fbpx

9 soodsat tugevate konkurentsieelistega aktsiat USA turult

Finantsanalüütikat pakkuv firma Morningstar koostab ja haldab regulaarselt nimekirja jätkusuutlike konkurentsieelistega firmadest. Inglise keeles kannavad sellised firmad tiitlit wide moat companies. Need on firmad, mis evivad konkurentsieeliseid ja on võimelised seeläbi teenima keskmisest kõrgemat omakapitali rentaablust (ROEd). Valdavalt väljenduvadki need konkurentsieelised kõrgemas kasumimarginaalis ja rentaablussuhtarvudes. Samas on Morningstari analüüsid näidanud, et sellised firmad näitavad ka keskmisest kiiremat kasvu. Sellest olen pikemalt kirjutanud näiteks selles ja selles postituses.

Konkurentsieeliste allikad

Morningstar eristab viite jätkusuutlikku konkurentsieelist pakkuvat allikat. Nendeks on immateriaalsed varad (kaubamärk, litsentsid, patendid), ümberlülitumise kulud, võrgustiku efekt, kulueelis ja ulatus.

Immateriaalsete varade puhul on loogika üpris lihtne. Kõrge kaubamärgi tuntus ja väärtus suurendab klientide valmidust maksta toote või teenuse eest kõrgemat hinda. Patendid kaitsevad ettevõtet konkurentsi eest ja annavad seeläbi võimu hoida hindu kõrgemal.

Ümberlülitumise kulude puhul mängib rolli ennekõike ümberlülitumise ehk konkurendi toote kasutusele võtuga seotud ajakulu, ebamugavus ja täiendav ühekordne rahaline kulu.

Võrgustiku efekti puhul saame rääkida mõne toote või teenuse omadusest, mille puhul iga täiendava kasutajaga kaasneb väärtuse kasv nii sellele uuele kui ka juba olemasolevatele kasutajatele.

Oluliseks konkurentsieeliseks on ka kulueelis. Ennekõike siis kui see eelis on jätkusuutlik. Selleks võib põhjuseid olla erinevaid – suurepärane asukoht, unikaalsed ja jäljendamatud protseduurilised iseärasused, konkurentide jaoks kättesaamatu mastaabi olemasolu, unikaalsete varade omamine ja muu taoline.

Eesti keelde sõna-sõnalt küll pisut raskesti tõlgitav loetelus viimane konkurentsieelis efficient scale hõlmab endas olukorda, mil turg on nõnda väike, et selle efektiivseks teenindamiseks mahub turule vaid väike hulk pakkujaid. Teisisõnu teenivad turul juba tegutsevad ettevõtted piisavalt kasumit, kuid uutele potentsiaalsetele sisenejatele tundub turule tulemine majanduslikult ebamõistlik.

Morningstar Wide Moat Focus Index

Morningstar on juba aastaid koondanud sellised jätkusuutlikke konkurentsieeliseid omavad ettevõtted aktsiaindeksisse. Kõige populaarsema sellesisulise indeksi nimi on Morningstar Wide Moat Focus Index. Samas ei ole tegu lihtsalt niinimetatud kvaliteedifiltrit rakendava selekteerimisega. Lisaks konkurentsieeliste alusel filtreerimisele võrdleb analüüsifirma ka iga ettevõtte puhul tema aktsia turuhinda ettevõtte aktsiale arvutatud õiglase väärtuse hinnanguga. See tähendab, et indeksisse kaasatakse valdavalt sellised ettevõtted, mille tänane turuhind on madalam kui erinevate finantsmudelite abiga arvutatud firma õiglase väärtuse hinnang. Lihtsustatult öeldes valitakse välja kõige kõrgema hinnatõusu potentsiaaliga jätkusuutlike konkurentsieelistega ettevõtted.

Seega püüab indeks kokku koondada keskmisest kõrgema kasumlikkusega kvaliteetfirmad ja sellised, mis täna kauplevad oma õiglasest väärtusest madalamal või selle lähedal. Nõnda pannakse analüüsifirma sõnutsi alus turgu ületavale tootluspotentsiaalile.

Strateegia, mis edestab turgu

Kuidas siis on lood tegelikkuses? Kas Morningstari poolt välja valitud ettevõtted ja nendest koostatud indeks on suutnud turgu edestada? Vastus on siinkohal jah. Ükskõik, kas võrdleme kõnealust Morningstar Wide Moat Focus indeksi tootlust USA suurettevõtete aktsiaid koondava S&P 500 indeksiga ühe-, kolme- või viieaastases perspektiivis, analüüsifirma valik on end õigustanud. Näiteks käesoleva aasta esimese kvartali lõpu seisuga leitud numbrite kohaselt on Wide Moat Focus indeks pakkunud üheaastases perspektiivis +15,1% tootlust, samas kui S&P 500 indeksfondi raha paigutanud investor oleks oma jõukust kasvatanud +9,5%. Üle viie aasta mõõdetuna pakkus Morningstari poolt kokku pandud aktsiaportfell +9,6% keskmist aastast tootlust samas kui S&P 500 indeksi kogutootluseks kujunes +8,5%.

Allikas: Morningstar

Seega tundub, et selline strateegia – otsida välja soodsa hinnatasemega tugevate konkurentsieelistega kvaliteetfirmad – on ajalooliselt olnud päris tulus.

