fbpx

Dividendikuningas: Colgate-Palmolive (14/19)

dividendinvestor-ee-cl-logoSeekordse dividendikuningaid tutvustava postituse peategelane on teada-tuntud ka valdavale enamusele eestlastest. Põhjus selleks on lihtne – tegu on meiegi turul oma tooteid pakkuva tarbekaupade tootjaga. Juba ettevõtte nimes on esindatud kaks siinmailgi tuntud kaubamärki. Seekord on fookuses Colgate-Palmolive nimeline ettevõte (kauplemissümbol CL).

CL toodang jaguneb nelja kaubagrupi vahel:

  1. dividendinvestor-ee-cl-kaubamargidSuuhügieeni tooted – hambapastad, hambaharjad, suuloputusveed, hambaniidid ja muu taoline. Nimekaimad kaubamärgid selles tootegrupis on Colgate ja Tom’s of Maine.
  2. Hügieenitooted – šampoonid, juuksebalsamid, duššigeelid, tüki- ja vedelseebid, deodorandid. Kõige tuntumateks kaubamärkides siin on Palmolive, Protex, Sanex, Lady Speed Stick.
  3. Kodukeemia tooted – nõudepesuvahendid, puhastusvahendid ja pesuloputusvahendid. Tuntuimateks kaubamärkideks on Ajax, Palmolive, Soupline, Suavitel, Cuddly.
  4. Lemmikloomade toidud – Hill’s kaubamärki kandvad kvaliteettoidud.

Kuigi olen ka ise lemmikloomapidaja ja ka oma koerale teatud eluperioodil Hill’s toitu andnud, siis selle kaubamärgi kuuluvus CL-ile tuli mulle üllatusena. Ajaloos tuhnides selgub, et tegu ei ole kaugeltki mitte uue tootegrupiga CL-i tooteportfellis, sest Hill’s kaubamärk jõudis CL-i kätte juba 1976. aastal, mil CL ühines Riviana Foods nimelise ettevõttega. Seega oli CL 30-40 aastat tagasi tegev ka toiduainetööstuses. Aastatel 1984-86 siiski suuresti toiduainetööstusest väljuti, kuid Hill’s kaubamärk kui üks kasumlikumaid, jäi siiski CL tooteportfelli.

CL-i ajalugu, mis on iseenesest väga pikk, sest ettevõte loodi juba aastal 1806, on olnud ikka päris käänuline. Püüe konkureerida turu suurima esmatarbekaupade tootja Procter & Gamble’iga on läbi aegade ajanud CL-i omapärastele radadele. Nii näiteks on CL-i tooteportfelli minevikus kuulunud nii maiustused kui parfüümid, nii golfivarustus kui tennisejalatsid, nii riis kui hot-dog’i vorstikesed. Lisaks opereeriti 1970-ndatel veel kaht restoranide ketti. Ajalugu missugune! Viimased aastakümned on siiski olnud vähem seikluslikud ja on keskendutud oma põhitegevusele ning tugevustele ehk eelnimetatud neljale tootegrupile.

dividendinvestor-ee-cl-kaibe-jaotus-regioonide-loikesCL-i müügikäibest 51% tuleb arenevates riikidest (emerging markets) ja 49% arenenud tööstusriikidest. Regioonidest on esirinnas Ladina-Ameerika, kust tuleb 27% CL-i müügikäibest. Sellele järgnevad Põhj-Ameerika 20% ja Euroopa/Okeaania 18%. Lemmikloomatoidu äri annab ligi 14% kogu müügikäibest.

Ettevõtte mastaabist annavad aimu järgmised faktid. CL-il on 38 000 töötajat, ettevõtte aastane müügikäive on ligi 16 miljardit dollarit, turukapitalisatsioon ulatub 62 miljardi dollarini.

Hiljutised arengud

dividendinvestor-ee-cl-gross-marginsJättes kõrvale viimase aasta jooksul CL-i majandustulemusi oluliselt mõjutanud Venetsueela äride dekonsolideerimise, tõusis ettevõte müügikäive käesoleva aasta esimeses pooles ligi +2,5%. Ettevõtte bruto ärikasumi marginaalid (gross margin) on üha paranemas ja saavutasid teises kvartalis kõigi aegade parima tulemuse (60,2%).

