fbpx

Kasvukonto ülevaade Q4 2019 ja temaatiline investeerimine

Esimesed kolm kuud Kasvukontoga investeerides on tänaseks möödas. Annan siinkohal ülevaate, kuidas on läinud nii investeeringutel, aga ka sellest kui palju raha sisse olen pannud, kui palju on kulunud tasudeks ja nii edasi. Enne ülevaate juurde asumist tahan siiski jutuks võtta ühe täiendava aspekti Kasvukonto jaoks investeerimisstrateegiat valides. Selleks on temaatiline investeerimine.

Oktoobris kirjutasin pikalt kuuest erinevast mudelportfellist ja investeerimisstrateegiast, mida Kasvukonto puhul kaaluda. Laiendan seda teemat seekord veel pisut ja võtan vaatluse alla erinevad globaalsed megatrendid ja nendele panustamise ehk niinimetatud temaatilise investeerimise.

Temaatiline investeerimine

Temaatilist investeerimist (thematic investing) on kõige parem selgitada maailma suurima börsil kaubeldavate fondide halduri BlackRocki definitsiooni kasutades. BlackRock tõi mõned aastad tagasi investeerimismaailma termini megatrendid. Megatrendid on sellised pikaajalised globaalsed trendid, millel on potentsiaal märkimisväärselt muuta seda, kuidas me elame ja töötame. Fondivalitseja eristab megatrende tehnoloogia, sotsiaalsete muutuste, keskkonna ja demograafia tasanditel.

Käesolevas postituses võtangi vaatluse alla sellised Kasvukonto lahenduses kättesaadavad ETFid, mida võib grupeerida mõnd megatrendi püüdma minevaks fondiks. Täiendavalt toon välja ka mõned soovitused LHV-le, milliste megatrendide ETFide lisamist tasuks Kasvukonto süsteemi valguses veel kaaluda. Iga ETFi kohta toon välja seda iseloomustavad peamised faktid ja ka selle, millise investortüübi eelistustele võiks ETF vastata.

10 megatrendide ETFi Kasvukonto valikus

ETFi nimi: iShares Automation & Robotics UCITS ETF
Teema: automatiseerimine ja robootika

Kellele: investorile, kes usub automatiseerimise ja robootika võidukäiku tuleviks; hõlmab lisaks lõpptarbijale mõeldud robootikalahenduste pakkujatele ka rohkelt tööstuslikke automaatseadmeid ja roboteid välja arendavaid ning tootvaid firmasid, aga ka tarkvaralahendusi pakkuvaid ettevõtteid; kaasatud nii arenenud tööstusriikide kui ka arenevate riikide firmad.

Väärtpaberite arv ETFis: 132
5 suurimat positsiooni: Lasertec, Advantest, Cloudera, Genius Electronic Optical, Inphi
Riikide jaotus: USA 44%, Jaapan 24%, Taiwan 8%
Sektorite jaotus: infotehnoloogia 66%, tööstus 27%, tervishoid 3%

ETFi nimi: iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
Teema: infrastruktuur

Kellele: investorile, kes usub linnastumise jätkuvasse kasvu; märksõnadeks on siinkohal kommunikatsioonivõrgud, transiit ja transport, sotsiaalne infrastruktuur ja elamispinnad; fond kaasab ettevõtteid nii arenenud kui ka arenevate riikide börsidelt.

Väärtpaberite arv ETFis: 234
5 suurimat positsiooni: Union Pacific, Nextera Energy, American Tower REIT, Enbridge, Dominion Energy
Riikide jaotus: USA 60%, Kanada 12%, Jaapan 6%
Sektorite jaotus: kommunaalsektor 53%, tööstus 26%, energia 11%

ETFi nimi: iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF
Teema: jätkusuutliku fookusega ettevõtted

Kellele: investorile, kelle eetilised tõekspidamised suunavad teda kasutama investeerimisstrateegiat, kus tulirelvade, alkoholi, tubakatööstuse, hasartmängude, ainult täiskasvanutele mõeldud meelelahutuse valdkondadest tulu lõikavad firmad on fondi koosseisust välja jäetud; lisaks reastatakse kõik ülaltoodud filtri läbinud firmad vastavalt nende majanduslikule, sotsiaalsele ja keskkonnaalasele mõjule ja valitakse välja ligikaudu 500 kõrgeima jätkusuutlikkuse skooriga ettevõtet.