Tegu on aktiivse strateegiaga

Kuigi esmapilgul võib tunduda, et tegu on justkui osta-hoia ehk suhteliselt passiivse investeerimisstrateegiaga, siis see ei ole kaugeltki nõnda. Tegelikult vaatab Morningstar kõnealuse indeksi koosseisu üle mitu korda aastas eemaldades nii-öelda kalliks muutunud aktsiad ja kaasates uued ning soodsatel hinnatasemetel kauplevad firmad.

Seekordse indeksi tasakaalustamise käigus vahetati indeksi koosseisu kuuluvast 52 firmast välja tervelt 9. Nendest üheksast firmast ühe puhul lõpetas Morningstar selle ettevõtte katmise (Allergan), nelja ettevõtte puhul olid eemaldamise põhjuseks nõrgenenud konkurentsieelised (AmersourceBergen, Cardinal Health, Jones Lang Lasalle, McKesson) ja nelja ettevõtte puhul sai nii-öelda saatuslikuks aktsia kiire hinnatõus (Equifax, Mondelez International, Starbucks, Walt Disney). See viimane tähendab seda, et sisuliselt on küll jätkuvalt tegu tugevaid konkurentsieeliseid omavate kvaliteetfirmadega, kuid aktsia hind on viimase 6 kuu jooksul tõusnud nõnda kiiresti, et tulevane tootluspotentsiaal on nüüd tagasihoidlikum.

9 soodsat kvaliteetfirmat

Lisandunud ettevõtetest kaks kuuluvad tervishoiu sektori valdkonda. See sektor on juba pikemat aega USAs surve all, peamiselt regulatiivsest määramatusest tingitud tegurite tõttu. Morningstari hinnangul kaupleb kogu tervishoiu sektor tervikuna ligikaudu 8% allpool oma õiglase väärtuse taset. Samas Morningstari Wide Moat indeksisse sel korral lisandunud UnitedHealth Group (kauplemissümbol UNH) ja Amgen (AMGN) kauplevad ligikaudu 14-16% allpool oma õiglase väärtuse hinnangut.

Indeksisse leidsid seekord tee ka kaks kaitsetööstuse firmat: General Dynamics (GD) ja Raytheon (RTN). Viimane neist teatas hiljuti ühinemisplaanidest United Technologies nimelise tööstuskonglomeraadiga, mille tulemusena sünnib turu suuruselt teine lennundussektori ja kaitsetööstuse firma. Morningstari hinnangul kauplevad General Dynamics ja Raytheon täna ligikaudu 17-18% allpool oma õiglase väärtuse hinnangut. See tähendab, et senised ettevõtete majandustulemused ja äri tulevikuprognoosid annavad alust justkui täiendavale 17-18% hinnatõusule.

Kaasatud ettevõtete hulgas on seekord ka üks tehnoloogiasektori firma. Selleks on Google emafirma Alphabet (GOOG). Kuigi traditsioonilised väärtussuhtarvud nagu hinna ja kasumi suhe (P/E) ning hinna ja käibe suhe (P/S) viitavad firma suhtelisele kallidusele, on ettevõte Morningstari analüütikute tulevikuprognoose arvestades siiski alahinnatud. Seda ligikaudu 17% ulatuses ehk turuhinna ja õiglase väärtuse hinnangu suhe on 0,83.

Ka Nike (NKE), Cheniere Energy (LNG) ja Harley-Davidson (HOG) olid seekordsed uustulnukad. Nende kõigi puhul on firma õiglase väärtuse hinnang tänasest aktsia hinnast ligikaudu 15-20% kõrgem pakkudes seega päris soodsat ostukohta. Üheksas ja viimane lisatud ettevõte oli Core Laboratories (CLB) nimeline naftasektori firmasid teenindav ettevõte. Core Laboratoriesi aktsia hind kaupleb Morningstari analüütikute hinnangul ligikaudu 25% madalamal oma õiglasest väärtusest.

Allikas: Morningstar

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Comments

 1. Harley Davidson… täitsa lõpp. Ise oleks arvanud, et sellest firmaat Hardly enam mingit Davidsoni tuleb… Palju sa ise selle Hommikutähe analüüsi järgi oma finantshoroskoopi timmid ja kaarte paigutad?

  • Dividend Investor says

   Jah, see on ikka tegelikult päris huvitav, kui hästi ainult kvantitatiivsele analüüsile baseeruv ja emotsioone kõrvale jättev investeerimisstrateegia tegelikult töötab. Seda, kas Harley Davidson’i positsioon nüüd järgmise 12 kuu jooksul välja mängib või mitte, näitab tulevik, kuid kokkuvõttes on see vaatlusalune Wide Moat Focus Index ikka päris head tootlust näidanud.

   Keda see teema põhjalikumalt huvitab, siis tasub lugeda näiteks Joel Greenblatt’i “The Little Book That Beats the Market” ja uurida tema Magic Formula veebilehte: https://www.magicformulainvesting.com/Screening/StockScreening

   Morningstari osas saan öelda, et ma jälgin neid, kuid tavaliselt pigem oma analüüsi viimases faasis. Minu investeerimisstrateegia algab ikkagi sobilikust dividendipoliitikast ja dividendimaksete ajaloost, Morningstar teeb esimese filtreerimise tavaliselt muudel alustel.

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.