fbpx

Aprilli dividenditulu ja dividendikuningas 3M Company valuatsioonist

Mulle meeldivad dividendid. Mis siis, et esialgu on tegu üpris väikeste summadega. Nähes järjepidevalt – kuust-kuusse, kvartalist-kvartalisse, laekumas oma kontole lisaks töötasule raha, mille saamiseks ei tule vahepeal kuigi palju vaeva näha, teeb see rõõmu. Ja tekitab põnevust. Olgugi, et esialgu on laekuvad summad vaid kümnetes eurodes mõõdetavad, aga järjepidevalt dividende ja ka säästetud kapitali edasi investeerides, kasvab dividenditulu lumepall ajapikku aiva suuremaks. Paljuski just progressi jälgimiseks käesolevat igakuiste dividendilaekumiste logiraamatut siinkohal peangi.

Iga investeerimisotsus koosneb kahest komponendist

Olen dividendiaktsiatest ja dividendiaktsiatesse investeerimisest kirjutades enamasti käsitlenud sobilike aktsiate valimise teemat. Teisisõnu niinimetatud fundamentaalanalüüsi poolt. Teadupärast ei piisa hea aktsiainvesteeringu tegemiseks siiski vaid hea ettevõtte välja valimisest. Sama oluline, kui mitte isegi olulisem on hind, mida me investeerimise hetkel nende aktsiate eest välja käime.

See tähendab, et alati tuleb investeerimisotsuse tegemisel eristada kahte eraldiseisvat otsust:

1) mida osta/müüa ja

2) millal või mis hinnaga osta/müüa.

Vastuse otsimine esimesele küsimusele aitab välja valida instrumendi või väärtpaberi tüübi või ka juba konkreetse ettevõtte, kuhu raha paigutada. Dividendiaktsiatesse investeerimise strateegia puhul tähendab see suuresti sobilike kasumlikkuse, kasvu ja kapitalistruktuuri karakteristikutega ettevõtete valimist. Oma lähenemise aktsiavalikuks ja analüüsiks olen detailselt kirja pannud „Dividendiaktsiate analüüsi“ e-raamatus.

Teisest ülalmainitud aspektist olen kirjutanud vähem. Eks osaliselt seetõttu, et kuigi ka fundamentaalanalüüs kipub vahest olema rohkem kunst kui teadus, siis ettevõtte hinnastamine ehk sellele õiglase väärtuse määramine ja seeläbi sobilike ostukohtade paika panemine tundub veelgi suurem kunst. Seekord võtan selle teema siiski jutuks ja kasutades konkreetset näidet. Sellist, mille kohta tegingi nädalapäevad tagasi ise läbi just need samad arvutused ja analüüsi.

Dividendikuningas 3M Company

Seekord tuleb jutuks dividendikuninga staatuses olev 3M Company (kauplemissümbol New Yorgi börsil MMM). 3M on järjepanu kasvavaid dividende maksnud ühtekokku juba 59 aastat. Kujutage ette, rohkem kui pool sajandit järjest on see firma igal aastal oma dividendimakseid kasvatanud. Viimase 20 aasta keskmine aastane dividendimaksete kasv on 3M puhul olnud ligikaudu +7,7% aastas. Mõõtes dividendikasvu üle viimase 10 ja 5 aasta, on keskmised aastased kasvumäärad aga isegi nõnda kõrged nagu +9,4% ja +14,8%. Seega tegu on tõesti ühe tõsiseltvõetava dividendikasvu ettevõttega.

Suur hinnalangus

Minu vaatlusnimekirja tabel näitab, et 3M aktsia hind on viimase veidi enam kui kolme kuu jooksul langenud tervenisti 25%. Jaanuari viimastel päevadel saavutatud ligi 260 dollarilisest hinnast on postituse kirjutamise hetkeks alles jäänud 195. Viimase finantskriisi ajal kukkus 3M aktsia hind ligikaudu -55%, 2015-2016. aasta nafta- ja tööstussektori korrektsioonifaasis ligikaudu -21%. Õigustatult tekib kohe küsimus, kas oleks sobiv aeg selle suurepärase dividendikuninga lisamiseks oma portfelli?

