fbpx

7 finantsvabaduse versiooni

Finantsvabadus on sõna, mis tekitab inimestest väga erinevaid ettekujutusi ja emotsioone. Seda saab tõlgendada ikka väga mitut moodi. Alljärgnevalt leiad 7 finantvabaduse versiooni, millest inglisekeelses FIRE ehk Financial Independence Retire Early kommuunis täna kõige enam juttu tehakse.

1. Traditsiooniline finantsvabadus

Traditsioonilise finantsvabaduse aluseks on enamasti oma kuludest täieliku ülevaate omamine ja seejärel investeerimisportfelli kujundamine nõnda, et portfell suudaks täies ulatuses ära katta igakuised kulud.

Siin on levinud kaks lähenemist. Esimene neist on rahavooline. See tähendab, et võrdleme oma investeerimisportfellist saadavat dividendi-, intressi- ja üüritulu oma igakuiste kuludega. Juhul kui tulud ületavad kulusid, siis võime justkui öelda, et oleme finantsvabad.

Seda teed minnes tuleb erilist tähelepanu pöörata mitte portfelli rahavoogude maksimeerimisele, vaid hoopis sellele, et portfellist tulevad rahavood oleksid hajutatud ja jätkusuutlikud.

Miks nii? Eks ikka sellepärast, et finantsvabaduseks on meil vaja igakuised kulud oma portfellist ära katta mitte ainult sel, vaid ka järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Seega tuleb ekstra hoolikas olla rahavoogu genereerivate investeeringute valimisel. See rahavoog peab olema jätkusuutlik.

Teine lähenemine on niinimetatud akadeemiline ja lähtub 4% reeglist. 4% reegel on 1998. aasta Trinity Study nime kandnud uurimustöö tulemusel sündinud rusikareegel, mis ütleb, et valdavalt aktsiatesse investeeritud portfelli puhul võime oma portfellist elamiskulude katteks välja võtta maksimaalselt 4% portfelli väärtusest ja siis seda numbrit igal aastal inflatsioonimäära võrra suurendada.

Esialgses uurimuses lähtuti sellest, et pensionipõli kestab 20-30 aastat. Selle eelduse baasilt kujunes turvaliseks portfellist raha välja võtmise määraks see sama 4%.

Finantsvabaduse puhul räägime loomulikult hoopis pikemast “pensionil” olemise ajast. Seetõttu on tehtud rohkelt analüüse ja simulatsioone võttes arvesse pikemat aega, mil oma portfellist peab saama ära elatud. Siin on üks põhjalik värskem kirjatükk.

4% reegel praktikas

Igatahes klassikaline 4% reegel ütleb meile siis seda, et maksimaalselt võime esimesel aastal võtta portfellist välja 4% oma investeeringute turuväärtusest. Näiteks kui portfelli turuväärtus on 100 000, siis võib elamiskulude katteks esimesel aastal välja võtta 4 000 eurot. Seda on loomulikult meist enamiku jaoks liiga vähe. Kuidas leida minu tänase igakuiste kulude tasemele vastav investeerimisportfelli turuväärtuse suurus?

Väga lihtne. Selleks tuleb alustuseks välja selgitada oma keskmine igakuiste kulude suurus. Oletame, et selleks on näiteks 2 500 eurot. Ükskõik, kas individuaalselt või kogu pere peale kokku. Arvutusi võib teha mõlemat moodi. Ühesõnaga alustame oma igakuiste kulude summast ja seejärel korrutame selle 12ga. Selle tulemusena saame oma aastase elamiskulude summa. Antud näite puhul 2 500 x 12 = 30 000 eurot.

Selleks, et jõuda vajaliku portfelli suuruseni peame läbi tegema järgmise tehte: 30 000 / 0,04 = 750 000 eurot.

Kuna 0,04 pöördväärtus on 25, siis tegelikult on lihtsam mõelda vajalikust portfelli suurusest kui iga-aastased elamiskulud x 25 ehk 30 000 x 25 = 750 000 eurot.

