fbpx

Väärt abivahend USA dividendiaktsiatesse investeerijale

Üldiselt ma oma aktsiaanalüüsi protsessis tasulisi abivahendeid või andmeallikaid ei kasuta. Aastatega tekkis harjumus, et fondijuhina oli pea kogu vajalik kättesaadav Bloombergi terminalist. Kui selle ameti lõppedes ligipääs Bloombergile kadus, avastasin, et tegelikult on päris palju võimalik kätte saada ka internetiavarustest ja tasuta. Peab lihtsalt oskama otsida ja nägema pisut vaeva. Ja nõnda ongi jäänud, et valdava enamuse oma analüüsist teostan ise kasutades paljuski kõigile vabalt kättesaadavaid algandmeid. Alljärgnevaga jagan üht veebilehte, kus väärt abivahendeid USA dividendiaktsiate analüüsimiseks leiab nii selle lehe tasuta kui ka tasulisest osast. Tegu on Simply Safe Dividends nime kandva veebilehega[1].

Asjalikud postitused

Kõnealune veebileht jäi mulle silma umbes aasta tagasi. Ennekõike asjalike postituste tõttu, kus vaatluse all olid pika dividendimaksete ajalooga ettevõtted. Kõik need kirjutised on kättesaadavad tasuta sellelt lingilt. Ettevõtete ülevaated olid alati asjatundlikud ning hiljem selgus, et kirjutaja näol on tegu endise aktsiaanalüütikuga. Minu tähelepanu tõmbas neid postitusi lugedes aga peamiselt hoopis muu. Selleks olid erinevad, autori poolt ise välja arvutatud skoorid. Skooride näol on tegu sisuliselt erinevate finantssuhtarvude baasil välja arvutatud hinnangutega ettevõtte dividendimakse jätkusuutlikkuse ja dividendimaksete kasvupotentsiaali kohta. Seega selle asemel, et ise läbi käia iga ettevõtte bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, arvutada välja terve rodu suhtarve ning selle kõige pealt alles anda hinnang dividendimakse jätkusuutlikkuse kohta, saab seda teha vaid ühe, kõike eelnevat kombineeriva skooriga.

Erinevad dividendiskoorid

Esmalt jäi mu pilk pidama dividendimakse jätkusuutlikkust kirjeldavale Dividend Safety Score nimelisele suhtarvule. Antud skoor mõõdab ettevõtte võimekust jätkata regulaarsete dividendide maksmist. Muuhulgas on dividendi jätkusuutlikkuse skoori arvutuste sisenditeks järgmised finantsnäitjad:

 • ettevõtte suurus,
 • tööstusharu tsüklilisus,
 • dividendide väljamakse määr,
 • dividendimaksete ajalugu,
 • võlakoormus,
 • kasumlikkus,
 • eri finantsnäitajate kasvumäärad,
 • rahavoo genereerimise võime.

Laias laastus on kasumlikkuse suhtarvude osakaal dividendimaksete jätkusuutlikuse skoori arvutamisel 35-45%, võlakoormuse ehk bilansi struktuuri suhtarvude osakaal 25-35% ja dividendimaksete ajaloo osakaal 10-20%.

Kogu eelneva kombineerimisel saadakse iga ettevõtte kohta üks konkreetne number, mis väljendab selle ettevõtte dividendimaksete suhtelist turvalisust. Miks suhtelist? Selle pärast, et kogu skooride süsteem on üles ehitatud järgnevalt. Oletame, et valikus on 100 ettevõttet. Kõigi ettevõtete kohta arvutatakse välja dividendimakse jätkusuutlikkuse skoor ning need seatakse siis kõik paremusjärjestusse. Kõige turvalisema dividendimaksega ettevõtte saab skooriks 100, järgmine 99 ja sellest järgmine 98. See tähendab, et skoor 50 väljendab sisuliselt keskmist dividendimakse turvalisust. Täpsem skaala on välja toodud alljärgneval graafikul.