Selline, -25% suurune hinnalangus nõnda pika dividendimaksete kasvatamise ajalooga ja kvaliteetettevõtte puhul tundub pea automaatselt hea ostukohana. Otsustasin siiski enne ostu sooritamist läbi teha oma tavapärased analüüsiprotseduurid.

Oodatavad tootlusnumbrid tänaselt hinnatasemelt

Üks esimesi arvutusi, mida ma tavaliselt läbi teen, on tänast turuhinda, netodividendi makset, ettevõtte ajaloolist keskmist P/E suhtarvu ja EPS-i prognoose arvesse võttes oodatava keskmise aastase kogutootluse numbri välja arvutamine järgmise 3-4 aastase investeerimishorisondi puhul.

3M Company ajalooline keskmine P/E suhtarv on jäänud sinna ligikaudu 17-18 piirimaile. Kõige värskemate andmete kohaselt on firma viimase 12 kuu kasum aktsia kohta ehk EPS 6,74 dollarit. Kohandatud kasum aktsia kohta ehk adjusted EPS samas 9,51 dollarit. 2020. aastaks ootavad analüütikud nii kohandatud kui ka GAAP EPS numbriks ligikaudu 12 dollarit. See tähendab, et ettevõtte kohandatud EPS peaks kasvama keskmiselt +9% aastas ja GAAP EPS rohkem kui +20% aastas. Ettevõtte kasum aktsia kohta on viimase 10 aasta jooksul kasvanud keskmiselt +8% aastas. Umbes sarnast ehk ligi +9% EPS-i kasvumäära oodatakse 3M Company puhul ka pikaajaliselt.

Võttes aluseks kõik eeltoodud sisendid, kujuneb täna 195 dollari tasemelt 3M aktsia investori jaoks keskmiseks aastaseks oodatavaks kogutootluseks üle järgneva 3-4 aasta pikkuse investeerimishorisondi +3,5% kuni +7,0%. Sõltuvalt vastavalt sellest, kas pikaajalise keskmise P/E suhtena kasutada numbrit 17 või 18.

Sihthinna määramine

Ülaltoodud tootlusvahemik on selgelt liialt madal, et tegu oleks atraktiivse rahapaigutuse võimalusega. Seega tavaliselt astun siit nüüd sammukese edasi ja arvutan välja sellise aktsia hinna, mis sarnaste sisendite ja eelduste puhul tooks vähemalt 8-10% oodatava keskmise aastase kogutootluse. 3M Company puhul kujunes arvutusi läbi tehes selleks hinnavahemikuks 170-175 dollarit.

Sihthinna ehk target price’i määramiseks kasutan sageli ka alternatiivset metoodikat. Sellist, mis lähtub ennekõike rahavoogudest ja mitte kasuminumbritest. Teisisõnu teostan üpris lihtsustatud viisil ka diskonteeritud rahavoogude (discounted cash flows ehk DCF) arvutused. Jällegi tuleb arvutuste teostamiseks paika panna omajagu eeldusi ja teha teatud prognoose, või siis kasutada analüütikute prognoose. DCF arvutuste puhul meeldib mulle alati jooksutada paralleelselt kolme erinevat stsenaariumi. Alustuseks sellist, mis lähtub pisut konservatiivsematest kasvuootustest ja/või ettevõtte ajaloolistest kasvumääradest. Seda nimetan tavaliselt baasstsenaariumiks ja sellel on sihthinna määramisel kõige suurem kaal.

Teine stsenaarium on stagnatsiooni (nullilähedaste kasvumääradega) või ka kokkutõmbumise stsenaarium (negatiivsete kasvumääradega). Selline mõtteharjutus aitab hinnata positsiooni riskitaset.

