuvad ühel või teisel börsil, ühe või teise väärtpaberi puhul, on lihtsam jälgida vaid dividendi ex-kuupäeva ennast. Ja meeles pidada, et juhul kui on soov aktsionärina saada osa järgmisest dividendimaksest, siis tuleb oma ost sooritada enne dividendi ex-kuupäeva.

Toon ka ühe näite USA aktsiaturult. Vaatame näiteks Colgate-Palmolive nimelist dividendikuningat. Alltoodud ekraanitõmmiselt näeme, et kõige värskem dividendimakse välja kuulutamise päev oli 9. märtsil (Declare Date). Järgmine dividendi ex-kuupäev on 19. aprill (Ex-Dividend Date) ehk juhul kui oleks soov soetada Colgate-Palmolive’i aktsiaid ja saada osa järgmisest dividendimaksest, peaks oma ostu teostama hiljemalt päev varem ehk 18. aprillil. Väärtpaberiregistris lüüakse dividende saavate aktsionäride nimekiri lukku 21. aprilli õhtu seisuga (Record Date) ja dividendimakse kantakse investorite kontole 15. mail (Pay Date).

Allikas: Dividend.com

Nagu näha, siis inglisekeelne terminoloogia ei ole päris üheselt paigas. Mõnikord kasutatakse terminit payment date, teinekord pay date; mõnikord viidatakse dividendi ex-kuupäevale terminiga dividend ex-date, teinekord jälle ex-dividend date.

Veel üks põhjus dividendi ex-kuupäeva jälgida

Dividendi ex-kuupäeva tasub jälgida veel ühel põhjusel. Just täpselt see on see kauplemispäev, mil ettevõtte aktsia hind langeb (muude uudiste ja arengute puudumisel) välja kuulutatud dividendimakse võrra. Naastes kasutatud Tallinna Kaubamaja näite juurde meenutame, et dividendi ex-kuupäevaks oli 5. aprill. Aktsionäride üldkoosolek kinnitas juhtkonna ettepaneku maksta 2017. aastal dividendideks 0,63 eurot aktsia kohta, mis tähendab, et seega võime eeldada 63 sendi suurust Tallinna Kaubamaja aktsia hinna langust just nimelt 5. aprilliks. Alltoodud graafikul on välja toodud Tallinna Kaubamaja aktsia hinna liikumine dividendi ex-kuupäeva ümber. Näeme, et tõsi, aktsia hind ongi 5. aprillil langenud, seekord isegi mõnevõrra rohkem kui dividendimakse ex-kuupäevast tingitud 0,63 eurot.

Praktikas on oluline meeles pidada dividendi ex-kuupäevasid eelkõige just neil investoritel, kes on sisestanud turule limiithinnaga tehingukorraldusi. Näiteks olles märtsi alul sisestanud Tallinna Kaubamaja aktsia ostuks limiithinnaga tehingukorralduse hinnataseme 9 eurot juurde, saab see ostukorraldus nüüd automaatselt 5. aprillil täidetud. Antud juhul võisime tehingukorralduse sisestades omada veendumust, et aktsia on liialt kallis ja jääda ootama väikest hinnakorrektsiooni ja müügisurvet. Ilma oma limiithinna kohandamata saime nüüd dividendi ex-kuupäeval automaatselt oma tehingukorralduse täidetud ja mitte selle pärast, et oleks tekkinud müügisurve, tulnud ettevõtte kohta mõni negatiivsem uudis või midagi muud, vaid lihtsalt tehnilistel põhjustel.

Siin on üldjuhul nüüd kaks võimalust, kuidas käituda. Esiteks võime dividendi ex-kuupäeva saabudes muuta oma tehingukorralduste limiithindu ja kohandada neid vastavalt dividendimakse suurusele. Sellisel juhul tuleb siis igal investoril ise meeles pidada, millal täpselt iga aktsia puhul dividendi ex-kuupäev on. Teine lahendus on juba tehingukorralduse sisestamisel kasutada vaid selliseid tehingukorraldusi, mille kehtivusaeg ongi üks kauplemispäev. Osad maaklerid võimaldavad ka seda, et sisestada täpne kuupäev kui kaua tehingukorraldus kehtib. Antud juhul oleks siis mõistlik panna selleks niinimetatud kehtivuse kuupäevaks 4. aprill.