Kui sa näed neid arvutusi esmakordselt ja teed need läbi kasutades enda isiklikke kulude numbreid, siis tõenäoliselt ootab sind ees kerge šokk. Seejärel lootusetuse tunne. Vähemalt siis kui oled oma investeerimise teekonnal suhteliselt algusjärgus. Jah, nii ta on, see number tundub sageli ikka väga kättesaamatu.

Samas tehes läbi lihtsad arvutused, selleks saad kasutada näiteks seda kalkulaatorit, näeme, et investeerides järgmised 30 aastat järjest iga kuu 500 eurot, jõuame aastaks 2053 pea 750 000 eurose portfellini.

Samas juhul kui alustame 500 euroga kuus ja igal aastal tõstame investeeritavat summat +5% võrra, jõuame sihini 25 aastaga. Kui igal aastal tõstame investeeritavat summat +10%, tuleb eesmärk kätte ligikaudu 20 aastaga. Tõsi, see on päris pikk aega, aga vähemalt on meil nüüd mingisugunegi ettekujutus, kuidas sinna jõuda, kas pole?! See on oluliselt parem tunne kui esmakordselt sellele 750 000 numbrile otsa vaadates.

Kui soovida oma arvutusi eriti korrektselt teha, siis peaks loomulikult eesmärgi paika panemisel arvesse võtma ka oodatavat keskmist elukalliduse tõusu ehk inflatsioonimäära.

Ühesõnaga traditsioonilises käsitluses mõeldakse finantsvabadusest just nimelt selle 4% reegli valguses. Juhul kui planeeritakse “pensionipõlve” pidada enam kui 30 aastat, näiteks 50 või 60 aastat, siis sageli kasutatakse arvutuste tegemisel 4% asemel 3,5%, mõnikord isegi 3%. See loob täiendava turvapuhvri, aitab katta erinevaid potentsiaalseid maksukohustusi ja ka ajutist vajadust mõnel aastal suuremaid kulusid katta. Olgu selleks siis maja/korteri remont või mõni haigusega seotud olukord.

Arvutustest 3% numbrit kasutades suunab see meid siis portfellieesmärgi poole, mille suuruseks on 2 500 eurose igakuise kulude taseme juures 1 miljon eurot.

Üks nipp ja näpunäide ka veel siia lõppu. Selline, mis teeb su näo kindlasti palju rõõmsamaks. Tänase seadusandluse valguses on meist valdaval enamusel õigus riiklikule I samba pensionile. Keskmine pension saab 2023. aastal olema ligikaudu 700 eurot kuus. Seega kui soovime oma arvutustes täpsed olla, siis tasub alates pensioniikka jõudmisest arvestada ka selle rahavooga.

Veelgi enam, juhul kui sul on olemas pensioni II ja/või III sammas, siis nende varade väärtuse võid juba täna oma investeerimisportfelli turuväärtuse hulka arvata. Seega saad arvutusi tegema hakata nii-öelda kõrgema stardipaku pealt.

2. Kasin finantsvabadus

Kasin või ka lahja finantsvabadus (inglise keeles lean FIRE) on USA kontekstis finantsvabaduse versioon, kus keskmised aastased kulud jäävad vahemikku 25 000 – 40 000 dollarit.

Sageli on üheks madalamate jooksvate kulude põhjuseks see, et elatakse päris endale kuuluvas kodus. Teisisõnu kodu eest ei tule maksta ei üüri ega laenumakset. Kodulaen on finantsvabaduse põlve alguseks täielikult tagasi makstud.

Seda tüüpi finantsvabaduse poole püüdlejad eeldavad ka tihtipeale, et vanuse kasvades kulutamine tegelikult väheneb. Mida vanemaks saame, seda vähem reisime, kulutame raha meelelahutuse ja ka rõivaste peale.

Sageli on antud juhul tegu ka minimalismi ehk minimalistliku eluviisi pooldajatega. Ka see toob igakuiste kulude taset allapoole.