Väärtpaberite arv ETFis: 522
5 suurimat positsiooni: Microsoft, Alphabet, Visa, Nestle, Bank of America
Riikide jaotus: USA 48%, Jaapan 8%, Šveits 7%
Sektorite jaotus: infotehnoloogia 23%, tervishoid 19%, finants 17%

ETFi nimi: L&G Cyber Security UCITS ETF
Teema: küberturvalisus

Kellele: investorile, kes usub, et küberturvalisuse roll on tõusuteel; fond kaasab küberturvalisuse lahendusi, tehnoloogiat ja teenuseid pakkuvad ettevõtted.

Väärtpaberite arv ETFis: 50
5 suurimat positsiooni: Sophos Group, Fortinet, Splunk, FireEye, Rapid7
Riikide jaotus: USA 81%,  Suurbritannia 9%, Jaapan 4%
Sektorite jaotus: infotehnoloogia 95%, tööstussektor 5%

ETFi nimi: Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF
Teema: luksusbrändid

Kellele: investorile, kelle nägemusel on jätkuvast elatustaseme tõusust tingituna tarbijate huvi luksuskaupade vastu tõusuteel ja kes usuvad bränditoodete tarbimise kasvamisse; olulist osa luksuskaupade tarbimise kasvust oodatakse edaspidi ennekõike arenevate riikide tarbijatelt.

Väärtpaberite arv ETFis: 79
5 suurimat positsiooni: LVHM Moet Hennessy, Kering, Tesla, Daimler, Richemont CIE
Riikide jaotus: USA 40%, Prantsusmaa 22%, Saksamaa 10%
Sektorite jaotus: tsüklilised tarbekaubad 83%, esmatarbekaubad 17%

ETFi nimi: Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
Teema: meditsiin

Kellele: investorile, kes usuvad, et inimeste pikem eluiga, elustiili muutustest tulenevad vaevused ja muu taoline viivad tervishoiuteenuste ja ravimite tarbimise tõusule; fond koondab endas arenevate riikide börsidel noteeritud suuremaid tervishoiusektori ettevõtteid.

Väärtpaberite arv ETFis: 148
5 suurimat positsiooni: Johnson & Johnson, UnitedHealth Group, Merck, Roche, Pfizer
Riikide jaotus: USA 66%, Šveits 9%, Jaapan 6%
Sektorite jaotus: ravimitööstus 43%, meditsiiniseadmed 20%, biotehnoloogia 13%

ETFi nimi: iShares Global Clean Energy UCITS ETF
Teema: puhta energia tootjad

Kellele: investorile, kes näeb tulevikku taastuvenergia tootmises; fond kaasab 30 maailma suurimat tegijat taastuvenergia sektorist; fondi investeeringute seast leiab nii taastuvenergia tootmiseks vajalikke seadmeid ja tehnoloogiat pakkuvaid firmasid, aga ka taastuvenergiat genereerivaid ettevõtteid.

Väärtpaberite arv ETFis: 30
5 suurimat positsiooni: Siemens Gamesa Renewable Energy, Vestas Wind Systems, Solaredge Technologies, Enphase Energy, Xinyi Solar Holdings
Riikide jaotus: USA 38%, Hiina 16%, Uus-Meremaa 9%
Sektorite jaotus: kommunaalfirmad 51%, infotehnoloogia 25%, tööstus 21%

ETFi nimi: iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
Teema: tervishoiuinnovaatorid

Kellele: investorile, kes usub, et rahvastiku vananemise ja muude demograafiliste ning sotsiaalsete muutuste tuules kasvab vajadus innovaatiliste tervishoiulahenduste ning teenuste järele; fond kaasab nii arenenud kui ka arenevate riikide aktsiad.