Ülaltoodud dividendimaksete jätkusuutlikkuse skaalat saab interpreteerida ka järgmiselt – skoori 81-100 omavate ettevõtete dividendimaksed on väga turvalised, dividendikärpe tõenäosus on äärmiselt madal. Skoori 61-80 puhul on dividendikärpe tõenäosus madal, skoori 41-60 puhul keskmine, 21-40 vahemik hõlmab juba märkimisväärse dividendimaksete kärpetõenäosusega ettevõtteid ning juhul kui skoor jääb vahemikku 0-20, on dividendikärbe juba päris tõenäoline.

Näiteks hiljuti ka siin blogis kajastust leidnud dividendikuningate Lancaster Colony (kauplemissümbol LANC) ja Colgate-Palmolive (CL) dividendimaksete jätkusuutlikkuse skoor on 100. Skoor 0 on antud näiteks sellistele ettevõtetele nagu Nordic American Tankers (NAT) ja Resource Capital (RSO).

Seega arvestades väljatöötatud skaalat, on stabiilset dividendivoogu taotlevatel investoritel mõistlik kõnealusele skoorile toetumisel seada dividendimaksete jätkusuutlikkuse skoori minimaalseks piiranguks ligikaudu 60.

Dividendimaksete jätkusuutlikkuse skoor praktikas

Kõnealuse skoori arvutamisega tegi Simply Safe Dividends algust 2015. aasta keskel. Järgneva umbes poole aasta jooksul andis skoor dividendimakse kärpe hoiatuse nii Kinder Morgan’i, BHP Billiton’i, National Oilwell Varco, ConocoPhilips’i kui ka mitme teise energiasektori ettevõtte kohta.

Ülaltoodud tabelist näeme, et kõigil juhtudel jäi Dividend Safety Score alla 20, täpsemalt öeldes oli keskmine dividendikärpele eelnenud skoor isegi nõnda madal kui 5. Tabeli viimane veerg tähistab dividendikärpe ulatust protsentides. Näeme, et keskmiseks dividendikärpe suuruseks oli -77%.

Alates käesoleva aasta aprillist on Simply Safe Dividends jälginud kõigi oma andmebaasis olevate ja dividendide jätkusuutlikkuse skoori omavate rohkem kui 4000 ettevõtte dividendikärpeid. Kokku on neid tänaseks tulnud 54. Keskmine Dividend Safety Score dividendikärpe väljakuulutamise hetkel on olnud madalam kui 20. Nende ettevõtete keskmine skoor, kes kärpisid dividende vähemalt -50%, oli dividendikärpe väljakuulutamise hetkel nõnda madal nagu 8.

54 dividendikärpest 50 puhul jäi dividendimaksete jätkusuutlikkuse skoor alla 30. Kolmel korral oli see vahemikus 33-34, ühel korral isegi nõnda kõrge nagu 82. Selle viimase juhtumi puhul oli tegu väga väikese ettevõttega (niinimetatud micro-cap ehk EEI kauplemissümbolit omav Ecology and Environment nimeline firma), mis otsustas agressiivsemalt oma tulevasse kasvu investeerida ning kärpis seetõttu täiendava investeerimisvajaduse tõttu dividendimakset -17%.

Kõigist seni esinenud dividendikärbetest koos sellele eelnenud vastava ettevõtte dividendimaksete jätkusuutlikkuse skooriga annab ülevaate alljärgnev graafik.

Seega vähemalt seni saadaolevate andmete analüüsimise pealt saab öelda, et Dividend Safety Score arvutamise aluseks olev mudel töötab üpris hästi.

Dividendimaksete tulevase kasvu skoor

Järgmine skoor, mis samuti tuleb igale dividendiinvestorile kindlasti kasuks, on hinnang tulevaste dividendimaksete kasvu osas ehk dividendimaksete kasvu skoor (Dividend Growth Score). Ka siin on skoori arvutamiseks kasutatud sisendeid rohkelt. Võtmesõnadeks on pigem madalamapoolne dividendide väljamakse määr, keskmisest kõrgem kasumlikkus, ettevõtte pühendumus dividendimaksete jätkumisele ehk aktsionärisõbralik dividendipoliitika ja keskmisest kõrgemad pikaajalised kasvumäärad.