Dividendide väljamakse kuupäev

Viimane dividendimaksete mõistes relevantne termin on dividendide väljamakse kuupäev. See on kuupäev, mil ettevõte (või ka fondivalitseja) paneb dividendimaksed investorite poole teele. Üpris sageli jõuab dividendimakse aktsionäri kontole samal päeval, eriti kui tegu on Tallinna börsi ettevõtete ja nende dividendimaksetega. Samas esineb ka juhtumeid, kus rahvusvaheliste maksete, kasutatava panga või maakleri või ka muude tegurite tõttu jõuab dividendimakse kontole oluliselt hiljem. Näiteks olen mina pidanud ootama paari Hispaania ettevõtte dividendimakse laekumist oma LHV kontole isegi kuni poolteist kuud. Ega seda protsessi väga kiirendada ei saa. Võib ju oma maaklerit/panka meeldetuletustega kiusata, aga enamasti on viivitus selle maksete keti kusagil kaugemas lülis. Seega tuleb lihtsalt olla kannatalik. Või siis jälgida, kui kiiresti ja sujuvalt liiguvad dividendimaksed ühe või teise maaklerteenuse pakkuja juures ning omale maaklerit valides võtta arvesse ka seda.

Dividendide välja maksmise kuupäev võib dividendisaajate nimekirja fikseerimise kuupäevast olla vaid päev-kaks hiljem, aga ka isegi kuni kuu aega hiljem. See sõltub nii väärtpaberi tüübist (aktsia või ETF) kui ka konkreetse riigi/börsi spetsiifikast. Mingit üldist rusikareeglit või tava siin ei ole.

Kokkuvõte

Olgu tegu ettevõtte aktsiate, fondiosakute või börsil kaubeldava fondi aktsiate/osakutega, iga väärtpaberi puhul, mis maksab dividende, saame rääkida erinevatest dividendimaksega seotud kuupäevadest. Ühest, mil kuulutatakse dividendimakse välja, teisest, mis määrab ära esimese kuupäeva, mil aktsiaid soetades järgmisele dividendimaksele enam õigust ei ole ja kolmandast, mis lähtub dividendisaajate nimekirja fikseerimisel juba omandisuhtest. Viimase dividendimaksega seotud kuupäevana saab nimetada dividendide välja maksmise kuupäeva ehk päeva, mil dividenditulu lõpuks investori poole teele pannakse. Mõnikord jõuab kõnealune makse aktsionärini veel samal päeval, teinekord hiljem.

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Comments

 1. Tanel says

  Aitäh selgituste eest! Kulub ikka ära.

 2. Tänud õpetliku artikli eest. Just seesama hiljutine Tallinna Kaubamaja ja dividendid tekitasid minus segadust.

  • Dividend Investor says

   Rõõm kuulda, et oli kasulik lugemine! Ja tundub, et juhtus just täpselt sobivalt valitud näide ka. 🙂

 3. Anonüümne says

  Kas tähtajatuid ordereid börsil mitte automaatselt ei tühistata vahetult enne mistahes korporatiivset sündmust (s.h. diviendi ex-kuupäeva)?

  • Dividend Investor says

   Euroopa börsidel kipub aktsiate puhul tõesti nii olema. USA-s New Yorgi ja Nasdaqi börside puhul ei ole täheldanud, et enne dividendi ex-kuupäeva tehingukorraldused tühistatud saavad. Ja Euroopa börsidel kauplevate ETF-ide tehingukorraldused on mul ka kenasti dividendi ex-kuupäevad üle elanud.

 4. Oskad sa selgitada, kuidas see aktsiahinna korrigeerimine dividendimaksete võrra tehniliselt toimub? Kes mis numbri kuhu ja millal sisestab? Mitte, et see investori seisukohalt väga oluline oleks, aga oleks lihtsalt huvitav protsesside sisse ka näha.

