fbpx

Jätkusuutlikud konkurentsieelised – II osa

Jätkan wide moat ettevõtete teema käsitlemisega. Eelmises samateemalises postituses olid jutuks erinevad võimalikud jätkusuutlikud konkurentsieelised ja nende allikad. Seekordne postitus uurib, millised on enamlevinumad konkurentsieelised ja milline on nende mõju ettevõtete kasumlikkusele.

Samuti leiab käsitlust ajalooliste tootlusnumbrite võrdlus erinevaid konkurentsieeliseid evivate ettevõtete lõikes.

Levinuimad konkurentsieelised

Morningstar’i poolt analüüsitud veidi rohkem kui 1500 ettevõttest enam kui pooled omasid immateriaalsetest varadest tulenevaid jätkusuutlikke konkurentsieeliseid. Meenutuseks olgu öeldud, et siia kategooriasse langesid nii kaubamärgist, litsentsidest kui ka patentidest tulenevad eelised.

Veidi vähem kui poolte ettevõtete (42%) konkurentsieelised tulenesid keskmisest madalamast kulude tasemest. Sellele järgnesid ümberlülitumise kuludest tulenevad eelised (37%). Kõige vähemlevinud konkurentsieelise allikaks on võrgustiku efekt (13%).

Nagu ülaltoodud graafikult näha, siis kõigi numbrite kokku liitmisel saame tulemuseks 100% suurema arvu. See tähendab seda, et üpris paljude ettevõtete puhul eksisteeris rohkem kui üks konkurentsieelise allikas. Tegelikult saab isegi öelda, et valdava enamuse ettevõtete puhul oli konkurentsieeliseid hoopis kaks. Kaks konkurentsieelise allikat oli ligikaudu 63% wide moat ettevõtetest ja 52% narrow moat ettevõtetest.

Kolme või enamat konkurentsieelist omasid 12% wide moat ettevõtetest. Näidetena võib siinkohal välja tuua 3M Company, ABB, Alibaba, Amazon, CME Group, Core Laboratories, Hong Kong Exchanges and Clearing, Honeywell International, Royal Bank of Canada ja UPS.

Põhjus, miks siinkohal eraldi rõhutada mitme konkurentsieelise olemasolu tuleb taas välja andmete analüüsist. Nimelt näitab kõigi jätkusuutlikku konkurentsieelist omavate ettevõtete (wide moat + narrow moat) kasumlikkuse analüüs, et kui ühe konkurentsieelise puhul on keskmiseks investeeritud kapitali rentaabluseks (ROIC) 9,9%, siis kahe või enama konkurentsieelise puhul on keskmine ROIC juba 10,8%.

Kõige kõrgema kasumlikkuseni viivad konkurentsieelised

Uurides nüüd kasumlikkust konkurentsieelise allika lõikes, ilmneb, et kõige kõrgemat keskmist omakapitali tootlust (ROE) on teeninud võrguefekti vähemalt ühe konkurentsieelisena omavad ettevõtted. Investeeritud kapitali rentaabluse (ROIC) valguses on kõige kasumlikumalt toimetanud immateriaalsetest varadest tulenevate konkurentsieelistega ettevõtted.

Kuigi tabelis punaste numbritega esile kerkiv ja nii-öelda kõige kehvemini esinevat konkurentsieelist (efficient scale) omavate ettevõtete kasumlikkuse näitajad tunduvad teistele päris palju alla jäävat, siis tasub neid numbreid siinkohal võrrelda ka konkurentsieelist mitte omavate ettevõtete näitajatega. Kui efficient scale konkurentsieelis on võimaldanud neil ettevõtetel saavutada keskmiseks investeeritud kapitali tootluseks üle viimase kolme aasta ligikaudu 7,3%, siis konkurentsieelist mitte omavate (no moat) ettevõtete puhul on vastav ROIC suhtarv kõigest 4,8%. Sarnane nii-öelda tasemevahe on ka omakapitali rentaabluse näitajates: efficient scale ettevõtted 12,5%, no moat ettevõtted 8,6%.

Kõik muutub

Kuigi antud kontekstis räägime me jätkusuutlikest konkurentsieelistest, siis päris kivisse raiutud ei ole ükski turuolukord. Kõik on siiski muutumises. Seepärast on Morningstar välja tulnud ka konkurentsieelise muutust näitava mõõdikuga, mille nimeks on Morningstar Economic Moat Trend. Mõõdikule on võimalik omistada kolm eri väärtust. Trend ehk muutus konkurentsieelises saab olla positiivne, negatiivne või stabiilne.

Positiivse trendiga on tegu juhul kui ettevõtte olemasolevad või ka potentsiaalsed konkurentsieelised on tugevnemas. Sellise hinnangu andmisel peab alati olema võimalik identifitseerida ka konkurentsieeliste tugevnemise allikad ja põhjused. Negatiivse trendiga on tegu siis kui konkurentsieelised on juba nõrgenemas või eksisteerib identifitseeritav oht konkurentsieeliste vähenemiseks lähitulevikus.