3. Rammus finantsvabadus

Järgmine finantsvabaduse variant on eelmisele vastupidine. Räägime rammusast finantsvabadusest (fat FIRE), kus finantsvabaduse ajaks planeeritakse tänasest kõrgemaid elamiskulusid.

Põhjuseid võib siin olla erinevaid. Näiteks võib olla unistuseks pikalt ja palju ringi reisida. Või siis soovitakse lõpuks ometi pärast pikki aastaid kõrge koormusega töötamist nüüd omale luksuslikumat ja rohkem tarbimist võimaldavat eluviisi lubada. Finantsvaba olles on nüüd ju vaba aega käes palju ja saab hakata täitma oma erinevaid unistusi. Sageli on need unistused eelkirjeldatud stsenaariumi korral keskmisest kulukamad hõlmates kas mingeid elamusi või siis luksuslikke asju.

USA kontekstis räägitakse rammusa finantsvabaduse põlve nautimisest siis kui kalendriaasta elamiskulude suurus ületab 100 000 dollari piiri. See tähendab siis ligikaudu 8 333 dollarit kuus.

Selline elustiil nõuab 4% reeglit rakendades vähemalt 2,5 miljoni dollari suurust investeerimisportfelli.

4. Barista finantsvabadus

Barista finantsvabaduseks nimetatakse olukorda, kus meie investeerimisportfell katab meie elamiskulud ära vaid osaliselt, ennekõike kriitilises ulatuses (üür või kodulaen, esmatarbekaupade kulud jne). Samas puuduoleva sissetuleku teenimiseks minnakse osalise koormusega tööle kasvõi mõnda Starbucksi kohvikusse baristana.

See võimaldab saada tervisekindlustuse pluss nagu öeldud, teenida täiendavat sissetulekut, mida saab siis kasutada meelelahutuse ja reisimise kulude katmiseks. Samuti on osalise koormusega tööl käies olemas mingigi kommuun/kollektiiv, kellega suhelda. Sageli vahetataksegi varem stressirohke, vastutusrikas ja intellektuaalset pingutust nõudnud töö mõne sellise vähem vastutust nõudva töö vastu.

Loomulikult on siin variatsioone mitmeid. Nii-öelda hobikorras võib tegeleda ka ju ettevõtlusega või pakkuda teenust vabakutselina. Sel juhul tuleb muidugi lahendus leida tervisekindlustuse teemale.

Tihtilugu öeldakse, et just see finantsvabaduse liik sobib traditsioonilise finantsvabaduse proovikiviks ehk on hea võimalus testida, kas sulle päris finantsvaba elu üldse võiks meeldida või mitte.

Internetiavarused on täis finantsvabaduse teemalisi blogisid, kus pärast aastaid või aastakümneid kestnud pikki pingutusi lõpuks täieliku finantsvabaduse saabudes ei oska inimesed oma eluga midagi peale hakata, minnakse tülli/lahku oma elukaaslasest ning kaotatakse identiteet. Tekib küsimus, kes ma siis nüüd olen? Enne olin tuntud ja tähtis arst või ekspert, aga kes ma siis nüüd olen kui 24/7 kodus istun.

Seega barista finantsvabaduse plussideks on töökoormuse langus, ise oma töögraafiku ja töö iseloomu valimine, tegelemine millegagi, mis toob veidi raha sisse ja on ühtlasi mingil moel ka paeluv.

5. Aeglane finantsvabadus

Aeglane finantsvabadus (slow FIRE) on midagi sellist, kus selle poole püüdlejad üritavad tasakaalustada nii teekonda finantsvabaduseni kui ka finantsvabaduse saavutamist. Teisisõnu oluline ei ole mitte ainult lõppsiht ja selleni võimalikult kiiresti jõudmine, vaid ka teekond ise.

Sageli tähendab see seda, et me ei loobu elu lihtsatest rõõmudest ja ka väikestest luksustest – hea söök restoranis, mingid meile meeldivad ja raha nõudvad hobid, mõningane reisimine.