Väärtpaberite arv ETFis: 118
5 suurimat positsiooni: Arqule, Ra Pharmaceuticals, Epizyme, Nevro, Galapagos
Riikide jaotus: USA 71%, Lõuna-Korea 6%, Jaapan 6%
Sektorite jaotus: tervishoid 98%, infotehnoloogia 2%

ETFi nimi: iShares Ageing Population UCITS ETF
Teema: tooted ja teenused eakatele

Kellele: investorile, kelle arvamusel on rahvastik vananev ja seeläbi on kasvamas nõudlus eakatele (üle 60-aastased) mõeldud toodetele ja teenustele.

Väärtpaberite arv ETFis: 317
5 suurimat positsiooni: Arqule, Ra Pharmaceuticals, Rite Aid, Epizyme, Nevro
Riikide jaotus: USA 49%, Jaapan 9%, Suurbritannia 6%
Sektorite jaotus: tervishoid 42%, finants 34%, tsüklilised tarbekaubad 11%

ETFi nimi: iShares Global Water UCITS ETF
Teema: vesi

Kellele: investorile, kes usub, et kliimamuutuste, ressursside nappuse ja jätkuva linnastumise toel on nõudlus vee ning veetöötlemisega seonduva järele tõusutrendis; fond koondab endas 50 veemajandamisega või vee äri teenindamisega seotud ettevõtet üle kogu maailma.

Väärtpaberite arv ETFis: 50
5 suurimat positsiooni: American Water Works, Xylem, Geberit, Danaher, Idex
Riikide jaotus: USA 48%, Suurbritannia 14%, Prantsusmaa 7%
Sektorite jaotus: kommunaalteenused 44%, tööstussektor 41%, infotehnoloogia 6%

Kõik kõnealused 10 Kasvukonto süsteemis kättesaadavat megatrendide ETFi on koondatud alljärgnevasse tabelisse.

4 megatrendide ETFi, mille lisamist tasub LHV-l kaaluda

Alljärgnevalt toon välja veel neli megatrendide ETFi, mis võivad nii mõnelegi investorile huvi pakkuda ja mille lisamist Kasvukonto süsteemi LHV kaaluda võiks. Kolm nendest on juba mõnda aega turul tegutsenud fondid, üks ehk viimane on väga värske, alles 13. jaanuaril turule tulnud.

ETFi nimi: iShares Digitalisation UCITS ETF
Teema: digitaliseerimine

Kellele: investorile, kes usub, et paberimajanduse osatähtsus langeb iga aastaga ja digitaliseeritud teenuste osakaal on tõusuteel; fond koondab endas digiteenuste välja töötamise ja nii arenenud kui ka arenevatel turgudel nende teenuste pakkumisega tegelevaid ettevõtteid.

Väärtpaberite arv ETFis: 150
5 suurimat positsiooni: B2W Companhia Digital, Naver, Docusign, Z Holdings Corp, Sophos Group
Riikide jaotus: USA 55%, Jaapan 9%, Austraalia 6%
Sektorite jaotus: infotehnoloogia 51%, kommunikatsioon 25%, tarbekaubad 11%

ETFi nimi: iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF
Teema: arenevate riikide ostujõu kasv

Kellele: investorile, kes usub, et arenevate riikide elanike ostujõu kasv on tõusuteel ja ka nende riikide elanikud soovivad üle võtta läänelikke tarbimisharjumusi; fond koondab endas nii arenenud kui ka arenevate riikide börsidel noteeritud firmasid, kes suure või kiirelt kasvava osa oma tuludest teenivad arenevates riikides sealse kasvava ostujõu toel.