Selle mõõdiku puhul on ülesehitamise loogika sama, mis dividendimaksete jätkusuutlikkuse skooril. Teisisõnu reastatakse ettevõtted kõige suurema dividendimaksete kasvupotentsiaaliga ettevõtetest (skoor 100) kuni kõige madalama kasvupotentsiaaliga ettevõteteni (skoor 0). Skoor 50 väljendab seega sellist keskmist ettevõtet, mille dividendimaksete kasvupotentsiaal on ligikaudu võrdne turu(indeksi) keskmisega. Näiteks PepsiCo dividendimaksete kasvuskoor on 71, mis tähendab, et tegu on ettevõttega, mille puhul võib oodata keskmisest kiiremat dividendimaksete kasvu.

Dividend Growth Score väärtus 100 on omistatud näiteks sellistele ettevõtetele nagu Mastercard Inc. (MA), NVIDIA Corporation (NVDA), Ross Stores (ROST), FactSet Research Systems (FDS) ja Gentex Corporation (GNTX). Nimetatud ettevõtete dividendimaksete jätkusuutlikkuse skoor (Dividend Safety Score) on küll kõigil erinev, kuid jääb samas kindlalt üle 90 punkti taseme. Seega võib korraks tunduda, et imerohi edukaks dividendiinvesteerimiseks ongi leitud – erakordselt head dividendimaksete kasvu väljavaated pluss suhteliselt turvaline ja jätkusuutlik dividend. Nõnda ühene see siiski ei ole. Põhjuseks siin asjaolu, et eelpool loetletud ettevõtted jäävad enamuse dividendivoogu taotlevate investorite radarilt välja peamiselt seetõttu, et tegu on väga madalaid ostuhetke dividendimäärasid pakkuvate aktsiatega. Postituse kirjutamise hetke seisuga jäävad kõnealuse viie aktsia dividendimäärad vahemikku 0,5% kuni 1,8%. Seega järjekordselt saab tõendust fakt, et ostuhetke dividendimäära taseme ja selle dividendimakse kasvuväljavaadete vahel peab tegema kompromissi. Kõrgema dividendimaksete kasvupotentsiaali hinnaks on pea alati madalam ostuhetke dividendimäär. Ja ka vastupidi – kõrge ostuhetke dividendimäära hinnaks on madalam dividendimakse kasvupotentsiaal (ning tegelikult sageli ka oht dividendikärpeks).

Dividendimaksete kasvupotentsiaali skoor 0 on hetkel antud 16 ettevõttele. Nende seas on nii pankasid, naftasektori ettevõtteid kui ka kinnisvarafonde (REIT-e) ja laevandusfirmasid. Dividend Growth Score väärtust 0 omavad näiteks sellised firmad nagu HSBC Holdings (HSBC), Eni S.p.a. (E), Marathon Oil Corporation (MRO), Encana Corporation (ECA), Annaly Capital Management (NLY), Chesapeake Energy Corporation (CHK), Murphy Oil Corporation (MUR) ja Safe Bulkers Inc (SB). Valdaval enamusel neist ettevõtetest on ka dividendimaksete jätkusuutlikkuse skoor ühekohaline ehk väiksem kui 10.

Kasulik otsingufilter ehk stock screener

Kõik ülaltoodud andmed pärinevad Simply Safe Dividends veebilehe Dividend Stock Screener nimelisest tasulisest otsingu ja filtreerimismootorist. Dividendiaktsiatest huvituva investori jaoks on tegu ikka päris asjaliku abivahendiga. Kuna otsingumootoris ja filtrites on võimalik kasutada ka eelkirjeldatud erinevaid skoore, siis on ka algajal investoril üpris lihtne kõnealuses andmebaasis orienteeruda. Näiteks sisestasin, et soovin leida ettevõtteid, mille Dividend Safety Score ja ka Dividend Growth Score on mõlemad vähemalt 80 ja mis on maksnud kasvavaid dividende vähemalt 10 viimast aastat ning sain tulemuseks kokku 95 ettevõtet. Kokku on andmebaasis hetkel ligi 4400 aktsiat. Lisades eelnevale veel kriteeriumi, et ostuhetke dividendimäär peab olema minimaalselt 2%, jääb sõelale 39 ettevõtet.

