fbpx

Kõrgeima dividendimaksete kasvumääraga firmad sektorite lõikes

Eelmises samateemalises postituses uurisin USA eri majandussektori ettevõtete keskmisi aastaseid dividendimaksete kasvumäärasid. Vaatluse all olid keskmised aastased dividendide kasvumäärad mõõdetuna üle viimase 5 ja 10 aasta. Selle andmerea alusel näitasid kõige kiiremat keskmist dividendikasvu infotehnoloogia, tervishoiu ja tsükliliste tarbekaupade sektori ettevõtted. Nende kõigi puhul jäi keskmine aastane dividendide kasvumäär sinna ligikaudu 12-14% piirimaile. Kõige tagasihoidlikuma dividendimaksete kasvumääraga, mõõdetuna üle 10-aastase perioodi, olid börsil kaubeldavad kinnisvarafondid (REITid), kommunaalsektori ettevõtted ja telekommunikatsioonifirmad. Siiski ületas ka kõigi nende sektorite keskmine aastane dividendimaksete kasv USA keskmist inflatsioonimäär samal perioodil.

Käesoleva postituse esimeses pooles soovin seda eelviidatud analüüsi pisut laiendada. Esiteks kaasasin valimisse ka Kanada börsidel kauplevad firmad ja teiseks pikendasin vaatlusalust ajaperioodi 15 aasta peale.

Põhja-Ameerika dividenditšempionid ja kandidaadid

Seega kombineerisin kokku USA ja Kanada CCC ehk Champions, Contenders & Challengers nimekirja ettevõtted. Teisisõnu said andmebaasi kõik USA ja Kanada börsidel kauplevad ettevõtted, mis on oma dividendimakseid kasvatanud järjepanu igal aastal vähemalt 5 aastat. Kokku sai selliseid ettevõtteid 970. Nende jaotust majandussektorite lõikes kajastab alljärgnev graafik. Nagu näha, on enim vähemalt 5-aastse järjestikuse dividendimaksete tõstmise ajalooga USA ja Kanada börside peale kokku finantssektori ettevõtteid (299 tükki), millele järgnevad tsükliliste tarbekaupade sektori firmad (140) ja tööstussektori ettevõtted (127).

Järgnevalt sai välja arvutatud iga majandussektori kohta kõigi andmebaasi kaasatud ettevõtete dividendimaksete keskmine aastane kasv ja aastane mediaankasv üle viimase 15 aasta pikkuse perioodi. Miks on 15 aastane periood veelgi huvitavam kui samateemalise postituse eelmises osas kasutatud 10 aasta pikkune? Peamiselt seetõttu, et nüüd jääb täies ulatuses vaatlusalusesse valimiperioodi sisse ka viimane kinnisvarabuum, -krahh ja sellele järgnenud taastumine. Ja just nimelt börsil kaubeldavate kinnisvarafondide ehk REITide vallast seekordne dividendikasvu määrade üllatus pärinebki. Lükates andmerea pikemaks nõnda, et sisse jääb ka eelmise kinnisvara buumi kõrgaeg, näeme, et REITide dividendimaksed on keskmiselt kasvanud kõigest +2,5% aastas. See on vaid õige pisut enam kui üle sama perioodi mõõdetud keskmine USA inflatsioonimäär.

Meeldetuletuseks olgu öeldud, et kui analüüsiperioodi pikkuseks oli valitud 10 aastat, oli REITide keskmine aastane dividendimaksete kasvumäär ligikaudu 7%. Julgen öelda, et just kinnisvarafondide puhul on eriti oluline kasutada seda pikemat ajaperioodi. Vastasel juhul algas dividendimaksete kasvumäära arvutus suuresti just sealt, kus algas kinnisvarakrahhist toibumine, intressimäärad olid ajalooliselt madalaimatel tasemetel ning puhus erakordselt soodne taganttuul. 15 aasta pikkune valimiperiood on ses mõttes pisut parem, et ühtlustab veidigi REITe mõjutanud tegureid ja kirjeldab paremini nii-öelda tsükliülest pilti.

Muus osas analüüsiks kasutatud andmerea pikendamine ja laiendamine tulemusi kuigivõrd ei mõjutanud. Kiireimat keskmist aastast dividendimaksete kasvu näitavad jätkuvalt infotehnoloogia, tervishoiu, tsükliliste tarbekaupade ja tööstussektor. Tagumises pooles on jätkuvalt finantssektor, kommunaalsektor ja telekommunikatsiooni sektor.