Arvestades ettevõtte seiklusrikast ajalugu, siis oli hea investormaterjalidest lugeda, et CL-i tulevikunägemus on jätkuvalt mõnevõrra traditsioonilisem. Soovitakse edasi arendada praeguseid tugevaid kaubamärke ja tõsta äritegevuse efektiivsust. Tulevane kasv peaks ennekõige tulema pidevalt jätkuvast tooteinnovatsioonist ja praeguse äritegevuse poolt genereeritavast rikkalikust rahavoost, mille saab kasvu kiirendamiseks uuesti edasi investeerida.

Kui osades CL-i poolt pakutavates tootegruppides on turg ikka üpris fragmenteeritud (näiteks kehapiimade turul omatakse vaid ligi 4% turuosa), siis teistes on liidripositsioon väga tugev (globaalsel hambapasta turul on CL-i turuosa 44%, turuosalt järgmine konkurent omab kõigest 14% turuosa). Huvitavate faktidena jäi silma, et näiteks Hiina hambapasta turul omatakse suurimat, ligi 33% turuosa, Indias samuti suurimat 53% turuosa, Brasiilias ollakse samuti liider, aga koguni 73% turuosaga. E-kommerts tundub olevat märksõna ka hambapasta müügis, eriti Aasia riikides. Hiinas näiteks teeb CL koostööd Alibaba’ga ja suuhügieenitoodete internetimüük seal on viimastel aastatel kasvanud keskmisel +175% aastas.

dividendinvestor-ee-cl-kampaaniaCL-i ettevõtte väärtuste nimekirjas on esimesel kohal hoolimine (caring). Selle egiidi all on ette võetud globaalse ulatusega laste suuhügieeni puudutav kampaania. Kampaania suunati alul vähekindlustatud lastele USA linnades Oakland ja Philadeplhia, kuid nüüdseks ulatub see 80 riiki ja teavitustööd koolides tehakse rohkem kui 30 keeles. CL-i väitel on nõnda jõutud rohkem kui 850 miljoni lapseni. Miks ma selle jutuks võtan? Kui tavainimene võib seda lugedes õhata ja mõelda, et on ikka tore ju küll ja nii peabki olema, et rahakas ettevõte ühiskonnale ka midagi tagasi annab, siis investori pilgu läbi näivad asjad hoopis teised. Mina, ja kindlasti ka CL ise, vaatan kogu seda kampaaniat kui tulevasele klientide kasvule baasi loomist. Aastaks 2020 soovib CL jõuda rohkem kui 1,3 miljardi lapseni – milline suurepärane baas oma kaubamärgi tutvustamiseks ja alateadlikuks kinnistamiseks.

Ettevõtte kasumlikkus läbi aja

Kuna dividendid on oma olemuselt investoritele välja makstud kasumijaotised, siis dividendivoogu taotleva investori jaoks on oluline heita pilk ettevõtte kasumlikkusele. Kui ei ole kasumit, ei saa pikemas perspektiivis olla ka jaotatud kasumit ehk dividende. Pikemalt olen dividendiaktsiate kasumlikkuse analüüsist kirjutanud siin.

CL-i kasumlikkuse näitajad on viimasel 4-5 aastal olnud mõnevõrra languses. Viimastel andmetel ulatus ärikasumi marginaal 17,4% kanti, viimase 10 aasta keskmine on ligikaudu 20,7%. Ühe peamise konkurendi Procter & Gamble’iga võrreldes on marginaalid ligikaudu samad, viimastel andmetel on PG tulemused isegi veidi paremad.

dividendinvestor-ee-cl-roic

Omakapitali rentaablust ehk ROE-d CL-i puhul välja arvutada ei ole võimalik. Kui tavaliselt on sellisel puhul põhjuseks negatiivne kasum (ehk kahjum), siis CL-i puhul muudab arvutuse võimatuks hoopis negatiivne omakapital. Sellest põhjalikumalt pisut hiljem. Seega kuna ROE arvutusi ei ole võimalik teostada, tuleb appi investeeritud kapitali rentaabluse näitaja ehk ROIC. Need numbrid on ettevõttel väga eeskujulikud.

Tulude ja kasumi kasv = tulevane dividendide kasv

Tulevaste dividendimaksete tõusu taga on pikaajaliselt alati kasvavad tulud ja kasum. Kuigi lühiajaliselt on võimalik dividendimakseid tõsta ka kasumi samaks jäädes, näiteks dividendide väljamakse määra tõstes, siis mõõtes juba üle pikema horisondi, on ikkagi tarvis tulude ja kasumi kasvu.

