fbpx

Investorvajaduste hierarhia V osa: kulud

Olles alustanud investorvajaduste hierarhiat pidi ülespoole rühkimist tootlust kõige enam mõjutavast investorkäitumisest ja läbides teel  varade jaotuse ning maksustamise teemad, oleme jõudnud püramiidi tippu ehk kuludeni. Kuigi olen kulud investorvajaduste hierarhias järjestanud kõige väiksema mõjuga faktoriks, ei ole kaugeltki tegu ebaolulise teguriga. Lisaks on siinkohal alaliike, mida arvesse võtta, mitmeid. Väärtpaberite tehingutasud, väärtpaberikonto hooldustasud, valuutavahetustehingutest tulenevad arveldustasud, investeerimis- ja kauplemiskontodele raha sisse- […]

Investorvajaduste hierarhia IV osa: maksud

Oleme investorvajaduste hierarhiat pidi ülespoole liikunud alustades tootlust kõige enam mõjutavast investorkäitumisest ja sellele järgnevast varade jaotusest ning jõudnud tähtsuselt kolmanda valdkonna – maksustamiseni. Alljärgnev kehtib eelkõige finantsturgudel kaubeldavatesse instrumentidesse (aktsiatesse, võlakirjadesse ja ETF-idesse) raha paigutava investori kohta. Maksuamet sirutab käe investori kukrusse kahel korral. Esiteks rakendub tulumaks investorile tehtud maksete ehk teenitud omanikutulu puhul. Sellisteks […]

Investorvajaduste hierarhia III osa: varade jaotus

Investorvajaduste hierarhia sarja eelmises postituses arutlesin investorkäitumise teemadel. See on tõenäoliselt kõige rohkem alahinnatud, kuid uurimuste kohaselt kõige enam tootlust mõjutav aspekt pikaajalise investeerimise juures. Investorkäitumise järel mõjutab investeerimisportfelli tootlust kõige enam portfelli varade jaotus ehk allokatsioon. Meeldetuletuseks olgu siinkohal ära toodud kogu investorvajaduste hierarhia koondpilt.   Varade jaotuse olulisust on lihtne põhjendada näiteks järgmise […]

Investorvajaduste hierarhia II osa: investorkäitumine

Uuringud on näidanud, et keskmine investor kohe oskab ebaratsionaalselt käituda. Regulaarselt läbi viidav uurimus USA jaeinvestorite investeerimiskäitumisest jõuab aasta-aastalt samale tulemusele – jaeinvestorite tegelik netotootlus jääb märkimisväärselt alla turu keskmisele tootlusele. Vaatamata sellele, et näiteks 2014. aastal ajastasid väikeinvestorid oma ostusid/müüke korrektselt tervenisti 67% juhtudest, jäi keskmise investori aktsiaportfelli tootluseks 2014. aastal 5,5% võrrelduna S&P […]

Investorvajaduste hierarhia

Majandusteaduses on laialt levinud ja kasutusele võetud Maslow inimvajaduste hierarhia. Tegu on antropoloog-psühholoogi Abraham Maslow poolt välja töötatud teooriaga inimese motivatsioonist. Selle kohaselt jaotuvad inimvajadused viide eri kategooriasse, kusjuures madalama kategooria vajadused peavad saama rahuldatud enne, kui kõrgema kategooria vajadused hakkavad käituma motivaatoritena. Need viis kategooriat vajadusi alates madalaimast on: 1) füsioloogilised vajadused, 2) turvalisuse […]