fbpx

Investori kalender aastaks 2020

Efektiivne viis saada kõik vajalik tehtud ja seda ka õigeks ajaks, on need tarvilikud tegevused endale kirja panna. Eriti hea kui kasutame sellise planeerimise abilisena kalendrit. Alljärgnevalt toon kalendrikuude lõikes välja selle, millele erainvestor oma isiklike rahaasjade ja investeeringute valguses igal kuul keskenduda võiks.

Jaanuar

See on kuu, mil vaadata tagasi ja teha kokkuvõtteid möödunud aastast.

Siin on mõned näidisküsimused, millele vastust otsida:

  1. Milliseks kujunes portfelli tootlus?
  2. Milline oli tootlus võrreldes turuindeksitega/võrdlusindeksitega?
  3. Juhul kui oled portfelli üles ehitamise faasis siis, kui palju raha suunasid investeeringuteks, kui palju võtsid välja?

Juhul kui juba elatud oma investeerimistulust või portfellist, siis vaata üle kui palju kulus möödunud aastal tarbimise peale, mitu protsenti portfelli väärtusest võtsid kasutusse? Kindlasti tasub teha ka aastakokkuvõte kõigist tuludest ja kuludest.

Juhul kui investeerid kasutades selleks oma ettevõtet, siis saada oma raamatupidajale kogu möödunud aasta investeerimistegevust puudutav dokumentatsioon ja niinimetatud algandmed. Kui palju oli oste-müüke, teenitud intressi ja dividenditulu, kui palju peeti sellest teenitud tulust automaatselt kinni maksudena (oluline on kajastada netotulud), makstud tehingu- ja haldustasud, erinevad komisjonitasud? Lisaks on vaja saata ka erinevatele maaklerite deposiidikontole või platvormidele sisse makstud summad ja ka sealt välja kantud summad koos investeeringute turuväärtusega aasta lõpu seisuga.

Veebruar

Juhul kui oled aktiivne investor või kaupleja ja tegeled turgude ajastamisega, siis nüüd on hea võimalus teha detailseid kokkuvõtteid sellest, kuidas sul ses vallas läks. Kindlasti tasub mõõta iga sellise ajastamistehingu tulemuslikkust eraldiseisvalt.

Näiteks üks hea viis seda teha on kanda aktsia hinnagraafikule kõik oma ostud ja vajadusel ka müügid. See on suurepärane ja väga lihtne viis hinnata, kuidas sul investorina läks. Kas sa oled selle konkreetse väärtpaberiga tehinguid tehes olnud edukas ajastaja või mitte? Kas su tehingute ajastamisest oli kasu või oleksid võinud sama hästi olla osta-ja-hoia investor?

Teine näitaja, mida turu ajastamist praktiseeriv investor kindlasti mõõtma peaks, on tehingute edukuse määr. Edukuse määr väljendab lihtsustatult öeldes järgmist – mitmel protsendil juhtudest sinu ajastamisotsus tõeseks osutus? Tõsi, selle mõõtmine on subjektiivne, määrata tuleb nii mõõtmise horisont kui muu taoline, kuid sõltuvalt investeerimisstrateegiast loksub see päris kiiresti ise paika. Turu ajastamise edukust mõõtes hoia meeles, et turu ajastamise eesmärk ei ole teenida mitte positiivset tootlust, vaid turu keskmisest ehk passiivsest investeerimisstrateegiast paremat tootlust.

Märts

Kord aastas on paslik üle vaadata ka see, kui suured on investeerimistegevusega kaasnevad kulud. Siin on eesmärk uurida, kas ehk on aastaga kättesaadavaks muutunud mõni soodsam lahendus. Või siis on investeeritud varade maht kasvanud nõnda palju, et ongi mõistlik maaklerit/panka/portaali vahetada. Sel aastal on kõnealune teema eriti aktuaalne ja seda nii Swedbanki kui ka hiljutise LHV tasude langetamise uudise valguses. Minimaalselt tasub kulude audit ette võtta järgmiste aspektide lõikes.

Esiteks vaata üle oma II ja III samba pensionifondide kulukuse määrad võrrelduna konkurentidega. Ainuüksi kulukuse määra pealt kaugeleulatuvaid järeldusi teha ei tasu. Võta sinna kõrvale pensionikeskus.ee lehelt ka viimase 1, 3 ja 5 aasta tootlusnumbrid. Siis on sul juba rohkem infot, millele oma otsustes baseeruda.