Ajalooliselt on ettevõtte tulud mõõdetuna üle 10-aastaste perioodide kasvanud keskmiselt 5% aastas ja kasum aktsia kohta (EPS) ligi 9% aastas. Graafikult on jällegi hästi näha langustrend kasvunumbrites.

dividendinvestor-ee-cl-kasvumaarad

Ka käibe ja EPS-i absoluutnumbreid graafikule pannes ei tundu pilt esmapilgul kuigi hea. Tõsi, müügikäive on 10 aasta taguse ajaga võrreldes ligi 31% kõrgemal ja kasum aktsia kohta ligi 24% kõrgemal, aga siin tuleb meeles pidada paari olulist seika. Esiteks on viimase majandusaasta EPS-i numbris sees juba eelpool jutuks olnud erakorraline Venetsueela äride kahjum. Teiseks tuleb rohkem kui 80% ettevõtte tuludest väljastpoolt USA-d. Seega on viimastel aastatel tugevnenud dollar muutnud välismaal teenitud tulu ja kasumi USA dollarites mõõdetuna nii-öelda vähem väärtuslikuks. See on väga oluline aspekt selliste globaalsete ettevõtete puhul ja dollari nõrgenemisele pöördudes “hüppavad” käibe ja kasuminumbrid jällegi oodatust rohkem ülespoole.

dividendinvestor-ee-cl-tulud-kasum

Dividendimaksete dünaamika ja dividendide väljamakse määr

Dividendi-investorina uurin tavaliselt järgmisena ettevõtte dividendimaksete ajalugu. Esimese asjana vaatan iga-aastast dividendikasvu ja selle muutust ajas. CL on järjepanu maksnud dividende alates 1895. aastast. See tähendab, et CL on oma investoritele omanikutulu laiali jaganud 121 aastat järjest ilma ühtegi aastat vahele jätmata. Väga aukartust äratav number. Sellele lisandub siis fakt, et viimase 53 aasta jooksul on dividendimakseid tõstetud igal aastal. Viimane, 2016. aasta märtsis välja kuulutatud dividenditõus, mis graafikul veel ei kajastu, oli ligi +3%. Viimase 10 aasta keskmine aastane kasvumäär on olnud +10,2%.

dividendinvestor-ee-cl-dps-kasvmaar

Ettevõtte dividendide väljamakse määr on viimase dekaadi jooksul olnud keskmiselt 50%. Paari viimase aasta jooksul nähtud väljamakse määra tõus on tingitud paljuski just valuutakursside ebasoodsate liikumiste tõttu vähenenud dollaris mõõdetud EPS-i numbritest.

dividendinvestor-ee-cl-payout

Nagu esmatarbekaupade müüjale kohane, genereerib ka CL rahavoogu ohtralt, sageli on vaba rahavoog aktsia kohta isegi kõrgem kui kasum aktsia kohta. Seega dividendide maksmiseks on raha alati kenasti olemas.

dividendinvestor-ee-cl-dps-eps-fcf

Laenukoormus – oluline kvaliteedinäitaja

Ettevõtte võõrkapitali suhe omakapitali on teinud järsu hüppe üles. Asjalood on nõnda veidrad, et 2015. aasta kohta ei ole isegi võimalik seda suhtarvu leida, sest ettevõtte omakapital on negatiivne. Kuidas see võimalik saab olla? Aga näed saab. Märksõnaks on siin oma aktsiate tagasiostud.

dividendinvestor-ee-cl-de

Uurides lähemalt CL-i bilansi passiva poolt näeme, et 2015. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte jaotamata kasum (retained earnings) praktiliselt sama suur kui tagasi ostetud, aga veel kustutamata oma aktsiate väärtus (treasury stock). Lisame sinna veel omajagu realiseerimata kursivahesid (accumulated other comprehensive income) ja nõnda ongi juhtunud, et kogu omakapitali pool on 299 miljoni dollari ulatuses negatiivne. Selle tulemusena ongi võimatu arvutada ka erinevaid omakapitali aluseks võtvaid suhtarve nagu näiteks ROE, võõrkapitali suhe omakapitali jne.

dividendinvestor-ee-cl-bilanss

Võlakoormust saab hinnata ka teisi suhtarve kasutades. Näiteks netovõla ja ärikasumi suhe on üks sellistest. CL-i Net Debt / EBITDA suhtarv on ligikaudu 1,7, mis on pigem madalate killast ja oluliselt madalam kui sektori keskmine.