Väärtpaberite arv ETFis: 353
5 suurimat positsiooni: Alibaba Group, Tencent, Philip Morris International, Naspers, LVHM
Riikide jaotus: Hiina 30%, USA 12%, Lõuna-Korea 6%
Sektorite jaotus: kestvuskaubad 44%, esmatarbekaubad 28%, kommunikatsioon 20%

ETFi nimi: iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF
Teema: isesõitvad ja elektriautod

Kellele: investorile, kes usuvad elektriautode ja ka isesõitvate autode tehnoloogia võidukäiku; fond koondab endas nii elektriautosid kui ka nende komponente tootvaid firmasid, aga ka tehnoloogiafirmasid, kes tegelevad isesõitvate autode tarkvara arendusega.

Väärtpaberite arv ETFis: 95
5 suurimat positsiooni: Tesla, Keihin, Nvidia, Visteon, Schaeffler
Riikide jaotus: USA 34%, Jaapan 26%, Lõuna-Korea 9%
Sektorite jaotus: kestvuskaubad 70%, infotehnoloogia 21%, tööstus 8%

ETFi nimi: The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF
Teema: kanepitööstus

Kellele: investorile, kes usub viimaste aastate seadusemuudatuste ja legaliseerimise valguses meditsiinilise kanepi ja CBD sektori kasvu; fond koondab endas firmasid üheksast erinevast kanepitööstusega seotud alamsektorist.

Väärtpaberite arv ETFis: 13
5 suurimat positsiooni: Corbus Pharmaceuticals Holdings, Scotts Miracle-Gro, Innovative Industrial Properties, GW Pharmaceuticals, 22nd Century Group
Riikide jaotus: USA 79%, Kanada 21%

NB! Kõnealune ETF alustas kauplemist Saksamaa Xetra börsil alles 13. jaanuaril.

Kõik vaatluse all olnud neli täiendavat megatrendide ETFi on koondatud alljärgnevasse tabelisse.

Megatrendide ETFide roll investeerimisportfellis

Megatrendidele panustades on tarvis meeles pidada üht väga olulist aspekti – nende investeerimisteeside ja strateegiate välja mängimine võib aega võtta päris pikalt. Me ei räägi siin aastast ega kahest, vaid pigem viiest, kümnest või isegi kahekümnest aastast. Seega kaasates oma portfelli mõne ülaltoodud ETFi, peame investoritena kindlasti varuma rohkelt kannatust.

Just sellest tuleneb nüüd üks oluline tõik, mida omale portfelli kokku pannes järgida. Kuna megatrendide välja mängimine ja selle kõige realiseerumine soodsa investeerimistulemina võtab kaua aega, tasub selliseid ETFe vaadata kui täiendavaid panuseid ja mitte kui portfelli põhikomponente. Teisisõnu on siinkohal heaks lahenduseks niinimetatud tuumik pluss satelliidid strateegia (core plus satellites). Selle strateegia kohaselt moodustab meie portfelli tuumiku ikkagi mõni laiapõhjalist turuindeksit järgiv börsil kaubeldav fond ja megatrendide ETFid on justkui täiendavad ehitusklotsid. Sellised, mis pikas perspektiivis pakuvad meile loodetavasti turu keskmisest kõrgemat tootlust.

Tuumikportfell koostatakse tavaliselt silmas pidades iga investoriga seotud asjaolusid (sealhulgas riskitaluvust), vaata siinkohal eelmist Kasvukonto postitust, mis käsitles kuute erinevat investeerimisstrateegiat. Heaks tavaks on lähenemine, mille kohaselt tuumikportfell moodustab enamasti kogu investeeringutest 70-85%. See tähendab, et satelliitpositsioonide, antud juhul megatrendide ETFide, jaoks jääb järele 15-30% kogu portfellist.