Veel üks kasulik funktsionaalsus

Lisaks tulevikku vaatamisele ja olemasoleva olukorra hindamisele, on võimalik väga lihtsalt vaadata ka minevikku. Täpsemalt öeldes uurida, mida tegi ja kuidas käitus mõni huvipakkuv aktsia viimase finantskriisi tuules ehk aastatel 2008-2009. Seda saab teha Recession Performance Analyzer nime kandva tööriista abiga, mis on tasuta kätte saadav siit.

Toon ühe näite. Vaatame näiteks masinatootjat Caterpillar (CAT) ja jaekaubandusketti Wal-Mart (WMT).

Esiteks näeme, et tänase seisuga on nende kahe ettevõtte dividendimaksete jätkusuutlikkuse (Safety Score) ja ka kasvupotentsiaali (Growth Score) skoorid väga-väga erinevad. Kui WMT dividendimakse on praktiliselt nii turvaline kui üldse olla saab (skoor 99), siis CAT puhul ei ole dividendikärpe oht kuigi kaugel (skoor 32). Ka dividendimakse kasvupotentsiaali osas on WMT selgelt üle keskmise, samas kui CAT jääb sinna sabassörkijate ridadesse.

Järgmisena vaatame, kuidas muutusid finantskriisi ajal nende kahe ettevõtte käive (’08-’09 Sales Growth), kasum aktsia kohta (’08-’09 EPS Growth) ja vaba rahavoog (’08-’09 FCF Growth). Näeme, et CAT käive langes 2009. aastal võrrelduna 2008. aastaga -37%, kasum aktsia kohta langes -75% ja vaba rahavoog -67%. WMT puhul jätkasid kõik vaatlusalused numbrid kasvu – käive kasvas +7%, kasum aktsia kohta +8% ja rahavoog isegi nõnda palju kui +34%. Veerus ’08-’09 Dividend on välja toodud, mis toimus neil aastatel ettevõtte dividendimaksega. Tabelist näeme, et mõlema ettevõtte puhul jätkati dividendimaksete tõstmist (Increased). Viimased kaks veergu kajastavad aktsiate tootlusnumbreid protsentides vastavalt 2008. ja 2009. kalendriaastal.

Niisiis aitab kõnealune tööriist lihtsalt ja kiiresti aimu saada sellest, kuidas läks ettevõttel viimase majanduslanguse ajal. Ülevaate saab nii finantstulemuste ja aktsia hinna muutustest kui sellest, mis toimus dividendimaksetega. Lisaks on selle tasuta tööriista abiga võimalik leida ka end huvitava aktsia kohta hetkel kehtivad dividendide jätkusuutlikkuse ja kasvupotentsiaali skoorid.

Kokkuvõtteks

Aktsiaanalüüs nõuab päris palju numbrites ja aruannetes tuhnimist. Ülalkirjeldatud viisil koostatud skoorid koondavad endas kahte numbrisse pea kõik dividendiinvestorit huvitavad finantsnäitajad. See teeb elu ikka oluliselt lihtsamaks. Või siis pakub võimaluse nii-öelda kontrollida oma enda analüüsi tulemuste vastavust kellegi teise mudelitele ja järeldustele. Olgu vaadatuna üht või teistpidi, kasulikud ja tänuväärsed on sellised abivahendid alati.

Millal iganes ma mõnd uut dividende maksvat ettevõtet analüüsin, siis alati uurin ka seda, kuidas läks sellel ettevõttel ja aktsial viimase majanduslanguse ajal. Recession Performance Analyzer nime kandev abivahend aitab huvipakkuva ettevõtte kohta leida kõik selleks vajaliku kohe ühest kohast – dividendimakse muutuse, aktsia hinna muutuse ja finantsnäitajate dünaamika.

[1] Läbipaistvuse huvides olgu öeldud, et kõnealuse veebilehe omanik on andnud mulle veebilehe andmebaasi ja analüütikaga tutvumiseks ja selle proovimiseks tasuta ligipääsu. Mingit rahalist kasu ma käesoleva postituse kirjutamise ja/või kõnealuse veebilehe tasulise teenusega liitujate eest ei saa. Seega jagan siinkohal vaid minu jaoks väärtuslikuks osutunud leidu. Usun, et kirjeldatud abivahenditest, olgu tasulistest või tasuta pakutavatest, on kasu nii mõnelgi USA dividendiaktsiatesse raha paigutaval investoril.

