fbpx

Põhimõtted

Koostööprojektide valimise ja selliste postituste kirjutamise põhimõtted

Olen ääretult tänulik, et käid siin blogis lugemas ja veedad siin oma aega. Sinu aeg ja usaldus on minu jaoks kõige tähtsamad. Teen kõik endast sõltuva, et seda usaldust mitte kaotada ja samas pakkuda huvitavat ning ka kasulikku sisu. Seepärast soovin olla 100% läbipaistev selles osas, kuidas valin koostööprojekte ja kuidas kirjutan selliseid postitusi.

Konkreetsetest teenustest ja toodetest kirjutamine koostöö vormis, mille eest saab autor tasu, sisaldab endas potentsiaalset huvide konflikti. Lisaks on väga lihtne haarata kinni igast võimalusest või ka neist võimalustest, mille puhul lubatud tasu on kõige suurem. Ka mina olen inimene, koos oma ettevõtluse ambitsioonide ja finantsiliste eesmärkidega. Samas õnneks olen täna olukorras, kus ma ei pea teps mitte vastu võtma iga pakkumist ja laskma end nii-öelda rahapakiga oimetuks lüüa. Mul on õnn olla olukorras, kus ma saan koostööpartnereid valida.

Siin on kirjas minu põhimõtted koostööprojektide valimisel ja selliste blogipostituste kirjutamisel.

Milliseid koostööprojekte ma kaalun ja vastu võtan?

 1. Tegu peab olema toote või teenusega, millesse ma ise usun, mida ma ise kasutaksin ja mille osas näen, et teatud eesmärkidega investorite jaoks on tegu kasuliku toote/teenusega.

  Kontrollküsimus minu enda jaoks on sageli ka see, et kas kirjutaksin sellest tootest, teenusest või firmast ka ilma tasu saamata.

  Ei ole harva juhud, mil mina olen see, kes pöördub ise ettevõtte poole. Suuresti sel põhjusel, et siis pääsen ligi rohkemale infole, detailsemale infole ja ka võtmeisikutele. See võimaldab mul kirjutada sisukamaid analüüse ja pakkuda rohkem väärtust.

 2. Tegu peab olema toote, teenuse või ettevõttega, mis on parasjagu aktuaalne, mingil moel uuenduslik, huvitav või millest kirjutamine toob teile kui lugejatele kasu. Keskendun siin blogis ennekõike finantsteenuste ja investeerimistoodete ning -lahenduste valdkonnale.

 3. Tegu peab olema laitmatu renomeega ettevõttega. Eks nii mõnigi kord võib tegu olla subjektiivse hinnanguga ja teatud olukordades on seda keeruline kontrollida, kuid teen alati endast oleneva, et kontrollida nii firma, selle omanike kui ka võtmeisikute tausta ning tegemisi.

See on esimene filtreerimisprotsess. Tõsi, selle peale kulub ka aega ja nii mõnigi kord on tulnud kümnete e-kirjade ja paari videokõne järel siiski öelda ei. Jah, olen ise kulutanud tunde oma aega, aga säästnud seeläbi teie aega.

Muide, selle ülaltoodud filtri olemasolu on ka üks põhjus, miks dividendinvestor.ee blogi on püsinud reklaamivaba algusest peale. Ma ei soovi ise investeeringutest kusagile lugema minnes näha pesupulbri, viilutatud saia või lokitangide reklaame ning seepärast ei pane ka teid sellesse olukorda.

Milliseid põhimõtteid järgin koostööprojekti raames postitust kirjutades?

 1. Ma ei kirjuta mitte kunagi midagi sellist, mida ma ise ei usu. Kui märkate, et need postitused on veidi positiivse poole kaldu, siis see tuleneb suuresti minu optimistlikust ja positiivsele keskenduvast karakterist. Küllap olete täheldanud seda pea kõigis postitustes.
 2. Samas ma ei kirjuta kunagi nii-öelda ühepoolset kiidulaulu. Alati on kitsaskohti, kergemaid puudujääke, asju, mis saaksid olla paremini. Ka need toon koostööpostitustes kenasti välja.
 3. Kõik, mis kirja on saanud, on minu enda mõtted, mis baseeruvad minu enda analüüsil ja kasutuskogemusel. Ma teen alati ise oma eeltöö, kogun andmeid iseseisvalt ning võimalusel proovin asju läbi.
 4. Ma kirjutan postitused iseseisvalt, misjärel saadan valmis kirjatüki enne avaldamist koostööpartnerile üle vaatamiseks. Enamasti on tegu vaid faktikontrolliga, samuti viidete/linkide kontrolliga. Mõnikord saan täiendavat tagasisidet ka selle osas, millise teema veel võiks kaasata või mis võiks olla pikemalt lahti kirjutatud.
 5. Ma ei tee maha konkurente, võimalusel koondan infot ja koostan võrdlustabeleid nii, et teil lugejana oleks lihtsam leida oma eelistus, teha oma otsus.

Selliste koostööprojektide eesmärk on lihtne – see annab minule võimaluse ligi pääseda rohkemale hulgale infole ja inimestele pluss võimaluse panustada mitu päeva ühe põhjaliku, ülevaatlikku ja praktiliselt kasuliku postituse loomiseks. Ühesõnaga, tulemuseks on põhjapanev, parem ja sisukam postitus. Selline, mille juurde tullakse läbi Google otsingumootori tagasi ka aastaid hiljem.