Teine näpunäide, mida siinkohal anda saan on see, et ühe megatrendi ETFi osakaal kogu investeerimisportfellis võiks jääda vahemikku 7,5%-15,0%. Vähem ei ole mõtet eriti panustada, sest siis jääb võimalik positiivne mõju koguportfelli tasandil tagasihoidlikuks. Samas riskide halduse mõttes võiks ülemine piir jääda just nimelt 15% kanti, ennekõike arvestades seda, et meie investeerimistees ei pruugi niipea või üldse realiseeruda.

Seega kokkuvõtlikult – juhul kui mõni ülalkirjeldatud investeerimistees ja megatrend sind investorina kõnetas, siis peaks eelnevalt kindlasti tutvuma tingimustega ja riskidega ning seejärel kaaluma selliste ETFide lisamist niinimetatud satelliitpositsioonidena. Selliseid positsioone võiks soovi korral kokku olla üks kuni kolm ja nii, et iga ETFi osakaal kogu portfellist oleks vahemikus 7,5% kuni 15%.

Kasvukonto ülevaade IV kvartal 2019

Kirjutasin septembris, et avan omale reaalelulise eksperimendi korras Kasvukonto. Eesmärgiks siis reaalse rahaga toimetades näidata kuivõrd lihtne on tänapäeval väärtpaberitesse investeerimine. Ja kui vähese vaevaga on võimalik oma säästud kasvama panna.

Igatahes aasta vahetumisega sai üks kvartal Kasvukonto kogemust täis. Numbreid kokku lüües näen, et nagu alul eesmärgiks seatud, siis iga kuu on 100 eurot kenasti investeeringuteks läinud. Selle eest hoolitses kohe konto avamisel sõlmitud püsikorraldus. Lisaks aktiveerisin mikroinvesteerimise funktsionaalsuse. Kui varem oli minu LHV pangakaardi tehingute ümardamisest tulenev igakuine summa seal umbes 15 eurot, siis nüüd möödunud kolme kuud vaadates 39 eurot.

See on ikka veider ja samas äärmiselt huvitav kui palju mind ennast on mõjutanud selline väike asi. Teades nüüd, et iga kaardimakse ümardatakse üles täiseuroni ja see ümardatud summa suundub investeeringuteks, viipan ma nüüd LHV pangakaarti rohkem kui 2x sagedamini kui varem. Ma tean, et summad tunduvad justkui tühised – 21 senti ümardust siit, 35 senti sealt. Aga nagu näeme, siis iga kalendrikuu peale tuleb kokku päris korralik summa.

Juhul kui jätkan kaardi kasutust sarnase sagedusega, teeb see aasta peale justkui märkamatult kokku üle 450 euro täiendavalt investeeringuteks suunduvat raha. Mikroinvesteerimise kalkulaator näitab, et 10 aastat sellises tempos toimetades ja rakendades investeeritud rahale näiteks ajaloolist aktsiaturgude keskmist tootlust (8% aastas), koguneb 10. aasta lõpuks kokku üle 6600 euro. See on juba täitsa korralik summa, kas pole?! Pealegi, kui sellise varakogumi üles ehitamise hinnaks on ainult üks hiireklikk, konto avamisel linnukese panemine kasti „Kasutan mikroinvesteerimist“, siis ma julgen küll öelda, et see liigutus võiks olla kohustuslik igaühele. Muideks, need eelnevad arvutused, kus mikroinvesteerimisega suundub Kasvukontole iga kuu keskmiselt 39 eurot ja 10. aasta lõpuks on oodatav portfelli turuväärtus üle 6600 euro, sealt on kõiksugu kaasnevad kulud (tehingu- ja haldustasud) juba maha arvatud.  