Teiseks uuri kui palju oled maksnud erinevateks tehingu-, vahendus-, ja komisjonitasudeks. Vaata neid numbreid esmalt kokku summeerituna eurodes (see on päris kainestav harjutus, uskuge mind) ja seejärel protsendina tehingusummadesse. Edasi tasub uurida, kas täna on sulle kättesaadavad ehk mõned madalamate kuludega teenusepakkujad. Lisaks tehingutasudele tasub väärtpaberitesse investeerides silm peal hoida ka haldustasudel. Meie kodumaised pangad võtavad valdavalt väärtpaberiportfelli hoidmise eest igakuist haldustasu, osad välismaaklerid samuti. Milline on kõige sobilikum lahendus sinu jaoks just täna arvestades sinu investeerimisstrateegiat, varade mahtu ja tehingute tegemise sagedust?

Kolmandaks uuri, kas oled lisaks tehingu- ja haldustasudele maksnud veel mingeid tasusid? Näiteks võib siinkohal tuua valuuta vahetamise tasud või peidetud kursivahed, finantsteenuste maks teatud börsidelt väärtpabereid ostes (püüa edaspidi neid tehinguid vältida ja otsida kuluefektiivsemaid alternatiive), muud tasulised lisateenused (uudiskirjad, andmete tasud jmt).

Lõpetuseks, juhul kui oled paigutanud raha investeerimisfondidesse, ükskõik, kas aktiivselt juhitud või niinimetatud passiivselt juhitud börsil kaubeldavatesse fondidesse ehk ETFidesse, uuri, kas on ehk turule tulnud mõni odavam alternatiiv. Märksõnaks on siinkohal ennekõike kulukuse määr ehk TER. Välismaiste fondide faktilehtedelt leiad selle info märksõnade TER, Total Expense Ratio, ongoing charge jmt alt.

Aprill

Kui investeerid väärtpaberitesse, ühisrahastuse platvormidel või üürikinnisvarasse eraisikuna, on aprill viimane aeg, mil täita tuludeklaratsiooni. Varasematel aastatel tuli tuludeklaratsioon esitada hiljemalt 31. märtsiks, alates käesolevast aastast on uueks tärminiks 30. aprill. Pea meeles, et Maksuameti iseteenindusportaali tasub sisse logida ja sealsed andmed üle kontrollida ka neil, kes 2019. aasta jooksul teenisid intressitulu näiteks ka tavalistelt pangahoiustelt, aga ka neil, kel on eluasemelaen või kes on aasta jooksul teinud annetusi Maksu- ja Tolliameti otsusega kinnitatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja usulistele ühendustele.

Väärtpaberitesse investeerides uuri, kas sinu portfell asub krediidiasutuses ja kas saad seega kasutada investeerimiskonto süsteemi tekkinud tulumaksukohustuse edasilükkamiseks. Juhul kui hoiad oma väärtpabereid SEB, Swedbanki, LHV või Luminor panga kontodel, siis nende kõigi näol on tegu krediidiasutustega ja seal oleva konto saad tuludeklaratsiooni sektsioonis 6.5 osas number 1 deklareerida kui investeerimiskonto. Edaspidi on vaja selle sama sektsiooni osas number 2 ära näidata aasta jooksul kõnealusele kontole tehtud sisse- ja väljamaksed. Selles osas on meie kodumaistel pankadel enamusel juba automaatsed lahendused, kus ühe nupuvajutusega saadetakse vajalik info Maksuametile.

Juhul kui omad eraisikuna väärtpaberikontot mõne välismaise maakleri juures (need üldjuhul ei oma krediidiasutuse litsentsi), siis lasub sul kohustus kõik aasta jooksul teostatud ja kasumi või ka kahjumiga lõppenud tehingud deklareerida tuludeklaratsiooni sektsioonis 8.2. Deklareerida tuleb ka aasta jooksul saadud intressi ja dividenditulu.

Mai

Vaata värske pilguga peale oma meelerahu fondile. Kas sul on rahavaru, mida ootamatuste korral kasutusse võtta ilma, et peaksid selleks midagi oma investeerimisportfellist maha müüma? Kas tunned, et see rahavaru on ka tänaseid olusid arvestades piisav? Või on seda mõistlik suurendada või hoopis vähendada?

Kas möödunud 12 kuu jooksul oli sul tarvidus meelerahu fondi vahendeid kasutada? Kas oled oma meelerahu fondi vahendid paigutanud mõistliku riskitasemega ja sobilikesse instrumentidesse? Kas ehk on vahepeal tekkinud mõni parem raha paigutamise võimalus? Näiteks on mõni kohalik pank parasjagu pakkumas kampaania korra teistest kõrgemat tähtajalise hoiuse intressi.