Näidetena erinevatest konkurentsieeliste trendidest wide moat ettevõtete hulgas toob Morningstar välja näiteks Salesforce.com nimelise firma, mille puhul ümberlülitumise kulud on kasvamas. Stabiilne on konkurentsieeliste positsioon 3M Company puhul, mis jätkab agaralt investeerimist tootearendusse ja hoiab seeläbi immateriaalsetest varadest tulenevad konkurentsieelise positsiooni. Negatiivse trendi näiteks on Wal-Mart, kes tänu e-kaubanduse laiemale levikule on kaotamas turuosa ja surve all on ka kasumimarginaalid.

Ajaloolised tootlused ja konkurentsieelised

Konkurentsieeliste teema kokku võtmiseks pöörame taas pilgud tootlustele ehk vaatame kõike ülalkirjeldatut läbi investori silmade. Morningstar kaasas oma analüüsi veidi enam kui 1500 globaalset ettevõtet. Nende ettevõtete keskmine aastane kogutootlus viimase 10 aasta jooksul oli ligikaudu +6,8% (mediaantootluseks kujunes +7,3%). Pikaajalist jätkusuutlikku konkurentsieelist omavate (wide moat) ettevõtete keskmiseks aastaseks kogutootluseks tuli +11,0%. Keskpikas perspektiivis jätkusuutlikku konkurentsieelist omavate (narrow moat) ettevõtete keskmine aastane kogutootlus oli mõnevõrra madalam, +9,0% ja konkurentsieelist mitte omavate (no moat) ettevõtete keskmine aastane kogutootlus jäi nõnda madalaks nagu +2,9%.

Huvitav on tabelist uurida ka seda, milline konkurentsiallika olemasolu viis keskmiselt kõige kõrgema 10-aastase kogutootluseni. Selgub, et selleks on võrgustiku efekt (+11,7%), millele järgneb immateriaalsete varade omamisest tulenev konkurentsieelis (+10,1%). Esimesse kategooriasse kuuluvat konkurentsieelist omavatest ettevõtetest on tuntumad ehk Alibaba, Alphabet, Amazon, Baidu, CME Group, Deere & Co, Facebook, Mastercard, Microsoft, Salesfore.com ja UPS.

Täielik nimekiri wide moat ettevõtetest

Üldjuhul on veebiavarustest tasuta täielikku pikaajalist jätkusuutlikku konkurentsieelist omavate ettevõtete nimekirja raske leida. Seepärast lisan siinkohal täieliku nimekirja kõigist neist veidi enam kui 200 wide moat ettevõttest. Ettevõtted on reastatud tähestiku järjekorras ning iga ettevõtte järel on välja toodud ka märge, mis on tema konkurentsieelise allikad. Samuti on nimekirjas iga firma kohta tema kauplemissümbol ja majandussektor.

Kauplemissümboli osas tasub olla tähelepanelik, sest tegu on kauplemissümboliga vastava riigi kohalikul börsil. Näiteks firma ASX Ltd puhul on tegu Austraalia firmaga, selle samaga, mis opereerib ASX nimelist Austraalia börsi. Seega tuleb uurida ASX kauplemissümbolit Austraalia (ASX) börsilt ja mitte valida ekslikult USA NYSE Arca börsilt ASX kauplemissümbolit kandev Advanced Semiconductor Engineering nimeline firma.

Sama kehtib ka näiteks kauplemissümbolit CFR kandva Šveitsi juveelitootja Compagnie Financiere Richemont SA kohta. Kauplemissümbol CFR tasub üles otsida Šveitsi börsilt (Google Finance keskkonnas börsi kood VTX, Yahoo!Finance keskkonnas VX) ja mitte New Yorgi börsilt, kust CFR annab otsingu tulemuseks Cullen/Frost Bankers nimelise panga aktsia.

Nimekirja saab pdf faili kujul alla laadida sellelt lingilt.

Kokkuvõtteks

Kuigi minevikulised finantsandmed ja tootlusnumbrid näitavad, et jätkusuutlikud konkurentsieelised on kõrge kogutootluse saavutamisel üpris olulised tegurid, siis ainuüksi selle mõõdiku pealt nüüd kogu oma olemasolevas investeerimisstrateegias päris kannapööret ka teha ei tasu. Väärtuslikuks sisendiks võiks aga Morningstar’i konkurentsieeliste hinnangud võtta küll.

Neile, kes antud mõõdikust nüüd vaimustusse sattusid olgu öeldud, et turul eksisteerivad juba ka sellised ETF-id, mis valivad välja just nimelt sellest samast eelpool mainitud Morningstar’i Wide Moat Focus indeksist mõned ettevõtted. Rõhk on siin sõnal mõned. See tähendab, et ETF sisaldab vaid valikut kõigist Morningstar’i hinnangul pikaajalist jätkusuutlikku konkurentsieelist omavatest ettevõtetest.

USA börsil noteeritud wide moat ettevõtetele keskendunud ETF-iks on VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (kauplemissümbol NYSE Arca börsil MOAT)

Globaalsetesse, välja arvatud USA, wide moat ettevõtetesse investeerib VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (kauplemissümbol NYSE Arca börsil MOTI). Infoks veel, et MOTI näol on tegu üpris uue, mitte kuigi suure varade mahu ja mitte kuigi aktiivselt börsil kaubeldud ETF-iga.

Lahtiütleja: Käesolev ülevaade ei sisalda endas investeerimissoovitust. Tegu on informatiivse materjaliga. Investeerimisotsused ja analüüsid teeb iga investor ise.

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.