Huvi pärast arvutasin ka välja selle, milline on oodatav portfelli väärtus juhul kui kannan iga kuu püsikorraldusega Kasvukontole 100 eurot, millele lisandub siis see keskmiselt 39 eurot kuus mikroinvesteerimise abil. Sellisel juhul on portfelli oodatavaks turuväärtuseks 10 aasta pärast 23 730 eurot. 100 000 piir turuväärtuse mõttes muutub käegakatsutavaks vähem kui 24 aasta pärast ehk aastal 2044. Igaks juhuks samas ka meeldetuletus, et investeerimine on seotud riskidega ning võimalike negatiivsete turusündmuste korral võib investeeringu väärtus ka langeda.

Igatahes möödunud aasta IV kvartali kohta kokkuvõtteid tehes saan öelda, et kokku kandsin püsikorralduse alusel Kasvukontole 300 eurot, mikroinvesteerimisega lisandus 118 eurot ja aasta viimastel päevadel sain ka juba esimese dividendi (eurodesse ümber arvutatuna 1,27 eurot). Seega suundus investeeringutesse kokku ligi 419 eurot. Tehingutasusid maksin sel perioodil 4,12 eurot (ligikaudu 1% summast), haldustasusid ei maksnud kuna esimene aasta on haldustasudeta.

Selle kolme kuuga kasvas minu raha ligikaudu +5,1% ja sisse pandud 419 eurost sai tasudejärgselt pea 433 eurot.

Automatiseerimine on ikka tore asi! Kuigi minu kogu investeerimisportfelli valguses moodustab Kasvukonto üpris väikse protsendi varadest, siis päris huvitav on ikka jälgida, kuidas need säästud kasvavad. Eriti positiivse emotsiooni loob mikroinvesteerimise funktsionaalsus. Ikka veel kusagil poes või kohvikus kaarti viibates muigan muhedalt, kui arve on 9,05 või midagi sarnast, sest tean, et taas kord suundub minu Kasvukontole täiendavat kapitali. Lisaks on hing mingil veidral kombel kuidagi rahulolevam kui tean, et samas nagu tarbin, aga teisalt kohe automaatselt veidi investeerin ka. Eks ma teadsin varem ju ka, et automatiseeritud investeerimislahendused on head, aga nüüd seda ise vahetult kogedes olen täitsa fanatt valmis. Isegi kui ma ei oleks otsustanud selle eksperimendi käigus iga kuu 100 eurot Kasvukontole kanda, siis puhtalt mikroinvesteerimise funktsionaalsuse tõttu kasutaksin Kasvukontot ikkagi. See lihtsalt on mingil veidral põhjusel nii rahuldust pakkuv ja põnev.

Ettevaatavalt olgu öeldud, et järgmises Kasvukonto temaatilises postituses, mis ilmub juba märtsi alul, võtan jutuks tulude deklareerimise teema. Jagan siis konkreetseid juhiseid, kuidas täita tuludeklaratsiooni juhul kui kasutad Kasvukontot.

Tegemist ei ole investeerimissoovitusega. Investeerimisteenuste pakkuja on AS LHV Pank. Tutvu tingimustega ja riskidega lhv.ee ja küsi nõu asjatundjalt. Artikkel on valminud koostöös LHV Pangaga.