Juuni

Juhul kui investeerid läbi oma ettevõtte, siis hoolitse selle eest, et hiljemalt 30. juuniks oleks firma majandusaasta aruanne kokku pandud ja Äriregistrile edastatud.

Juuli ja august

Jah, on küll suvi ja mõtted on justkui igal pool mujal kui rahaasjade juures, kuid just nüüd, puhkusel olles ja teises keskkonnas, on hea mõelda pisut pikemalt ette. Teisisõnu suvekuudel mõtiskle selle peale, kas liigud ikka soovitud suunas. Kas tunned, et oled rahul sellega, kuidas sinu rahaasjad korraldatud on? See puudutab nii igapäevaseid rahaasju (alates pangast, mille teenuseid sa kasutad kuni pensionifondini, kus raha kogud) kui ka pikemaajalisi finantseesmärke (planeeritav kodu või sõiduvahendi ost, regulaarselt säästetav ja investeeringuteks mineva raha hulk).

Juhul kui sa juba tegeled investeerimisega, siis vaata üle oma investeerimisstrateegia – millistesse varaklassidesse ja kui palju sa investeerinud oled. Miks oled valinud just need varaklassid ja investeerimisobjektid? Kas võrreldes aastataguse ajaga on midagi oluliselt muutunud – ennekõike sinu finantsilises seisus, planeeritavates sissetulekutes ja väljaminekutes, sinu uskumustes ja tõekspidamistes?

Kui oled aktiivne investor, siis vaata ka üle oma isiklik investeerimisdeklaratsioon, muuhulgas see, millistel alustel investeeringuid valid. Aja möödudes ja kogemustepagasi täienedes on hea mõte täiustada ka oma investeeringute valimise kriteeriume. Seda nii investeeringutesse sisenemise kui ka neist väljumise valguses.

September

Kui sul on lapsi, siis on september just õige aeg mõtlemaks selle peale, kas ja kuidas korraldada investeerimistegevust ka oma järeltulijatele.

Teisalt ei tee paha korraks mõelda ka selle peale, kas saad rahaasjades abiks olla ka oma vanematele, vanavanematele ja teistele lähikondlastele. Eakamaid sugulasi saame aidata meie jaoks üpris lihtsatena näivate asjadega – kasvõi näiteks internetipangas regulaarselt tehtava maksevormi salvestamisega või püsikorralduse sõlmimisega nii, et igakuine elektri või telefoniarve saaks lihtsamalt tasutud.

Oktoober

Oma raha ja jõukuse kasvatamine on tore. Samas ei tasu ära unustada ka andmist. Oktoobris vaata üle heategevuse ja annetuste valdkond. Kas sul on ehk mõni projekt, heategevusprogramm või midagi muud sarnast, mida soovid regulaarselt toetada? Kõige parem viis seda teha, on kohe sõlmida oma lemmiku toetuseks igakuine püsimakse korraldus, näiteks järgmiseks 12 kuuks.

Tea, et maksusoodustusi saad annetades kasutada tehes seda nii eraisikuna kui ka ettevõtjana.

Mulle näiteks on läbi aastate meeldinud toetada YFU Eesti kaudu välismaale õppima suunduvaid noori, samuti SOS Lasteküla ja erinevaid Hooandjas silma jäävaid projekte ning algatusi.

November

Sellel kuul tasub fookusesse võtta kõik kindlustuslepingutega seonduv. Ennekõike puudutab see auditit kodukindlustuse, reisikindlustuse, erinevate elukindlustustoodete ja muu taolise vallas. Samas ei ole üldse paha mõte üle vaadata ka konkureerivad pakkumised sõiduvahendi kohustusliku liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse osas.  

Detsember

Aasta viimane kuu on ideaalne selleks, et üle vaadata III sambasse panustamise summad. Arvuta välja oma oodatav aasta sissetulek ja see, kas on mõistlik teha III sambasse lisasissemakse, et tulumaksu soodustust maksimaalselt ära kasutada.

Kolmandasse sambasse saab maksuvabalt sissemakseid teha maksimaalselt 15% ulatuses brutosissetulekust. Kui teed sissemakseid netosissetulekust, saad sellelt summalt järgmisel aastal tulumaksu tagasi. Meeles tasub siiski hoida, et maksimaalselt saab tulumaksu soodustusega III sambasse investeerida kuni 6000 eurot aastas.

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.