Üks tähelepanu vääriv tulemus on siiski ka kommunaalsektori ettevõtete keskmise aastase dividendimaksete kasvumäära langemine pikema analüüsiperioodi puhul. Uurides dividendimaksete kasvu üle viimase 15 aasta, on vähemalt 5 aastat järjest dividendimakseid kasvatanud kommunaalsektori ettevõtete keskmine aastane dividendide kasvumäär 4,0% ja vastav mediaannäitaja 3,6%. Seega näeme, et kommunaalettevõtted suudavad üle pikema ajaperioodi kasvatada dividendimakseid vaid kriipsuvõrra kiiremini kui inflatsioonimäär.

Dividendimaksete keskmine aastane kasv vähemalt +15%

Naasen nüüd oma analüüsiga taas USA dividenditšempionide ja kandidaatide juurde ehk vaatluse all on ainult USA börsidel noteeritud vähemalt 10-aastase järjestikuse dividendimaksete tõstmise ajalooga firmad.

Kuna eelistan oma portfellis näha dividendikasvu ettevõtteid, siis üheks võimaluseks sinna sobilikke kandidaate leida, on uurida mineviku dividendimaksete kasvumäärasid. Järgnevalt võtan vaatluse alla iga majandussektori sees viimase 10 aasta jooksul kõige kiiremat dividendimaksete kasvu näidanud ettevõtted. Seadsin sihid kohe kõrgele ja püstitasin valikukriteeriumina vähemalt +15% keskmise aastase dividendimaksete kasvu viimase 10 aasta jooksul. Kokku sai selliseid ettevõtteid 64. Kõige arvukamalt on esindatud tööstussektor (13 ettevõtet), millele järgnevad finantssektor (12 firmat) ja tsükliliste tarbekaupade sektor (9 firmat). Toorainete/materjalide sektorist ja kommunaalsektorist läbisid mõlema puhul filtri vaid kaks firmat, börsil kaubeldavate kinnisvarafondide ehk REITide puhul kõigest üks. Telekommunikatsioonifirmadest, mida oli valimis kõigest 3, ei läbinud filtrit ükski.

Minevik ei pruugi korduda

Alustuseks on oluline ära märkida, et minevikus esinenud kasvunumbrid ei ole kindlasti automaatselt edasi kantavad tulevikku. Teisisõnu ei pruugi mineviku hea kasvutempo tagada samaväärseid kasvunumbreid tulevikuks. Samas on see siiski üks üpris hea võimalus välja sorteerida vähemalt hiljuti hoogsat kasvu näidanud ettevõtted. Põhjuseid, miks mineviku kasvumäärad ei pruugi üks-üheselt või isegi ligikaudselt tulevikku üle kantavad olla, on päris palju. Nimetaksin siin kahte peamist. Esimeseks on põhitegevusspetsiifilised põhjused – olgu selleks siis erakordselt hea stardihetk mõõtmisperioodi alul 10 aastat tagasi, viimase kümnendi jooksul puhunud soodne väliskeskkonna mõjurite pärituul, madal kasvumäärade arvutusbaas või vaatlusalusel perioodil hästi kaitstud konkurentsieelised.

Teine põhjus on juba rohkem dividendiaktsiate spetsiifiline. Selleks on muutused dividendide väljamakse määras. See tähendab lihtsustatult seda, et dividende on võimalik kasvatada: a) kasumitega sarnases kasvutempos või b) makstes aastast aastasse välja suurema osa kasumist. Esimene variant on selgelt see jätkusuutlikum. Samas sageli on väga kiired dividendide kasvumäärad põhjustatud just sellest, et ettevõte on otsustanud suurendada järk-järgult välja makstava kasumi osakaalu. Näiteks paljud suhteliselt kiirelt kasvavad ettevõtted, kes alles alustavad omanikutulu jaotamisega, maksavad esialgu dividendidena välja kõigest 10-20% aastasest kasumist. Pärast mõningast madala dividendide väljamakse määra viljelemist ja juhul kui ettevõtte laienemiseks enam nõnda palju kapitali vaja ei ole, hakatakse dividendide väljamakse määra tasapisi tõstma. Esialgu võib-olla 30-35% peale, sealt edasi juba 45-50% tasemele. Selline juhtkonna otsus pannakse tavaliselt paika strateegilises plaanis ja sageli jaotubki see dividendide väljamakse määra tõus 3-5 aasta peale, vahel ka pikema ajaperioodi peale.