Me teame, kuhu suunas me liigume, meil on olemas finantsplaan ja oleme oma tegemistes finantsiliselt distsiplineeritud. Samas ei keela endale ebavajalikke kulutusi. Säästame tuleviku tarbeks, kuid samal ajal elame ka tänases päevas.

Nagu isegi aru võite saada, siis see tundub kõige tervislikum, mõnes mõttes ka kõige jätkusuutlikum ja kõige vähem potentsiaalset kahetsustunnet tekitav variant.

Kui ma täna peaks ennast kusagile liigitama, siis just siia. Mul on oma rahalisest seisust selge ülevaade, tean, mida pean igakuiselt tegema, et saavutada oma investeerimiseesmärke, aga samas naudin ka praegust hetke ning olen valmis tegema tuleviku hüvanguks ka suuremaid kulutusi.

Kusagil kaugel terendab ikka täieliku finantsvabaduse unistus, kuid teisalt on see pidevalt pisut muutuv ja konkreetset kuupäeva, mil soovin jalad 100% seinale visata ei ole. Samuti ka tegelikult tahtmist tööst või ettevõtlusest täielikult loobuda.

Seega olles oma rahalisest olukorrast ja sihtidest teadlik, tehes eesmärkide suunas regulaarselt väikeseid samme, ei muretse ma ülemäära tuleviku pärast. Tean, et kui teen igakuiselt kaks-kolm head rahaotsust, siis saan samal ajal nautida ka tänast päeva ja kogu teekonda.

Mis need 2-3 head rahaotsust on? Eks ikka need vanad head tuttavad:

 1. Oma ülevaadet oma sissetulekutest-väljaminekutest ja varadest-kohustustest;
 2. Kuluta vähem kui teenid;
 3. Investeeri tekkinud säästud pikaajaliselt inflatsiooni ületavat tootlust pakkuvatesse varadesse.

6. Kulgev finantsvabadus

Järgmine finantsvabaduse kategooria kannab nime kulgev finantsvabadus ehk inglise keeles coast FIRE. Ma tean, et need tõlked on sellised veidi kriipivad, aga no ei tulnud ka paremaid variante neid ridu kirjutades pähe 🙂

Igatahes selle variandi puhul säästame ja investeerime näiteks 4-8 aastat oma elust väga agressiivselt, seejärel tõstame säästmise osas jala gaasipedaalilt ja laseme varade kasvatamise töö ära teha liitintressil.

Oletame, et näiteks vanuses 30-35 on võimalik teenida juba head eksperdipalka ja säästame/investeerime sellest väga suure osa, võib-olla isegi 70-80%. Olgu selleks säästunumbriks näiteks 2500 eurot kuus.

Kuuenda aasta lõpuks on meil koos 8% keskmise aastatootlusega portfelli väärtuseks ligikaudu 227 tuhat eurot. Lastes sellel portfellil nüüd järgmised 20 aastat kasvada ilma sentigi lisamata, on meil 55. eluaastaks portfelli oodatavaks väärtuseks pea 1,1 miljonit eurot. 65. eluaastaks aga juba 2,3 miljoni suurune aktsiaportfell.

Samas kui jätkame raha lisamist näiteks kasvõi 500 euro kaupa kuus vanuses 35-55, on meil 55. eluaastaks 1,4 miljoni eurose oodatava turuväärtusega portfell. 65. eluaastaks igakuise 500 euro lisamisega 3,2 miljoni euro suurune portfell.

Seega mõned aastad hoogsat töötamist, agressiivset säästmist ja investeerimist kolmekümnendates ning finantsiliselt turvaline vanaduspõlv on tagatud. Kõlab hästi, kas pole?!

7. Flamingo finantsvabadus

Flamingo finantsvabadus on nime saanud ühe rahablogija järgi, kes eristab finantsvabaduse poole liikumise teekonnal kolme faasi.

Alustades töötame, säästame ja investeerime nii palju kui võimalik. Seda täpselt nõnda kaua kuni pool meie lõplikust finantsvabaduse eesmärgist on täidetud. Mäletate, see 4% reegli alusel arvutatud portfelli eesmärk.