Kolmas läbi mängitav stsenaarium on optimistlik ehk niinimetatud upside case. Sellel investeerimisotsust tehes kuigi suurt kaalu ei ole. Pigem on tegu kontrollarvutustega, mis illustreerivad hästi oodatava tootluse sensitiivsust sõltuvalt kasutatud eeldustest ja sisenditest.

3M Company puhul oli diskonteeritud rahavoogude arvutusi tegema hakates mu esimene tähelepanek see kui ülehinnatud ajaloolist konteksti arvestades on 3M aktsia hind suhtena vabasse rahavoogu. Ja seda vaatamata juba -25% hinnakorrektsioonile. Teisisõnu 3M Company Price/Free Cash Flow suhtarv on oma ajalooliste tasemetega võrreldes täna üpris kõrge.

Juhul kui eeldada, et 10-aastase investeerimisperioodi lõpus on ettevõte jätkuvalt oma vaba rahavoo suhtes nõnda kõrgelt hinnastatud, kujuneb baasstsenaariumi puhul oodatavaks keskmiseks aastaseks tootluseks ligikaudu +6,2%. Kui eeldame mõistlikumat hinnastatuse taset investeerimisperioodi lõpuks, siis kujuneb oodatavaks kogutootluseks keskmiselt vaid +3,4% aastas. Seega vihjab ka DCF sellele, et vaatamata -25% suhteliselt järsule hinnalangusele, on 3M jätkuvalt pigem kallimapoolne.

Sihthinna arvutuste mõttes suunab DCF taas sinna ligikaudu 170 dollarilise ostuhinnani. Sellisel puhul kujuneb oodatavaks keskmiseks aastaseks tootluseks üle 10-aastase investeerimishorisondi vähemalt 7-8% aastas.

Dividendimäär kui veel üks valuatsioonimõõdik

Dividendiaktsiate puhul saab teatud tingimustel suhteliselt edukalt kasutada ühe tehingute ajastuse sisendina ka dividendimäära. Ennekõike läbi selle kui võrrelda tänast ostuhetke dividendimäära ajaloolise dividendimäära tasemega. 3M Company puhul näeb ettevõtte dividendimäär viimase pisut enam kui 20 aasta jooksul välja järgmine.

Graafikult näeme, et kuigi enam ei kauple 3M’i dividendimäär ajalooliselt madalaimate tasemete ümber, siis soodsast ostukohast on asi sama kaugel. Pigem kauplebki aktsia hetkel dividendimäära mõistes ajalooliste keskmiste juures. Bruto dividendimäär hinna 195 juures on ligikaudu 2,8%, samas hind 170 annaks dividendimääraks ligikaudu 3,2%, mis indikeerib ajaloolisi dividendimäära andmeid arvesse võttes juba soodsat ostukohta. Dividendimäära graafikult näeme ka seda, et alates 2010. aastast ei ole 3M Company dividendimäär kuigi kauaks jäänud kõrgemale kui 3,0%. Seega tänast dividendimakse suurust arvesse võttes võiks see indikaator viidata mõistlikule ostukohale ka juba hinna juures 180 dollarit.

Kokkuvõtteks

Seega kuigi -25% hinnalangus nõnda kvaliteetse ettevõtte nagu 3M Company puhul üle veidi enam kui 3-kuulise perioodi tundub esmapilgul suurepärane võimalus aktsiat osta, siis pisut arvutusi tehes selgub tõde. Ettevõte oli kvartali-kahe jagu tagasi ikka üpris ülehinnatud ja viimaste kuude järsk hinnalangus on aktsia hinna toonud küll oluliselt vähem ülehinnatud tasemele, kuid seda hinnataset soodsaks pidada on ennatlik. Samas mõnede allikate andmetel kaupleb ettevõte juba oma õiglase väärtuse (fair value) tasemel või isegi alla selle. Näiteks Morningstar’i hinnangul on ettevõtte õiglane väärtus täna ligikaudu 206 dollarit. Samas minu enda arvutused näitasid, et ostunuppu oma maaklerkontol vajutan tänasest hinnast alles vähemalt 10% madalamal tasemel.