Seega tasub alati kiiret mineviku dividendimaksete kasvu näidanud ettevõtete puhul uurida, kas see dividendide kasv on käinud käsikäes kasumite ehk EPSi kasvuga või on osa kasvust pärit dividendide väljamakse määra tõusust. Sageli leiab vihjed dividendide väljamakse määra kohta ka ettevõtte aastaraamatutest niinimetatud dividendipoliitika sektsioonist. Nii mõnigi ettevõte ütleb sõnaselgelt, et eesmärk on igal aastal välja maksta x% puhaskasumist või vabast rahavoost ning seda numbrit saab siis võrrelda tänase, 5 ja 10 aasta taguse väljamakse määraga.

Kiireimad dividendimaksete kasvatajad sektorite lõikes

Kõige rohkem oli vähemalt +15% keskmist aastast dividendimaksete kasvu näidanud ettevõtteid tööstussektoris – kokku 13 firmat. Neist kolm kõige kõrgema dividendimaksete kasvumääraga ettevõtet olid diisel- ja gaasimootorite tootja Cummins (keskmine aastane dividendimaksete kasv viimase 10 aasta jooksul +25,6%), raudteetransporti pakkuv Union Pacific (+22,1%) ja kosmose- ning kaitsetööstuse ettevõte HEICO (+19,8%). Kõigi nende kolme firma dividendimaksete kasvu skoor tulevikuks on dividendiaktsiate analüüsi portaali simplysafedividends.com andmete kohaselt seal kiireimat kasvu näitava 20% hulgas.

Finantssektori tublimad dividendimaksete kasvatajad olid kahjukindlustuse teenuseid pakkuv AmTrust Financial Services (+33,7%), peamiselt USA lõunaosariikides tegutsev Bank of the Ozarks ehk nüüd uue nimega Bank OZK (+20,8%) ja kahjukindlustuse teenuseid pakkuv Infinity Property and Casualty Corporation (+20,5%). Bank of the Ozarks’i dividendimaksetele ennustab simplysafedividends.com jätkuvalt kiiret kasvu, samas AmTrust Financial Services puhul tundub viimaseid finantsandmeid vaadates surve all olevat ka juba tänane dividendimakse. Ettevõte raporteeris möödunud aasta kohta üpris suure kahjuminumbri. See, kas tegu on millegi erakordse või ühekordsega, nõuab suuremat süvenemist.

Tsükliliste tarbekaupade sektorist leiab samuti üle 20% dividendimaksete kasvumäärasid näidanud firmasid. Esikolmiku moodustavad siin sporditarvete jaekaupluste kett Finish Line Inc (+23,4%), rõivaid ja kodukaupu soodushindadega pakkuv kaupluste kett Ross Stores (+23,9%) ja valdavalt maanteede äärseid restorane ja kauplusi haldav Cracker Barrel Old Country Store (+22,9%). Üle 20% keskmist aastast dividendide kasvumäära viimase 10 aasta jooksul on näidanud ka rõivaste ja kodukaupade sooduskett TJX Companies (+21,6%). Nende ettevõtete fundamentaalnäitajaid vaadates jäävad kohe tänu väga kõrgele kasumlikkusele ja madalale dividendide väljamakse kordajale silma Ross Stores ja TJX Companies. Simplysafedividends.com hindab mõlema firma dividendimaksete kasvupotentsiaali top 10% hulka ehk dividend growth score number ulatub üle 90. Samas eks ka turg on sama meelt, sest nende firmade aktsia hind on finantskriisist alates sisuliselt 10-kordistunud. Teisalt Finish Line Inc finantsnäitajad on üpris kehvapoolsed – kasum aktsia kohta on langemas juba neljandat aastat järjest, kasumimarginaalid on langustrendis alates 2012. aastast ja dividendide väljamakse määr muudkui tõuseb.