Kui pool rahast koos, siseneme faasi number kaks ehk eelpensioni või eelfinantsvabaduse faasi. Portfell jääb liitintressi toel edasi kasvama, samas kui me vähendame töökoormust ja töötame vaid nõnda palju, et ära katta oma igakuised kulud. Täiendavalt midagi säästa ega investeerida ei ole vaja. See faas kestab 10 aastat.

Eeldusel, et teenime oma portfellilt 7-8% keskmist aastast tootlust, siis järgmise 9-10 aastaga meie portfelli turuväärtus kahekordistub. See tähendab, et oleme jõudnud oma täieliku finantsvabaduse saavutamiseks vajaliku portfelli suuruse eesmärgini.

Nii kui eesmärk täidetud, saame läbi teha uuendatud kontrollarvutuse ehk kas meie aastased elamiskulud korda 25 on sama suured või väiksemad kui meie portfelli turuväärtus? Kui see tingimus on täidetud, siis siseneme kolmandasse faasi. Selleks on täielik finantsvabadus, kus rakendame 4% reeglit ja elame täies ulatuses oma investeerimisportfellist.

Nagu näha, siis finantsvabadusest saab mõelda õige mitut moodi.

Milline neist tundub sinu jaoks kõige mõistlikum või atraktiivsem variant?

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Comments

 1. Tõnu says

  Paratamatult tundub, et enamus finantsvabaduse skeemide vilju saad nautida siis kui oled pensionil. Mõtleme korraks end 60+ aastaseks. Milline võiks siis olla enda tervislik seisund? Kas oleks siis meeletut soovi (jõudu?) reisida, pidutseda ja uusi kogemusi ning mälestusi kogeda?
  Elu on pigem elamiseks ja finantsvabadus vanas eas peaks tagama rahulolu ning turvalisuse, kas igakuise pesioniga saan enda rohud ostetud ja maksud makstud.
  Ühesõnaga nr 5 🙂

  • Dividend Investor says

   Väga hea mõttekäik, aitäh, et jagasid!

  • Minu arust on nende skeemide kõige magusam vili see, et lõppeb ära palgapäevast palgapäevani elamine ja sul on olemas rahalised vahendid ka ootamatute kulutuste katteks. Seda on võimalik saavutada juba aasta kuni paariga, aga see tõstab oluliselt elukvaliteeti, sest üks hirmu ja pingete allikas on kadunud.

   Hea elu algab juba enne finantsvabaduse saavutamist!

   • Dividend Investor says

    Ants, oi see on ikka väga hea kommentaar! Asi, mis läheb ikka päris paljudel meelest ära kogu selle finantsvabaduse taga ajamise juures ongi see esimene suur hüpe pidevast puudusseisundist ja muretsemisest selleni, et mingigi turvapuhver on olemas ja igapäevane stressitase langeb oluliselt.

    Nii tore, et selle välja tõid!

   • Ma ei imesta, sest paljud finantsvabadusvõitluse pidajad, kui parafraseerida Rahakratti, on alles 20-ndates eluaastates ja siis ikka tahad kõike kohe ja praegu. Ei ole lihtsalt seda elukogemust, et kõik head asjad võtavad aega ja nõuavad distsipliini.

    Teiseks, Eesti on aastatega oluliselt jõukamaks muutunud ja paljud noored inimesed ei tea, mis tunne on, kui sa isegi mitte mõnda väikest kulutust see kuu enam teha ei saa, vaid pead ootama järgmist, sest raha lihtsalt pole või on ees ootamas mõned vältimatud kulutused.

 2. Kärt says

  Praegu võtaks küll selle barista finantsvabaduse. Töö on hea ja huvitav, aga no ei jõua seda 10-12h päevas teha. 4h päevas sama tööd oleks kena. Värske juhina ma küll veel aru ei saa, kuidas seda tööd oleks võimalik alustuseks kasvõi ainult 8 tunniga päevas ära piirata.