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Comments

 1. Tere Märten!

  Tänan Sind järjekordse huvitava postituse eest! Kuna minu enda isiklikud investeeringud on lõviosas seotud just läbi Kasvukonto, siis on minu jaoks eriti põnev lugeda selle teemalisi postitusi.
  Sa mainisid, et Kasvukonto mikroinvesteerimist kasutades on Sinu igakuised kaardimakse ümardatud summad kahekordistunud. Kasutasin ise ka mikroinvesteerimist ja täheldasid sarnast trendi ning seetõttu lülitasin mikroinvesteerimise välja. Ühelt pool on tore raha kulutades samal ajal ka investeerida, kuid teisest küljest suunab see rohkem kulutama. Samas võiks jätta rohkem kulutamata ja ülejääva summa investeerida. Tõenäoliselt on asi minus, aga ilma mikroinvesteerimiseta ma kulutan lõppkokkuvõttes vähem ning see annab mulle võimaluse rohkem investeerida.
  Olen pikalt võrrelnud erinevaid Kasvukonto ETFe ja mida kauem ma neid võrdlen, seda rohkem ma segadusse satun. Olen jõudnud järeldusele, et ei tasu rahulduda ainuüksi meelepärase suunitlusega ETFi valikul, vaid oluline on ka kulukuse määr, riik kus ETF on registreeritud, ETFi rahaline maht, volatiilsus jne. Kui ma esmakordselt Kasvukonto avasin, siis arvasin, et kõik suurepärased valikud on laual ning lihtsalt vali, kuid nüüd mulle paistab, et tuleb rohkem kodutööd teha enne kui midagi valida. Lõpetuseks olgu öeldud, et olen investeerimise maailmas suhteliselt noor ja roheline ning võimalik, et räägin lihtsalt rumalusi siin. Ei oska veel hoomata kõike.

  • Dividend Investor says

   Nils, aitäh, et oma mõtteid ja tähelepanekuid jagasid! Need on väga asjalikud ning kindlasti ka asjakohased.

   Mina ise tarbimisharjumustes muutusi täheldanud ei ole, erinevus on nüüd vaid maksevahendis, mida kasutan. Ja ETFide osas on sul õigus – esmase valiku aluseks peaks olema just nimelt funktsionaalsus, ennekõike siis see, et fond kataks võimalikult suurt osa aktsiaturust ja teeks seda kuluefektiivsel moel.

 2. Tere,

  mina tegin kasvukonto 2017 sügisel ja sel ajal ma isegi ei teadnud, mis on indeksfondid. Veidi asjateadlikum sõber aitas valida fondid. Tänaseks päevaks olen ennast rohkem kurssi viinud ja fonde vahetanud (loobunud Aasia ja Ladina Ameerika fondidest), aga üllatuslikult on seni kõige tulusam fond olnud MSCI Russia Capped Index ETF (DBXV). Aga mulle tundub, et paljud investorid väldivad Venemaaga seotud fonde, aktsiaid ja see ei ole eriti populaarne. Ootan huviga Sinu kommentaari antud fondile. Tänud!

  • Dividend Investor says

   Aitäh, et jagasid! Nagu näha siis alustada saabki nii, et algteadmisi on vähe ja ajaga neid juurde kogudes saab vajalikud muudatused/täiendused sisse viia.

   Venemaa fondi osas saab öelda seda, et nagu ka paljude teiste arenevate riikide ühele konkreetsele riigile keskendunud fondide puhul kipub ajastus mängima päris suurt rolli. Ennekõike seetõttu, et selliste riikide aktsiaturgude käekäik sõltub sageli oluliselt ka niinimetatud toorainete hinnatsüklitest. Tundub, et hetkel on ses suhtes sul hästi läinud.

 3. Aitäh, taaskord hea lugemine!
  Lugesin seda postitust nagu endast. Täpselt sama valdab ka mind poes oste tehes. Arvutan kohe ahaa palju ma nüüd selle ostuga automaatselt investeerin 🙂 mikroinvesteering on üks väga hea lahendus. Eriti neile, kes tahavad olla laisad investorid 🙂 minul sai algselt “pott” kokku pandud viiest erinevast fondist, tagasi vaadates mõtlen miks küll neid pidin nii palju valima? Eks sai jälgitud, mida soovitatakse;) aga ühe mille ma valisin (ilmselt kõhutundega) on küberturvalisus ja täna oma kontot piiludes nägin, et see oli üks paganama hea valik , midagi saab ka algaja õnne pähe määrida 😉
  Jään ootama märtsikuu postitust!

  • Dividend Investor says

   Võta heaks! Igatahes tore lugeda, et keegi veel mikroinvesteerimisest vaimustunud on 🙂 Ja aitäh, et oma kogemusi siin jagasid!

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.