Valuatsioon

Kogu eelnev ülevaade tegeles ettevõtte äri- ja majandustulemustega ning võimaldab edasisel analüüsil anda hinnangu ettevõtte headuse ja investeerimiskõlbulikkuse kohta. Küll aga ei vasta kõik eelnev küsimusele, kas antud aktsia on täna ka väärt ost. Väärt ostumomendi hindamisel on abiks erinevad niinimetatud väärtuse (valuation) suhtarvud. Üheks enim kasutust leidvaks on hinna-kasumi suhtarv ehk P/E (Price/Earnings). P/E-l on omajagu puudujääke, eriti kui kasutada seda tsüklilistes majandusharudes tegutsevate ettevõtete puhul, kuid mingi pildi see siiski annab. Veidi pikemalt on erinevatest valuatsioonimõõdikutest kirjutanud siin.

dividendinvestor-ee-cl-historic-pe

CL-i viimase 12 kuu kasuminumbrite baasilt leitud P/E suhtarv on hetkel ligi 46. Kasutades 2015. aasta kohandatud kasumit aktsia kohta (erakorraline Venetsueela kahjum on sealt välja arvatud), jääb P/E 25 kanti. Viimase 10 aasta keskmine P/E suhtarv on jäänud 22-23 piirimaile. Leides P/E suhtarvu järgmise 12 kuu oodatavate kasuminumbrite pealt on tulemuseks ligikaudu 23. Seega olgu arvutuste aluseks minevik või tulevik, CL-i valuatsioon tundub antud turuhinna juures siiski kallis.

Ka ajaloolise dividendimäära uurimine viib samale tulemusele – CL kaupleb viimase 10-15 aasta madalaimatel ostuhetke dividendimäära tasemetel.

Kokkuvõtteks

dividendinvestor-ee-cl-tabelKuigi CL näol on esmapilgul tegu igava ja juba välja arenenud turul tegutseva ettevõttega, siis investoritena teame, et just sellised ettevõtted on need parimad rahavoo genereerijad. Kuigi asjaolu, et valdav enamus CL-i käibest tuleb väljastpoolt USA-d on dollari tugevnemise tõttu jätnud viimaste aastate kasumlikkusele oma jälje, siis selline tulubaasi jaotus mulle siiski meeldib. Veelgi enam meelidb fakt, et rohkem kui pool käibest pärineb arenevatest riikidest. Miks see mulle meeldib? Kerigem mõtetest korraks aega 10-15-20 aastat tagasi. Kas mäletate kui prestiižsed tundusid Colgate hambapasta ja Palmolive šampoon? Täna on need meie jaoks lihtsad tarbekaubad, toona oli tajutav kaubamärgi väärtus kuidagi olulisem ja kõrgem. Ja selline kõrge tajutav väärtus on alati hea baas kasumlikuks äritegevuseks.

Kuigi CL ei ole oma aktsiaid tagasi ostnud nõnda kiires tempos nagu hiljuti vaatluse all olnud Lowe’s Companies nimeline dividendikuningas, on CL-i aktiate arv viimase 10 aasta jooksul siiski omajagu vähenenud, ligi -16%. See on andnud EPS-ile protsendi-pooleteise jagu iga-aastast kasvutempot juurde. Teisalt negatiivsemaiguline on ettevõtte bilansi omakapitali poolel toimuv. Päris lõpuni ei ole ma veel aru saanud kui suures ulatuses võib ettevõtte omakapital USA regulatsioonide järgi negatiivseks minna, mis on CL-i enda plaanid tagasi ostetud aktsiatega, kas nende bilansis hoidmisel on mingi maksutemaatiline mõte? Ehk sellesisulisi küsitavusi on tegelikult omajagu.

Lahtiütleja:  Käesolev ettevõtte tutvustus ei sisalda endas investeerimissoovitust. Tegu on informatiivse ülevaatega, mille eesmärgiks on laiendada silmaringi ja koondada ettevõtte kohta käivat infot. Investeerimisotsused ja analüüsid teeb iga investor ise.

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.