Värsked postitused, uudised ja sooduspakkumised otse sinu postkasti!

Comments

 1. Mis see tark programm TNK, TGP ja TK kohta annab?
  TGP peaks kohe varsti div tõstma hakkama, 1-2 kvartali jooksul, hetkel nendel 4,8 kordne kate div, huvitab just TGP ajastus.
  TNK juba aasta sees ja kogun odavalt aktsiaid.

 2. Sain juba infi kätte, 10 päeva on võimalik kasutada tasuta 🙂

 3. Sellel lehel on ka üks viga, see ei suuda eriti ette näha väärtuse kasvu ja ka kahanemist, heaks näiteks on GILD, kus konkurents suureneb ja analoogid tulevad välja. Samuti ka nafta saaduste transpordi ettevõtted, mis on tsükline teema (hind ja tulu kõiguvad) minu arvates see väga alahindab tuleviku potensiaali, kui laevu tellitakse vähem ja samas P/B ja P/E põhjal võib leida väga häid võimalusi. Selge see, et hind kõigub ka, aga võin julgelt üelda, et näiteks TNK aksia 5 aasta jooksul hetke hinnalt läheb 2 kordeks, samas kui pessimistlikult võttes saad ootamise eest vähemalt 5% div ja makse maha firmal ei lähe. Vaatasin huvi pärast ka NOK (seda mul hetkel ei ole) aga see süsteem ei oska ette näha kõikuva tuluga aktsiate potensiaali üldse. TGP näiteks on gaasi tankerite teema ja nad teevad pikkasid fixitud lepinguid ja ees ootav tulu on 12 miljardit ja varsti tõuseb ka div, samas see süsteem miskit positiivset ei oska näha.

  • Ega tegelikult ei saagi loota, et üks statistiline lehekülge katab ära kõik sinu vajadused. Lisaks sinu poolt välja toodud kitsaskohad ongi pigem inimese enda poolt tehtav analüüs, mida peaks Simply Safe Dividends omapoolselt toetama. 🙂

   • Dividend Investor says

    Jah, eks ta just täpselt nõnda ongi.

    Võttes arvesse nende skooride koostamise metoodikat, sisenditena kasutatakse ju ajaloolisi majandustulemusi, on selge, et tegu on nii-öelda viitajaga reageerivate skooridega. Teisisõnu annab Dividend Growth Score suuniseid pigem keskpikas perspektiivis mõõdetavale oodatavale dividendikasvule mitte ei prognoosi edukalt järgmise nädala/kuu dividendide tõstmist. Seega annab antud skoor vastuse küsimusele, kas ja mis ulatuses senised ettevõtte majandustulemused toetavad tulevast dividendikasvu potentsiaali.

   • Eks seal huvitavat statistikat ole küll. Sa kõva kaevur, kas sellist tööriista pole, millega tulevikku rohkem kiigata saab?

   • Dividend Investor says

    Eks üht-teist ikka on, aga nende puhul tuleb endale alati aru anda, et tegu on ju sisuliselt eri mudelitel baseeruvate ennustuste ja prognoosidega. Näiteks kasvõi pankade analüütikute poolt ettevõtte aktsiale antavad sihthinnad (target prices) on tuletatud eri mudelite baasilt ja püüavad kiigata tulevikku. Kui hästi või halvasti see õnnestub on väga aja, mudeli, ettevõtte ja ka majandustsükli faasi põhine. Ehk siis kord läheb täppi veidi paremini ja järgmine kord jälle üldse mitte.

    Lisan graafiku, mis näitlikustab olukorda üpris hästi. Täiesti juhuslikult valitud ettevõtte, oli teine minu investeerimisanalüüside kataloogide süsteemis järjekorras lihtsalt esimene folder. Graafikul on kajastatud JP Morgan’i analüütikute hinnaprognoosid Archer-Daniels-Midland nimelisele ettevõttele ja selle aktsia tegelik hinnadünaamika.

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.