Kas 3M aktsia hind sellele tasemele lähimate kuude jooksul jõuab või mitte, seda me ei tea. See tähendab, et eksisteerib tõenäosus ilma jääda suurepärase ettevõtte soetamisest tugeva hinnalanguse pealt. Samas olen enda jaoks välja töötanud teatud protseduurid, mida regulaarselt kasutan ja täiustan ning seepärast püüan ka toimida vastavalt neile protseduuridele. Seni on selline lähenemine toonud rohkem kasu kui kahju (kasutamata jäänud häid võimalusi).

Kogu ülaltoodu kirja panemise eesmärk oli suuresti näitlikustada:

1) kui oluline on vaatlusnimekirja ehk sisuliselt juba läbi analüüsitud ettevõtete nimekirja omamine, mille puhul hinnakorrektsiooni esinedes saame ajaressursi suunata pigem valuatsiooni määramisse kui finants-/fundamentaalanalüüsi;

2) milliseid sihthinna määramise ja oodatava tootluse arvutamise meetodeid ma kasutan ja

3) pisut avada ostude ajastamise mudelite tagamaid ehk teemat, millest ma seni kuigi palju kirjutanud ei ole.

Aprilli dividenditulu

Lõpetuseks ka möödunud kuu dividenditulu kokkuvõte. Aprillis laekus omanikutulu kokku 658 euro ulatuses. Seekord jõudsid kontole nii eurod, USA dollarid, Austraalia dollarid, Suurbritannia naelsterlingid kui ka Šveitsi frangid. Dividendimaksjaid oli kokku 13 – 6 ETFi ja 7 üksikaktsiat.

Progressi paremaks jälgimiseks pean ka ülevaadet laekunud dividendidest kalendriaastate lõikes. Tumerohelised jooned tähistavad iga kalendriaasta alul koostatud vastava kalendriaasta dividenditulu prognoosi, tulbad reaalselt kontole laekunud dividenditulu.

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Comments

 1. Tere,

  Sisukas postitus, hariv lugemine! Veidi jääb segaseks, kuidas on see 7,0% saadud siin. Võimaluse korral äkki saate lahti kirjutada.

  Võttes aluseks kõik eeltoodud sisendid, kujuneb täna 195 dollari tasemelt 3M aktsia investori jaoks keskmiseks aastaseks oodatavaks kogutootluseks üle järgneva 3-4 aasta pikkuse investeerimishorisondi +3,5% kuni +7,0%. Sõltuvalt vastavalt sellest, kas pikaajalise keskmise P/E suhtena kasutada numbrit 17 või 18.

  • Dividend Investor says

   Põhimõtteliselt on kasutatud eeldust, et 3-4 aasta perspektiivis pöördub ettevõtte P/E suhtarv tagasi oma ajaloolise keskmise juurde. Selle eelduse ja EPS-i prognooside pealt saab siis arvutada oodatava aktsia hinna 3-4 aasta pärast. Võttes arvesse tänast aktsia turuhinda ja dividendimakseid, saabki tuletada ka oodatava keskmise aastase tootlusnumbri. Katsun meeles hoida ja millalgi sellest pikemalt ja detailsemalt kirjutada.

 2. Matik says

  Tere ! Aitäh asjaliku artikli eest, nagu alati, on igati abiks silmaringi laiendamisel ! Mul tekkisid täpsustavad küsimused, et kas Sa arvutuste aluseks olevad numbrid otsid ise välja aruannetest või kasutad keskkonda, kuhu vastavad ajaloolised jms andmed on juba kokku koondatud ?! Kui saladus pole, siis millist (sh prognoosid?) ? Ning kas kuskil on enda jaoks ka mingi piirang, kui vanade andmete pealt veel võib/tasub analüüsi teha ? Mis on esitatud prognooside usaldamise aluseks sest pole ime, et analüütikud lähtuvad oma prognoosides tihti üldisest turu suunast ja/või joonistavad lähtudes viimase 2-3 kvartali mineviku tulemusest. Või eksin ? Ette tänud !