Esmatarbekaupade sektori kiireimat dividendimaksete kasvu on näidanud esmatarbekaupade tootja Church & Dwight (+26,1%) ja apteegikett CVS Health Corporation (+24,2%). Viimase puhul tasub teada kiire dividendimaksete kasvu taga oli dividendide väljamakse määra tõstmine ligi 10% tasemelt uue eesmärgiks seatud 35% tasemeni. Tänaseks on see tase saavutatud ja tegelikult ei ole järgmise 2-3 aasta jooksul CVS’i puhul tõenäoliselt dividendikasvu üldse oodata, sest ettevõte on ellu viimas üht viimase aja suurimat ülevõtmise tehingut. See tähendab, et järgmistel aastatel kulub rohkelt raha laenude tagasi maksmisele. Church & Dwight’iga on veidi sarnane lugu – ettevõte kergitas dividendide väljamakse määra perioodil 2009-2012, mistõttu 10-aastased dividendimaksete kasvunumbrid on kõrged, samas kui viimase 5 aasta kasv on olnud tagasihoidlikum (+9,6%).

Tervishoiusektori kiireimad dividendimaksete kasvatajad on ravimite hulgimüüja AmerisourceBergen (+29,3%) ja meditsiinitehnoloogia ettevõte Stryker (+22,7%). Viimase puhul on taas tegu suuresti dividendide väljamakse määra tõusust tingitud kiirete kasvunumbritega. Kui 2009. aastal maksis firma dividendidena välja ligi 10% teenitud kasumist, siis täna ligi 42%.

Infotehnoloogiasektori kiireimad dividendimaksete kasvatajad on paljude jaoks tõenäoliselt suhteliselt tundmatud nimed. Valdavalt on tegu pigem erinevaid teenuseid pakkuvate ettevõtetega ja mitte riistvara või komponentide tootjatega. Eranditeks on siinkohal muuhulgas integraallülitusi ja erinevaid traadita interneti komponente tootev Qualcomm ja pooljuhtide tootja Texas Instruments.

Energiasektoris on üle viimase 10 aasta kiireimat dividendimaksete kasvu näidanud Helmerich & Payne (+31,6%). Siin tasub kindlasti süüvida sügavamale ettevõtte finantsandmetesse, sest praktiliselt kogu see kasv on tulnud perioodil 2013-2014, mil ettevõte tõstis oma aastase dividendimakse 0,28 dollari pealt 1,30 peale, millele järgnes 2014. aastal teine suur tõus 2,62 dollari tasemele. Viimane dividendimakse tõstmine Helmerich & Payne poolt oli kõigest +1,4% ja aastaseks dividendimakseks on nüüd 2,84 dollarit.

Kommunaalteenuste kiireim dividendimaksete tõstja on CMS Energy Corporation (+20,9%). Firma dividendimaksete ajaloo uurimine näitab, et kui 2001. aastal maksis firma 1,46 dollarit aktsia kohta ja 2002. aastal 1,09 dollarit, siis 2003-2006 olid dividendimaksed täielikult peatatud. 2007. aastal alustati uuesti dividendide maksmist ja nõnda madalalt tasemelt nagu 0,20 dollarit. Seega on kiire kasvu taga vaid juhtumisi 10 aastase mõõtmisperioodi peale sattunud madal baas. Tänaseks on aastane dividendimakse jõudnud kõigest 1,33 dollari juurde ehk ikkagi vähem kui 2001. aastal enne kärpeid.

Materjalisektori kiireima dividenditõstja NewMarket Corporation’i lugu on suhteliselt sarnane. 1999. aastal maksti dividende 1,25 dollarit aktsia kohta, mida järgmisel aastal kärbiti 0,62 dollari peale. Sellele järgnes dividendimaksete peatamine perioodiks 2001-2005. Alles 2006. aastal alustati uuesti omanikutulu jagamist ja seda 0,50 dollari tasemelt. Tänaseks on väljamakse samas oluliselt kõrgem kui enne kärbet, 7,00 dollarit. Siiski, näiteks viimase 12 kuu jooksul ettevõte dividendimakset kasvatanud ei ole.

Nimekirja ainus börsil kaubeldav kinnisvarafond ehk REIT selles nimekirjas on Equity LifeStyle Properties (+21,8%). Ka siin on kiire dividendimaksete põhjuseks kunagine dividendikärbe ja seejärel madala baasi pealt nii-öelda kunstlikult tekitatud kasv. Nimelt 2003. aastal kärpis ettevõte dividendimakset 22% ja 2004. aasta veel omakorda 96%.

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.