  • Dividend Investor says

   Teatud rollide ja teatud ettevõtete/asutuste puhul ikka on jah päris keeruline see osalise koormusega töötamine. Lisaks ajalisele manageerimisele tuleb hakkama saada ka juurdunud tavade ja ootuste manageerimisega. See on teinekord isegi keerulisem.

   Pakun, et parim lahendus siis kui oled uude rolli juba sisse elanud ja vilumus ka tekkinud, on tekitada omale 1 vaba päev nädalas. Või siis kasvõi reedene päev alul poolik vms. Muide, neid asju oma ülemustele on kõige parem serveerida nii, et teeme 1-2 kuud prooviperioodi ja kui ei tööta, siis läheme tavapärase rütmi juurde tagasi. Tavaliselt töötab. Lihtsalt seetõttu, et me ise ju tahame seda lisa vaba päeva väga ja pingutame ekstra, et kõik sujuks 😉

  • Julia says

   Ma ise võtsingi alguseks selle barista eesmärgiks, et näiteks töötasu 1000 eur kuus neto võimaldaks mul jätkuvalt elada nii nagu olen harjunud elama 3000 sissetulekuga. See eesmärk tekiski iseenest, samal põhjusel millest kirjutasid – 12h / 6 päeva nädalas juhi tööd. Lahendust polnud, lihtsalt oligi liiga suur maht ja vale töökorraldus, manageeri kuidas tahad 🙂 Ja muide, esimesest kohast lahkusin sellel põhjusel ja teise järjestikku sain samasuguse – nuta või naera 😀 Lõpptulemuseks läbi põlemine, täielik auk. Kergitasin taas kaabut, lubasin, et ei võta enam juhi ametit. Täna olen nö “nupulevajutaja”, kelle töötasu 1700 eur net , ei mingit ületööd ega vastutust. Samal ajal oman kõike seda ja elan sama elu nagu 3000 sissetulekuga. Hetkel ei panusta portu kasvule, vaid võtan kasumit ja olen elus! 😀 Edu! Jälgi tervist ja hoia tasakallu tööelus 😉

   • Dividend Investor says

    Julia, nii tore, et sellist kogemust siin jagasid! Suur aitäh! Päris huvitav ikka lugeda nõnda konkreetseid näiteid elust enesest! 🙂

 3. Mul on olnud mitu staadiumit. Kuskil 15a tagasi alustasin investeerimisega, ca pool teenistusest läks investeeringutesse, ehk oli suhteliselt agressiivne lähenemine.

  Aga siis tuli perekonna loomine, kolm last ja kõiks sellega seonduv – ehitasime ilusa maja, vajaliku suurema auto ost, jne. Algul oli see valus, sest olin harjunud sõna otseses mõttes koonerdama. Samas mõistsin, et see pole elu kui elad pensioni ajal elamise nimel. Nii sai tegelikult kogu kogututud investeeringud vahetatud peamiselt (kvaliteet)kinnisvara vastu, kus me ise elame 😉

  Nüüd olen viimased 6-7 aastat elanud Coast Fire ja Barista finantsvabaduse sümbioosis. See tähendab, et investeerin ikka regulaarselt aga jõukohaselt ning samal ajal töötan omale meeldivas kohas ja ma ei plaanigi töötamist lõpetada niikaua kui tervis lubab või viitsin. Küll aga teen seda sobivas mõnusas rahulikus rütmis. Leian, et elukvaliteet peab olema kohe kõrge ja igat hetke tuleb püüda nautida.

  • Dividend Investor says

   Aitäh! Väga tore ja inspireeriv lugu! Mõistan väga hästi, kui keeruline oli sellest portfelli ehitamise ja nii-öelda koonerdamise faasist ümber lülituda kulutamisele. Või siis teistpidi sõnastatuna – investeeringute kasutusele võtmisele.

 4. Kärt says

  Väga äge on lugeda reaalsete inimeste, kes juba nö “on jõudnud teisele poole”, mõtteid ja kogemusi. Aitäh, Julia ja EST, et kirjutasite!

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.