  • Dividend Investor says

   Kõik algab ettevõtte kohustusest edastada info börsisüsteemile ja/või keskdepositooriumile, millega pannakse paika postituses jutuks olnud kuupäevad. See info tehakse siis börsiettevõtete puhul avalikuks ja edasi toimub kõik juba nii-öelda turujõudude toimel. Ehk siis dividendisaajate nimekirja lukku löömise kuupäeval kuulub planeeritav dividendimakse veel ettevõtte varade koosseisu, järgmisel päeval enam mitte, mistõttu toimub ettevõtte väärtuse langus (aktsia õiglase hinna langus), mida turuosalised siis koheselt ka arvesse võtavad. Turuosaliste all pean siis silmas kõiki professionaalseid ja erainvestoreid ning olemasolu korral turutegijaid (ehk likviidsuse pakkujaid), kes dividendi ex-kuupäeval oma noteeringutes ja tehingukorraldustes vastava muudatuse/mahaarvamise teevad.

   Loodan, et oli abiks.

 5. Rainer says

  Mis siis saab, kui olen ettevõtte aktsia omanik enne ex-dividend date’i ja müün aktsiad enne payment date’i maha? Ex-dividend date’i seisuga mul oleks justkui õigus dividendidele, aga maksekuupäeva seisuga ma enam omanik ei ole – kas sellisel juhul saan dividende või mitte? Näiteks mõne USA ettevõtte puhul võib ex-dividend date’i ja payment date’i vahele jääda mitu nädalat. Loodetavasti esitasin oma küsimuse arusaadavalt. Ette tänades.

  • Dividend Investor says

   Sellisel juhul on sul jätkuvalt õigus saada dividende ja need kantakse sinu kontole dividendide väljamakse kuupäeval vaatamata sellele, kas sul reaalselt enam neid aktsiaid on või ei ole.

 6. Tere! Kuupäevade kohta lugedes tekkis küsimus, et kui mul juba on nt. kümme ETFi X ja tahan kümme juurde osta ning saada dividendi 20 eest, siis kas ma peaksin jälgima ex-date’i või kuna ma tegelikult olen omanikuna juba kirjas, siis saan aega kuni pay date’ini?

  • Dividend Investor says

   See arvestus käib ikka iga tüki kohta eraldi. Ja ex-date osa pealt ega väga ei maksa siin üle optimeerida 🙂 ETFid maksavad enamasti dividende nii kui nii 4x aastas ja kui jäädki täiendava ostuga paar päeva hiljaks, siis alates järgmisest korrast saad juba kenasti dividende täis koguse eest. Pealegi, kui jäid ostuga nii-öelda hiljaks, siis said selle ostu teha justkui dividendimakse võrra odavamalt.

 7. Anonüümne says

  Aga kas sellisel juhul ikka saab dividende, kui müüa aktsiad enne dividendisaajate nimekirja fikseerimis kuupäeva.

  • Dividend Investor says

   Juhul kui müüa pärast dividendi ex-kuupäeva, siis saab. Tehingute osas ongi kõige lihtsam järge pidada just nimelt dividendi ex-kuupäeva järgi.

 8. Aga kas sellisel juhul ikka saab dividende, kui müüa aktsiad enne dividendisaajate nimekirja fikseerimis kuupäeva.

  • Dividend Investor says

   Jah, saab ikka, sest nimekiri fikseeritakse tehingu tegemise päev + 2 börsipäeva. See tähendab, et kui näiteks postituses kajastatud Tallinna Kaubamaja näidet vaadata, siis kui teed müügi 5. aprill ja dividendisaajate nimekirja fikseerimise kuupäev on 6. aprill, siis ikka saad dividende. Miks? Tehes müügi 5. aprillil, siis selle tehingu jõudmine registrisse võtab aega 2 tööpäeva. Seega 6. aprillil oled veel aktsionäride nimekirjas ja sind fikseeritakse dividendi saajaks. 7. aprillil ehk tehingupäeva pluss 2 (T+2) jõuab sinu tehing registrisse ja sind eemaldatakse sealt, kuid see pole enam oluline.

 9. Anonüümne says

  Lugedes eelnevaid kommentaare, jäin mõtlema, et kuhu need dividendid siis saavad, kui ex-dividendi kuupäeval ostes ei ole ostjal õigus dividendidele ja sellel, kes müüb, ei ole samuti õigus dividendidele. Kas sellisel juhul jäävad dividendid ettevõttele?

  • Dividend Investor says

   Päris nii ei ole. Ex-dividendi kuupäeval ostjal dividendide saamise õigust ei ole, aga sel päeval müüja saab hiljem dividendid omale. Isegi siis kui tema portfellis seda aktsiat enam ei ole.

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.