  • Dividend Investor says

   Rõõm kuulda, et said kasulikku lugemist!

   Kasutan nii LYNX’i Trader Work Station platvormil olevaid kui ka eri üksikute investeerimispankade (Citi, Goldman Sachs, Barclays jne) analüütikute prognoose. Neid uuendatakse regulaarselt ja alati on konkreetsete panga analüüside juures näha kuupäev ja LYNX keskkonnas samuti võimalik vaadata, et mis ajal milline analüütik oma prognoose uuendanud on.

   Nagu kirjutasin, siis eks kogu see valuatsiooni pool ongi juba rohkem kunst kui teadus. See tähendab, et analüütikute prognoose päris pimesi aluseks ei võta. Kui järgmisteks aastateks prognoositud kasvunumbrid ei taha ikka kuidagi kokku minna ajalooliste keskmiste kasvunumbritega, siis tuleb veidi rohkem süüvida ja sellise optimismi põhjuseid otsida. Samuti on teatud prognooside osas võimalik teha järelanalüüsi ehk uurida, kes, kas ja kui palju on olnud üleliia optimistlik või pessimistlik jne. Teisalt jälle esineb olukordi, näiteks tsükliliste ettevõtete puhul, kus +25%-30% EPS kasvu prognoose ei tasu maha kanda puhtalt selle pealt, et mineviku keskmine kasv on olnud +10%-15%. Näiteks energia- ja tööstussektor on siin päris hea ja aktuaalne näide, kuidas viimaste kvartalite kasvunumbrid on oluliselt ajaloolistest keskmistest kõrgemad. Põhjuseks siis raskused ja ärimahtude langus 2015-2016 ja osaliselt 2017 samuti. See lihtsalt lõi hea madala baasi praegusteks kiireteks kasvunumbriteks.

   Mineviku finantsnumbritest rääkides kasutan jätkuvalt enamasti Morningstar’i veebilehte, aeg-ajalt ka Simply Safe Dividends keskkonda.

 3. Kas LYNX kaudu Austraalia börsil kauplevaid aktsiaid ostes piiranguid pole? LHV kaudu igatahes ei saa osta.

  • Dividend Investor says

   Ostsin ise viimati sealt midagi pisut enam kui aasta tagasi. Seega isiklik kogemus on pisut aegunud. Samas hinnakirjas on LYNX’il Austraalia aktsiad kenasti olemas ja seega vast ka jätkuvalt kättesaadavad.

 4. Lauri says

  Väga hea postitus. aitäh!

  Tekis ka üks küsimus EPSi kohta. Ainukese koha kus leidsin adjusted EPS väärtuseid oli 3M enda kodulehel kvartaliaruannetes. Kas selliene oodatava tootluse arvutamine ongi üsna töömahukas, kus ühel poolt tuleb kuskilt leida (adjusted/dilated/basic) EPS numbrid, teiselt poolt soovitavalt ka analüütikute hinnangud, et mingisugust prognoosi saada? Või on seda poolautomaatsemalt ka võimalik saavutada.

  • Dividend Investor says

   Rõõm kuulda, et meeldis!

   Ise Excelis arvutamine nõuab jah ikka pisut käsitööd – vaja on koostada ise prognoosid või leida analüütikute omad, sisestada dividendiinfo, uurida ajaloolisi P/E suhtarvu tasemeid või kasutada oma hinnangut jne. On olemas mõningad tasulised tarkvaralahendused/portaalid, kus sisendinfot uuendatakse kogu aeg automaatselt ja oodatava tootluse arvutuse teostamiseks on vaja valida ainult paar endale sobivat parameetrit või kasutatav mudel vms. Samas ligipääs sellistele teenustele maksab ikka hea mitusada dollarit aastas.

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.